Proiect desfășurat în parteneriat cu Guvernul României

În urma unui Acord de parteneriat încheiat cu Guvernul României, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM)  implementează, în perioada  iunie- noiembrie 2021,prin intermediul site-ului www.mesageruldecovasna.ro,  Proiectul „Promovarea Limbii Române în județele Covasna, Harghita și Mureș prin susținerea Presei Scrise și On-line Românești din Regiune”.

STRĂTĂNOIU CĂTĂLIN-ALEX, inițiator al Planului Urbanistic Zonal – ZONA INDUSTRIE PRELUCRAREA LEMNULUI – Ghelința, anunță publicul interesat asupra etapei de inițiere a planului.

Observatiile se pot depune în scris la sediul Primăriei comunei Ghelința și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, bulevardul Grigore Bălan nr. 10.

ad

Compartimentului administrativ gospodăresc al comunei Zăbala organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT III – dulgher sau tâmplar.

 Condiții de participare: școală profesională absolvită, calificare în meseria de dulgher sau tâmplar, minimum 3 ani vechime în meseria de dulgher/ tâmplar, permis de conducere cat. B, de preferință cat. C.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 26 octombrie 2021. Concursul va avea loc în data de 2 noiembrie 2021, ora 08:30.

Mai multe informații despre concurs pot fi obținute la numerele de telefon 0729306189, 0267/375213.

Compartimentului administrativ gospodăresc al comunei Zăbala organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT II – dulgher sau tâmplar.

 Condiții de participare: școală profesională absolvită, calificare în meseria de dulgher sau tâmplar, minimum 3 ani vechime în meseria de dulgher/ tâmplar, permis de conducere cat. C.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 26 octombrie 2021. Concursul va avea loc în data de 2 noiembrie 2021, ora 12:00.

Mai multe informații despre concurs pot fi obținute la numerele de telefon 0729306189, 0267/375213. 

Compartimentul de asistenţă socială şi autoritate tutelară al comunei Zăbala organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de REFERENT DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II.

Condiții de participare: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna în domeniul asistenței sociale sau științe juridice; vechimea necesară minim 1 an în specilitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 27 octombrie 2021. Concursul va avea loc în data de 3 noiembrie 2021, ora 09:30.

Mai multe informații despre concurs pot fi obținute la numerele de telefon 0729306189, 0267/375213.

ANUNȚ

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALNAŞ supune dezbaterii publice  proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

          Cei interesaţi pot transmite la Primăria comunei Malnaş, până la data de 18 noiembrie 2021, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Malnaş, referatul de aprobare la aceasta, pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Malnaș.”

 

P R I M A R

Szotyori Angéla- Gizella

INFORMARE

S.C. PETROIL IMPEX S.R.L., cu sediul în orașul Covasna, str.Pava de Jos, nr.18, jud.Covasna, tel. 0752/116190, ce intenționează să solicite de la S.G.A. Covasna aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de exploatare agregate minerale din terasa pârâului Câlnic, perimetrul temporar de exploatare denumit „GHIDFALAU 6„, localizată în extravilanul localității Ghidfalău, jud.Covasna.

Această investitie este nouă. Ca rezultat al procesului de producție nu vor rezulta ape uzate.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările si completarile ulterioare.

Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau S.G.A. Covasna, Str.Lunca Oltului, Nr.41, Sfântu Gheorghe, între orele 08.30-14.30, după data de 19.10.2021.

Prezenta informare este valabilă 14 zile, pâna la data de 26.10.2021.

 S.C. PETROIL IMPEX S.R.L.

Restarantul Shanghai Chinese Food

angajează:

-bucătar

– ospătar

Te așteptăm în echipa noastră.
Pentru mai multe detalii așteptăm CV-ul tău
la adresa: office@shanghaichinesefood.ro
sau la numărul 0758.178.594

Sănătate/Mediu

🥡📞Telefon : 0758 178 594

https://ospatarul.ro/restaurant/sfantu-gheorghe/shanghai-chinese-food

Angajăm persoană pentru activitate de grădinărit (hobby), în statiunea Covasna. Telefon:  0726343434 

 

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna