ad

A N U N Ţ

 În temeiul prevederilor art.7 din Legea nr.52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată,

Primăria comunei Aita Mare aduce la cunoştinţă publică elaborarea Proiectului de hotărâre privind indexarea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2024, ce urmează a fi dezbătut în şedinţa Consiliului local Aita Mare din luna mai 2023.

Persoanele interesate pot depune în scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectul de hotărâre susmenţionat la secretarul general al comunei Aita Mare până cel târziu la data de 15 aprilie 2023.

Primar

Bihari Edomer

ANUNȚ PUBLIC     

Această informare este efectuată de Comuna Hăghig cu domiciliul fiscal: sat Hăghig, str. NR. 1, nr. 35, judeţul Covasna, ce intenţionează să solicite: Aviz de gospodărirea apelor pentru realizarea investiţiei: Modernizare drumuri de interes local în comuna Hăghig, județul Covasna”, investiție amplasată  în bazinul hidrografic Olt, pe rata UAT Hăghig, satele Hăghig și Iarăș.

Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii Apelor 107/1996, cu modificările şi completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obţină informaţii suplimentare sau să transmită observaţii, sugestii şi recomandări, se pot face la adresa sus menţionată, persoană de contact: Cucu Alexandru, telefon 0733090961, sau la sediul S.G.A. Sfântu Gheorghe str. Lunca Oltului, nr. 41, telefon 0267310512.

EDUCAŢIE/CULTURĂ

Sănătate/Mediu

ANUNŢ

 Comuna Breţcu, judeţul Covasna, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, aduce la cunoştinţă publică:

 –  Proiectul  de hotărâre  privind aprobarea volumului de masă lemnoasă care urmează a se recolta în anul 2023 din fondul forestier proprietate publică a comunei Brețcu

 – Proiectul  de hotărâre  privind indexarea cu rata inflației a impozitelor şi taxelor locale aplicabile în anul 2024

Textul complet al proiectelor de hotărâre, al referatului de aprobare precum şi anexele pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Breţcu.

Cei interesaţi pot trimite/depune în scris propuneri, sugestii, opinii privind proiectele de hotărâre sus menţionate, până la data de 14 aprilie 2023 la secretariat.

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna