Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Orașul Covasna, titular al proiectului Construire bază sportivă TIP 1, Oraș Covasna, DN 13E, KM 61+650-61+810, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul Construire bază sportivă TIP 1, Oraș Covasna, DN 13E, KM 61+650-61+810, propus a fi amplasat în Orașul Covasna, DN 13E, KM 61+650-61+810.

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

  1. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

În perioada 25.01.2021 – 25.03.2021 la sediul PRIMĂRIEI COMUNEI HĂGHIG se afișează Documentația tehnică pentru înregistrarea sistematică a terenurilor în cadrul Programului de cadastru (înscrierea gratuită în Cartea funciară) pentru sectorul cadastral 18  – tarlaua Valea Hotarului, Lunca de sus, Fuzes, Horgasut, Varszeg.

 Proprietarii de terenuri din tarlalele menționate sunt invitați în această perioadă la sediul primăriei pentru consultarea documentației, respectiv pentru depunerea eventualelor contestații.

Anunţ public Autorizaţie de mediu

         SC IDUPE SRL  cu sediul în sat  Lunca Mărcușului, comuna Dobârlău, județul Covasna, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de obținere a autorizației de mediu, în scopul desfășurării activității cod CAEN 1101- DISTILAREA, RAFINAREA ȘI MIXAREA BĂUTURILOR ALCOOLICE.

          Observaţii sau reclamaţii se pot depune la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna,  str.General Grigore Bălan nr.10, Sfântu Gheorghe, 520013,  de luni până joi, între orele 8:30 – 16:00.


SC BAUMEISTER SRL, firmă de construcții, angajează personal  în următoarele meserii:

– personal la birou tehnic, cu cunoștințe tehnice în domeniul construcții, pentru activități de urmărire a lucrărilor, întocmire a situațiilor de plată, întocmire carte tehnică,etc.

– dulgheri

– zidari

– zugrav

CV-urile se depun la sediul firmei din Sf.Gheorghe, str.Nicolae Iorga nr.34C  (vizavi cu Penny market).

🥡📞Telefon : 0758 178 594

Shanghai meniu

Sănătate/Mediu

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna