Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

CEF VADASZ ONE SRL, titular al proiectului EDIFICARE PARC ELECTRIC FOTOVOLTAIC „CEF Valea Crișului 1”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluare de impact și cu evaluare adecvată de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EDIFICARE PARC ELECTRIC FOTOVOLTAIC „CEF Valea Crișului 1”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Valea Crișului, jud. Covasna, pe terenurile cu CF nr. 26191 și 26192.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

CEF VADASZ ONE SRL, titular al proiectului EDIFICARE PARC ELECTRIC FOTOVOLTAIC „CEF Valea Crișului 2”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare cu evaluare de impact și cu evaluare adecvată de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul EDIFICARE PARC ELECTRIC FOTOVOLTAIC „CEF Valea Crișului 2”, propus a fi amplasat în extravilanul localității Valea Crișului, jud. Covasna, pe terenul cu CF nr. 26241.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-13.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.”

EDUCAŢIE/CULTURĂ

Sănătate/Mediu

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna