ad


Educaţie/Cultură

Sănătate/Mediu

Anunț public privind decizia etapei de încadrare

SC ORANGE ROMÂNIA PRIN SC BUSY LIGHT SRL

SC ORANGE ROMÂNIA PRIN SC BUSY LIGHT SRL, titular al proiectului „MONTARE CABLU FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE SITE ORANGE BR0556 (UAT AITA MARE, JUDEȚUL COVASNA) ȘI SITE ORANGE BR 0558 (UAT AUGUSTIN JUD. BRAȘOV)”; REGLEMENTARE REȚELE ELECTRICE (STÂLPI DE ENERGIE ELECTRICĂ) anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către APM Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului: nu se supune evaluării impactului asupra mediului, pentru proiectul „MONTARE CABLU FIBRĂ OPTICĂ ÎNTRE SITE ORANGE BR0556 (UAT AITA MARE, JUDEȚUL COVASNA) ȘI SITE ORANGE BR 0558 (UAT AUGUSTIN JUD. BRAȘOV)”; REGLEMENTARE REȚELE ELECTRICE (STÂLPI DE ENERGIE ELECTRICĂ)  propus a fi amplasat în Județul Covasna, Comuna Aita Mare. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna, Bd. General Grigore Bălan 10, Sfântu Gheorghe 520013, în zilele de luni-vineri, între orele 9.00 -12.00, precum şi la următoarea adresă de internet apmcv.anpm.ro. Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului, pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.  

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna