ad

🥡📞Telefon : 0758 178 594

https://ospatarul.ro/restaurant/sfantu-gheorghe/shanghai-chinese-food

Sănătate/Mediu

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

Tóth Katalin Mária, titular al proiectului  „Consolidare și extindere clădire existentă 25550-C1 cu utilizare mixtă”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Consolidare și extindere clădire existentă 25550-C1 cu utilizare mixtă”, propus a fi amplasat în județul Covasna, comuna Moacșa, sat. Moacșa, nr. 359.

 

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

2. Publicul interesat poate depune propuneri în ceea ce priveşte conţinutul raportului privind impactul asupra mediului la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna