67%  din totalul candidaților din județul Covasna, care au susținut probele de Bacalaureat, sesiunea iunie-iulie 2024, au promovat examenul, conform primelor rezultate anunțate, luni, de către Ministerul Educației.

Raportul postat pe site-ul Ministerului Educației arată că la examen s-au înscris 1308 candidați din județul Covasna, din care au fost prezenți 1280, nefiind niciun candidat eliminat de la probe.

Din totalul celor care au susținut examenul, adică din totalul celor 1280, 857 (67,0% ) au obținut medie de promovare, conform primelor rezultate.

Nu s-au înregistrat medii de 10. Dintre cei care au promovat,  62 au media între 6 și 6,49, 89 au media între 6,5 și 6,99, 126 au media între 7 și 7,49, 154 au media între 7,5 și 7,99;  138 sau media între 8 și 8,49; 163 au media între 8,50-8,99, 99 candidați au media între 9 și 9,49, iar 26 de candidați au media între 9.50-9.99, înainte de contestații.

Cea mai mare medie din județ, înainte de contestații, este 9,83 și îi aparține unui candidat de la Colegiul Național „Mihai Viteazul” din Sfântu Gheorghe.

Rezultatele pe filiere de învățământ

Pe filiere de învățământ, primele rezultate arată că la filiera teoretică, rata de promovare este 87,4%, mai mare cu 0,5 % față de cea înregistrată la filiera teoretică, anul trecut; la filiera tehnologică, rata de promovare este 29,2%, cu 4,1 procente mai mare decât cea înregistrată la această filieră, anul trecut;  iar la filiera vocațională, rata de promovare este 53,4%, mai mică față de anul trecut, când aceasta a fost de 62,1%.

Rata de promovare a candidaților din promoția curentă: peste 73%

În ceea ce privește candidații din promoția curentă, rezultatele înainte de contestații arată faptul că 73,6% din totalul celor care au susținut probele au obținut medii de promovare, procentul fiind în ușoară scădere față de cel înregistrat în cazul candidaților din promoția curentă a anului trecut, 73,8%

Rezultate la nivel național

Conform datelor Ministerului Educației, la nivel național au promovat 99.371 de candidați (95.112 candidați din promoția curentă, respectiv 4.259 din promoțiile anterioare) din totalul celor 130.041 candidați prezenți. Astfel, rata cumulată de promovare (înainte de contestații) este de 76,4%: în creștere cu 3,6% față de prima sesiune din anul trecut (72,8%), respectiv cea mai ridicată în ultimii ani (an de referință – 2009).

Pentru promoția curentă, rata de succes este de 81,5%, în creștere cu peste 3% față de prima sesiune din anul anterior (78,4%), în timp ce pentru promoțiile din anii trecuți, procentul se situează la 31,9%, superior cu peste 3%, comparativ cu anul trecut (28,5%). 39 de candidați au încheiat probele scrise cu media 10, arată datele anunțate de Minister.

Cei mai mulți candidați (18.426 – toate promoțiile) au obținut medii situate pe segmentul 9 – 9.49.

Când se depun contestațiile?

Contestațiile pot fi depuse/transmise astăzi, 8 iulie, în intervalul orar 12:00 – 18:00, inclusiv prin mijloace electronice. Candidații care contestă rezultatul inițial al evaluării trebuie să completeze, să semneze și să depună/transmită prin mijloace electronice și o declarație-tip în care se menționează faptul că au luat cunoștință că nota acordată ca urmare a soluționării contestației poate modifica, după caz, nota inițială, prin creștere sau descreștere, a anunțat Ministerul.

Rezultatele au fost afișate atât online, cât și în centrele de examen, cu anonimizarea numelui și a prenumelui candidaților, în concordanță cu prevederile art. 5 și ale art. 6 din Regulamentul UE 2016/679 privind protecția persoanelor fizice în ceea ce privește prelucrarea datelor cu caracter personal și privind libera circulație a acestor date de abrogare a Directivei 95/46/CE (Regulamentul general privind protecția datelor – GDPR), a precizat aceeași sursă.

Rezultatele finale (după soluționarea contestațiilor) vor fi comunicate în data de 12 iulie.

Pentru a promova examenul, un absolvent de liceu trebuie să îndeplinească următoarele condiții (cumulat): susținerea tuturor probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale; susținerea tuturor probelor scrise și obținerea notei 5 (cel puțin) la fiecare dintre acestea; obținerea cel puțin a mediei 6 la probele scrise (media notelor obținute la probele scrise).

Vom reveni cu informații.

A.C.

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail