fbpx

Anunțuri

PUBLICĂ UN ANUNȚ

Anunţ public privind depunerea solicitării de emitere a acordului de mediu

              CNAIR S.A. prin D.R.D.P. BRASOV anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „REABILITARE POD PE DN11 KM 18+970”, propus a fi amplasat în Comuna Chichis, în Localitatea Chichis, jud. Covasna, pe DN 11 la km 18+970, si pentru proiectul „REABILITARE POD PE DN11 KM 48+314”, propus a fi amplasat în Comuna Cernat, Jud. Covasna, pe DN 11 la km 48+314.

  Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan nr. 10 şi la sediul D.R.D.P. BRASOV situate în Mun.BRAȘOV,str. MIHAIL KOGALNICEANU, NR. 13, JUDEȚUL BRAȘOV, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00 -14.00.

  Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna.

14 iunie 2024

ANUNȚ

BOGYOR JUDIT, inițiator al Planului Urbanistic de Detaliu - ZONĂ DE LOCUINTĂ Sfântu Gheorghe, strada Armata Română, nr. 57 A, anunță publicul interesat asupra etapei de inițiere a planului.

Observatiile se pot depune în scris la sediul Primăriei municipiului  Sfântu Gheorghe si la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, bulevardul Grigore Bălan nr. 10.

 

14 iunie 2024

INFORMARE

S.C. VINATI S.R.L., cu sediul în orașul Covasna, str.Pava de Jos, nr.18, jud.Covasna, tel. 0752/116190, ce intenționează să solicite de la S.G.A. Covasna aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de exploatare agregate minerale din terasa pârâului Câlnic, perimetrul temporar de exploatare denumit "GHIDFALAU 7", localizată în extravilanul localității Ghidfalău, jud.Covasna.

          Aceste lucrări se execută de către solicitant, în baza avizelor de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare şi Ord. MMP nr. 828/2019.

Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

          Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau S.G.A. Covasna, Str.Lunca Oltului, Nr.41, Sfântu Gheorghe, între orele 08.30-14.30, după data de 07.06.2024.

Prezenta informare este valabilă 14 zile, pâna la data de 21.06.2024.

14 iunie 2024

ANUNȚ PUBLIC

         S.C. VINATI S.R.L. cu sediul în Covasna, str. Pava de Jos, nr. 18, jud. Covasna, anunţă publicul interesat asupra depunerii solicitării de emitere a acordului de mediu pentru proiectul „DECOPERTĂ PENTRU EXPLOATARE AGREGATE MINERALE", propus a fi amplasat în comuna Ghidfalău, extravilan, nr.F.N., înscris în C.F. nr. 25406, 26376 Ghidfalău, județul Covasna.

 

          Informaţiile privind proiectul propus pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr.10 și la sediul în S.C. VINATI S.R.L., Covasna, str.Pava de Jos, nr.18, jud.Covasna, în zilele de luni – joi, între orele 08:00 – 16:30 și vineri între orele 08:00 – 14:00.

Observaţiile publicului se primesc zilnic la sediul autorității competente pentru protecția mediului Covasna, Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr.10.

                                                                                       S.C. VINATI S.R.L

11 iunie 2024

INFORMARE

Aceasta informare este efectuata de:  SC TRIATHLON LAND INTL SRL, contact 0765 027 490, ce intentioneaza sa solicite de la SGA Covasna, aviz de gospodarire a apelor pentru investitia

AMPLASARE LINIE ELECTRICA SUBTERANA 110 KV – RACODARE LA SISTEMUL ELECTROENERGETIC NATIONAL – CENTALA ELECTRICA FOTOVOLTAICA CEF RECI 100 MW, COMUNA RECI, JUD.COVASNA, ce se va realiza în judetul Covasna.

Aceasta investitie este noua. Aceasta solicitare de aviz este conforma cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificarile si completarile ulterioare

Persoanele care doresc sa obtina informatii suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodarire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa mentionata.

Persoanele care doresc sa transmita observatii, sugestii si recomandari se pot adresa solicitantului, contact 0765 027 490 dupa data de 15 iunie 2024 sau la SGA Covasna, strada Lunca Oltului, Nr.41.

11 iunie 2024

INFORMARE

S.C. VINATI S.R.L., cu sediul în orașul Covasna, str.Pava de Jos, nr.18, jud.Covasna, tel. 0752/116190, ce intenționează să solicite de la S.G.A. Covasna aviz de gospodărire a apelor pentru desfășurarea activității de exploatare agregate minerale din terasa pârâului Câlnic, perimetrul temporar de exploatare denumit "GHIDFALAU 7", localizată în extravilanul localității Ghidfalău, jud.Covasna.

          Aceste lucrări se execută de către solicitant, în baza avizelor de gospodărire a apelor, conform prevederilor Legii Apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare şi Ord. MMP nr. 828/2019.

Persoanele care doresc sa obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de gospodărire a apelor pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată.

          Persoanele care doresc sa transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului sau S.G.A. Covasna, Str.Lunca Oltului, Nr.41, Sfântu Gheorghe, între orele 08.30-14.30, după data de 07.06.2024.

Prezenta informare este valabilă 14 zile, pâna la data de 21.06.2024.

07 iunie 2024

ANUNȚ

Comuna Vâlcele, titular al proiectului „MODERNIZARE INFRASTRUCTURĂ RUTIERĂ ÎN COMUNA VÂLCELE, SAT VÂLCELE JUDETUL COVASNA, anunță publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare fără evaluarea impactului asupra mediului dar cu evaluare adecvată de către A.P.M. Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului și a procedurii de evaluare adecvată, pentru proiectul sus menționat, propus a fi amplasat în Comuna Vâlcele, sat Vâlcele, județul Covasna.

     Proiectul deciziei de încadrare și motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul A.P.M. Covasna, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele 8.00-14.00, precum și la următoarea adresa de internet: http://apmcv.anpm.ro.

      Publicul interesat poate înainta comentarii/observații la proiectul deciziei de încadrare în termen de 5 zile de la data publicării prezentului anunț.

06 iunie 2024

06 iunie 2024

PIERDERE

Pierdut Certifictul de înregistrare al firmei: MAKSAI E. REKA PERSOANĂ FIZICĂ AUTORIZATĂ,

F 14/150/2019, eliberat de ORC Covasna. Îl declarăm nul.

05 iunie 2024

04 iunie 2024

ULTIMELE STIRI