ad
Covasna

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

  Societatea KEZDI KAR WASK SRL titular al proiectului SPĂLĂTORIE AUTO, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenţia pentru protecţia Mediului Covasna, în cadrul procedurilor de evaluare a impactului asupra mediului şi de evaluare adecvată, pentru proiectul SPĂLĂTORIE AUTO, propus a fi amplasat în Mun. Tg Secuiesc str. Gării, nr. 66, jud Covasna.  

  1. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna din Sfântu Gheorghe, bd. Grigore Bălan nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele 08-14, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.

  Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării prezentului anunţ.  

SC TRICOMSERV SA – Sf.Gheorghe

ANGAJEAZĂ

 

1.Personal cu studii superioare tehnice:

-INGINER – electrotehnică, electronică, automatizări

       -INGINER – instalatii si lucrari edilitare

 

       -salariu încadrare: 3500-5500lei

 

2.Personal cu studii economice (superioare sau medii)

 

-salariu de încadrare: 3000-5000lei

 

CV-urile se pot depune la sediul Tricomserv SA de pe strada Țigaretei nr. 46 din Sfantu Gheorghe,

se pot trimite prin fax la numarul 0267/351.354 sau se pot trimite la adresa de e-mail: tricomserv@tricomserv.ro

Pentru informații suplimentare vă rugăm sunați la nr. de telefon: 0722.347.279

WEB COSON

Sănătate/Mediu

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna