Proiect desfășurat în parteneriat cu Guvernul României

În urma unui Acord de parteneriat încheiat cu Guvernul României, Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM)  implementează, în perioada  iunie- noiembrie 2021,prin intermediul site-ului www.mesageruldecovasna.ro,  Proiectul „Promovarea Limbii Române în județele Covasna, Harghita și Mureș prin susținerea Presei Scrise și On-line Românești din Regiune”.

ANUNȚ PUBLIC

 

Primaria orașului Întorsura Buzăului, cu sediul în orașul Întorsura Buzăului, str.Mihai Viteazul, nr.173, județul Covasna, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, republicată, aduce la cunoştinţă publică inițiativa primarului orașului Întorsura Buzăului, elaborarea proiectului de hotărâre privind aprobarea procedurii distribuirii extraselor din amenajamentul pastoral al pajiștilor permanente, de pe teritoriul U.A.T. orașul Întorsura Buzăului, județul Covasna, situate în extravilan, aflate în proprietatea/utilizarea persoanelor fizice și juridice.

 

Persoanele interesate pot consulta proiectul de hotărâre la sediul unității administrativ terotoriale și pe pagina de web www.intorsura.info și pot depune în scris propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare, în termen de maxim 20 zile de la publicarea anunţului, la sediul Consiliului Local al oraşului Întorsura Buzăului, str.Mihai Viteazul, nr.173, compartiment relatii cu publicul, tel.0267/370337 sau la adresa de e-mail: primăria@intorsura.info pâna la data de 10 noiembrie 2021.

ad

Compartimentului administrativ gospodăresc al comunei Zăbala organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT III – dulgher sau tâmplar.

 Condiții de participare: școală profesională absolvită, calificare în meseria de dulgher sau tâmplar, minimum 3 ani vechime în meseria de dulgher/ tâmplar, permis de conducere cat. B, de preferință cat. C.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 26 octombrie 2021. Concursul va avea loc în data de 2 noiembrie 2021, ora 08:30.

Mai multe informații despre concurs pot fi obținute la numerele de telefon 0729306189, 0267/375213.

Compartimentului administrativ gospodăresc al comunei Zăbala organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de MUNCITOR CALIFICAT II – dulgher sau tâmplar.

 Condiții de participare: școală profesională absolvită, calificare în meseria de dulgher sau tâmplar, minimum 3 ani vechime în meseria de dulgher/ tâmplar, permis de conducere cat. C.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 26 octombrie 2021. Concursul va avea loc în data de 2 noiembrie 2021, ora 12:00.

Mai multe informații despre concurs pot fi obținute la numerele de telefon 0729306189, 0267/375213. 

Compartimentul de asistenţă socială şi autoritate tutelară al comunei Zăbala organizează concurs pentru ocuparea unui post contractual vacant de REFERENT DE SPECIALITATE, GRAD PROFESIONAL II.

Condiții de participare: studii superioare de scurtă durată, absolvite cu diplomă, în perioada anterioară aplicării celor trei cicluri tip Bologna în domeniul asistenței sociale sau științe juridice; vechimea necesară minim 1 an în specilitatea studiilor.

Data limită pentru depunerea dosarelor de concurs: 27 octombrie 2021. Concursul va avea loc în data de 3 noiembrie 2021, ora 09:30.

Mai multe informații despre concurs pot fi obținute la numerele de telefon 0729306189, 0267/375213.

ad

ANUNȚ

În conformitate cu Legea nr. 52/2003 privind transparenţa decizională în administraţia publică, republicată, CONSILIUL LOCAL AL COMUNEI MALNAŞ supune dezbaterii publice  proiectul de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale pentru anul 2022.

          Cei interesaţi pot transmite la Primăria comunei Malnaş, până la data de 18 noiembrie 2021, propuneri, sugestii sau opinii cu valoare de recomandare privind proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice.

Proiectul de hotărâre iniţiat de Primarul comunei Malnaş, referatul de aprobare la aceasta, pot fi consultate la sediul Primăriei comunei Malnaș.”

 

P R I M A R

Szotyori Angéla- Gizella

Restarantul Shanghai Chinese Food

angajează:

-bucătar

– ospătar

Te așteptăm în echipa noastră.
Pentru mai multe detalii așteptăm CV-ul tău
la adresa: office@shanghaichinesefood.ro
sau la numărul 0758.178.594

Sănătate/Mediu

🥡📞Telefon : 0758 178 594

https://ospatarul.ro/restaurant/sfantu-gheorghe/shanghai-chinese-food

Angajăm persoană pentru activitate de grădinărit (hobby), în statiunea Covasna. Telefon:  0726343434 

 

Title

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna