Vinerea Mare este ultima zi de vineri dinaintea Paștelui și din Postul Mare.

În această zi a fost răstignit Iisus Hristos și face parte din cele trei zile de sărbătoare religioasă creștină numite Triduum Sacrum, care includ Joia Mare, Vinerea Mare și Sâmbate Mare. În această zi se ține post negru. Conform credinței creștine, în Vinerea Mare a avut loc răstignirea lui Iisus pe cruce și moartea lui pentru salvarea oamenilor de păcate. În această se ține slujba numită Ceasurile împărătești și Vecernia, în timpul căreia se face scoaterea Epitafului în mijlocul bisericii pentru închinare.

Este o zi de mare doliu a creștinătății. În această seară are loc denia Prohodului Domnului. I se mai spune Vinerea Seacă pentru că oamenii țin post negru în această zi. Se face pomenire în această zi la patimile lui Hristos.

Potrivit unor tradiții și obiceiurilor în Vinerea Mare femeile merg la morminte unde aprind lumânări și îi plâng pe cei morți.

Este o zi aliturgică, asta însemnând că nu se face nici una dintre cele trei Sfinte Liturghii. Creștinii nu concep să lipsească de la scoaterea Epitafului în biserică. Simbolul este acela al coborârii de pe Cruce a lui Hristos și a pregătirii trupului său spre înmormântare.  Epitaful pe care preoții îl poartă ajutați de credincioși simbolizează trupul lui Iisus. După slujbă, Sfântul Epitaf este așezat pe masa din altar, unde rămâne până la Înălțare.

Tradiții și obiceiuri în Vinerea Mare 

 • Dis-de-dimineață se afumă casa cu tămâie, iar oamenii o înconjoară de trei ori
 • Se spune că dacă plouă în Vinerea Mare va fi un an bun și roditor, iar dacă nu plouă, va fi unul secetos
 • Oamenii obișnuiau să se scufunde în această zi în apă rece de trei ori, pentru a fi sănătoși tot anul
 • Oamenii din Moldova cred că mersul la frizer în Vinerea Mare îi vor feri de boli și afecțiuni
 • În trecut, lumea pleca acasă cu lumânările aprinse pe drum de la biserică.
 • Potrivit unor tradiții și obiceiurilor în Vinerea Mare oamenii nu se spală în Vinerea Mare
 • În unele zone se afumă cu tămâie pomii pentru a fi feriți de animale sălbatice, boli sau dăunători
 • Potrivit unor tradiții și obiceiurilor în Vinerea Mare se spune că postul negru este un bun pentru vindecarea bolilor de piele și cel care ține post va fi sănătos tot anul
 • În unele părți ale țării, înainte de răsăritul soarelui, oamenii alergau desculți prin rouă
 • În această zi nu se coace nimic, nici pâine, nici cozonaci, pentru că se spune că gospodinele vor arde mâinile Maicii Domnului
 • În această zi nu se mănâncă urzici pentru că Iisus a fost bătut cu ele
 • De asemenea, nu se folosește oțet pentru că buzele Mântuitorului au fost umezite cu el
 • Potrivit unor tradiții și obiceiurilor în Vinerea Mare nu se sacrifică animale în această zi
 • De asemenea, gospodinele nu roșesc ouă și nici nu fac pregătiri pentru ziua de Paște
 • În Vinerea Mare, agricultorii nu trebuie să lucreze sau să semene nimic pe câmp pentru că nu va crește
 • Potrivit unor tradiții și obiceiurilor în Vinerea Mare se spune că nu e bine să coși, să speli și nici să faci curățenie
 • Unii oameni cred că nu e bine să mergi la frizer în ziua asta, pentru că există riscul, conform superstiției, să pierzi pe cineva drag

Ce spune Sfânta Scriptură despre Vinerea Mare

Vinerea Mare este una dintre cele mai importante zile pentru creștini. Este ziua în care Iisus a murit pentru păcate și a suferit patimi cumplite.

Cel care primea pedeapsa răstignirii în Palestina este dezbrăcat, bicuit și obligat să parcurgă drumul până la locul execuției, ducându-și crucea în spate.

Potrivit Sfintei Scripturi, după ce Iisus Hristos a fost bicuit, Pilat a rostit sentința, iar Mântuitorul și-a început călătoria către locul în care urma să fie răstignit, purtându-și crucea și coroana cu spini.

Mântuitorul a ajuns la locul execuției, iar brațul orizontal al crucii era fixat cu cuie de brațul vertical înfipt în pământ deja. Picioarele celui care urma să fie răstignit putea fi așezat pe un scăunel și țintuite fără sprijin. În vârful lui se fixa o scândură pe care se scrie motivul răstignirii.

Vinerea Mare, ziua în care Iisus a murit pe cruce

În cazul lui Iisus a fost scris : „Iisus Nazarineanul, Regele Iudeilor”.  În cazul în care nimeni nu lua trupul neînsuflețit, el era aruncat la o groapă comună. Iosif din Arimateea a fost cel care a dat jos trupul lui Hristos de pe cruce și l-a înmormântat alături de Nicodim, într-o grădină.

Potrivit Sfintelor Evanghelii, în momentul în care Hristos a murit a avut loc o serie de miracole. Catapeteasma templului s-a rupt, pământul s-a cutremurat, iar petrele s-au despicat, mulți dintre cei morți înviind.  Ca să se convingă că a murit, un ostaș l-a împuns cu sulița în coastă, din care a ieșit sânge și apă.  Iudeii au pecetluit piatra mormântului lui Iisus, însă a doua zi el a înviat, iar mormântul a rămas gol. În ziua Învierii, Iisus Hristos i s-a arătat Mariei Magdalena.

Rugăciunea care se rostește în Vinerea Mare

„Doamne Iisuse Hristoase, Mântuitorul cel dulce al sufletului meu, în această zi a Răstignirii Tale pe Cruce ai pătimit şi ai luat moarte pentru păcatele noastre, mă mărturisesc înaintea Ta, cum că eu sunt cel ce Te-am răstignit cu păcatele mele cele multe.

Mă rog, însă, Bunătăţii Tale celei nespuse, să mă învredniceşti cu Darul Tău, Doamne, ca şi eu să pot răbda patimi pentru credinţa, speranţa şi iubirea ce le am către Tine, precum Tu Cel îndurat ai răbdat pentru mântuirea mea. Întăreşte-mă, o, Doamne, ca de astăzi înainte să port Crucea Ta cu bucurie şi cu mare căinţă şi să urăsc cugetele mele şi voinţele mele cele rele. Sădeşte în inima mea întristarea de moartea Ta, ca să o simt precum au simţit-o iubita ta Maică, ucenicii Tăi şi femeile purtătoare de mir ce stăteau lângă Crucea Ta.

Luminează-mi simţirile cele sufleteşti, ca să se mişte şi să priceapă moartea Ta, precum ai făcut de Te-au cunoscut făpturile cele neînsufleţite, când s-au mişcat la Răstignirea Ta şi mai vârtos, cum te-a cunoscut tâlharul cel credincios şi pocăit şi ţi s-a plecat, de l-ai pus în rai.

Dă-mi, Doamne, şi mie, tâlharului celui rău, Darul Tău, precum atunci l-ai dat aceluia şi-mi iartă păcatele, pentru Sfintele Tale Patimi şi cu bună întoarcere şi căinţă mă aşază împreună cu el în Rai, ca un Dumnezeu şi Ziditor ce-mi eşti. Mă închin Crucii Tale, Hristoase, şi pentru iubirea Ta către noi, zic către dânsa:

Bucură-te, cinstită Cruce a lui Hristos, pe care ridicat şi pironit fiind Domnul, a mântuit lumea!

Bucură-te, pom binecuvântat, pentru că tu ai ţinut rodul vieţii, care ne-a mântuit de moartea păcatului. Bucură-te, drugul cel tare, care ai sfărâmat uşile iadului.

Bucură-te, cheie împărătească, ce ai deschis uşa raiului.

O, Hristoase al meu răstignit, câte ai pătimit pentru noi! Câte răni, câte scuipări şi câtă ocară ai răbdat pentru păcatele noastre şi pentru a ne da încă pildă de adevărată răbdare în suferinţele şi necazurile vieţii acesteia!

Și fiindcă acestea ni le trimite Dumnezeu pentru păcatele noastre, ca să ne îndreptăm şi să ne apropiem de El, şi aşa, numai spre folosul nostru ne pedepseşte în această viaţă. De aceea, rogu-mă Ţie, Stăpâne, ca la necazurile, ispitele şi durerile câte ar veni asupra mea, să-mi înmulţeşti împreună şi răbdarea, puterea şi mulţumirea, căci cunosc că neputincios sunt de nu mă vei întări, orb de nu mă vei lumina, legat de nu mă vei dezlega, fricos de nu mă vei face îndrăzneţ, pierdut de nu mă vei cerca, sclav de nu mă vei răscumpăra cu bogata şi  Dumnezeiasca Ta putere şi cu Darul Sfintei Tale Cruci, căreia mă închin şi o măresc, acum şi pururea şi în vecii vecilor. Amin.” (sursa: doxologia.ro)

https://www.libertatea.ro/

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail