A trecut la cele veșnice col. (rtr.) Ioachim Grigorescu, în vârstă de 71 de ani, fost preşedinte a mai multor organizaţii neguvernamentale, dintre care menţionăm: Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Covasna, Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – Filiala Covasna, Asociaţia „Cultul Eroilor” – Filiala Covasna, Consiliul Judeţean Covasna al Persoanelor Vârstnice, vicepreşedinte al Fundaţiei Naţionale „Neamul Românesc” – Filiala Covasna, membru în Consiliul Director al Fundaţiei Culturale „Mihai Viteazul” şi al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş. Prin trecerea în eternitate, societatea civilă românească din județul Covasna a pierdut un reprezentant de seamă, un OM între oameni și pentru oameni.

 

Parafrazându-l pe nemuritorul Ion Creangă, din Humuleştii Neamţului, atunci când se referea la meleagurile sale natale, colonelul Ioachim Grigorescu afirma cu justificată bucurie: „Nu ştiu alţii cum sunt, dar eu când mă gândesc la locurile mele natale, tot timpul îmi sare inima de bucurie”: „Sunt născut pe plaiuri mioritice, între munţii Stânişoarei şi munţii Bistriţei, în comuna Fărcaşa de Neamţ, aşezată pe malul stâng al Bistriţei, cu oameni gospodari, falnici precum brazii munţilor şi frumoşi la chip şi la suflet”.

Satisfacţia noastră este la fel de justificată, deoarece astăzi, la trecerea sa în eternitate, putem afirma cu temei că, fiul urmaşilor răzeşilor moldoveni, din Fărcaşa Neamţului, devenit oştean al Armatei Române şi cetăţean al municipiului Sf. Gheorghe, de aproape cinci decenii, prin întreaga sa carieră militară şi civilă, a făcut cinste familiei și consătenilor săi, de care s-a simţit mereu apropiat.

Părinţii, Vasile şi Veronica Grigorescu, oameni gospodari şi cu frica lui Dumnezeu, la încreştinarea fiului lor, l-au botezat cu numele biblic de Ioachim, încredinţându-l sub oblăduirea Maicii Domnului şi a Mântuitorului Iisus Hristos. Col. Ioachim Grigorescu s-a născut la 1 aprilie 1952, în comuna Fărcaşa, jud. Neamţ. A urmat cursurile şcolii primare şi ale gimnaziului în comuna natală, între anii 1959-1967. În perioada 1967-1971 a fost elev al renumitului Liceu Militar „Ştefan cel Mare” din Câmpulung Moldovenesc, iar între anii 1971-1974 al nu mai puţin cunoscutei Şcoli Militare din Sibiu, specialitatea Vânători de Munte. La absolvirea şcolii militare a fost repartizat la Batalionul 22 Vânători de Munte din Sf. Gheorghe.

În cei aproape 50 de ani, cât a slujit sub Drapel, col. Ioachim Grigorescu a urcat treptele carierei militare, de la comandant de pluton la Şcoala de gradaţi (1974-1976), la comandant de companie la aceeaşi şcoală (1976-1980) şi apoi şef cercetare la nivelul batalionului (1980-1985). Între anii 1985-1990 a activat în cadrul Statului Major al Gărzilor Patriotice ale judeţului Covasna, iar în perioada 1990-2001 în cadrul Statului major al Trupelor Teritoriale ale aceluiaşi judeţ. Şi-a încheiat cariera militară, în anul 2001, în cadrul Batalionului 22 Vânători de Munte, îndeplinind pentru perioade scurte de timp funcţiile de şef birou operaţii, şef de stat major şi comandant interimar.

În toată această perioadă a obţinut rezultate bune şi foarte bune la pregătirea militară, fiind avansat la termen, de la gradul de locotenent, la cel de colonel, şi distins cu mai multe ordine şi medalii ale României. Din dorinţa de dobândi noi cunoştinţe în domeniul ştiinţelor socio-umane, dar şi de a obţine o profesie alternativă la cariera militară, într-o perioadă când un eveniment din viaţa personală sau cea a familiei ofiţerilor, putea fi considerat ca necorespunzător în raport cu normele socialiste şi putea conduce la trecerea în rezervă a acestora, tânărul ofiţer Ioachim Grigorescu a urmat cursurile Facultăţii de Istorie ale Universităţii „Babeş-Bolyai” din Cluj-Napoca, cu frecvenţă redusă, între anii 1976-1981, şi pe cele ale Facultăţii de Geografie, din cadrul aceleaşi Universităţi, între anii 1982-1987. Lucrările de licenţă elaborate la absolvirea celor două facultăţi având ca teme momente importante din istoria românilor din Transilvania, precum şi caracteristici geografice ale Carpaţilor Răsăriteni, au constituit şi constituie o bogată zestre culturală a Omului Ioachim Grigorescu implicat profund și benefic în viaţa publică a judeţului Covasna.

După trecerea în rezervă, col. (rtr.) Ioachim Grigorescu a devenit un membru important şi deosebit de activ al societăţii civile din judeţul Covasna. A fost preşedinte a mai multor organizaţii neguvernamentale, dintre care menţionăm: Asociaţia Naţională a Cadrelor Militare în Rezervă şi Retragere – Filiala Covasna (din anul 2005), Asociaţia Naţională a Veteranilor de Război – Filiala Covasna (din anul 2006), Asociaţia „Cultul Eroilor” – Filiala Covasna (din anul 2008), Consiliul Judeţean Covasna al Persoanelor Vârstnice (din anul 2007), vicepreşedinte al Fundaţiei Naţionale „Neamul Românesc” – Filiala Covasna, membru în Consiliul Director al Fundaţiei Culturale „Mihai Viteazul” şi al Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita şi Mureş. Mai nou, şi-a făcut intrarea şi în viaţa politică, în calitatea sa de preşedinte al Filialei Covasna a Partidului Uniunea Naţională pentru Progresul României.

Cu o bună chivernisire a timpului, cu o putere de muncă deosebită, dar şi cu o mare înţelegere din partea familiei, col. (rtr.) Ioachim Grigorescu a reușit să se achite onorabil de toate aceste responsabilităţi, fiind cunoscut pentru calităţile sale umane şi pentru disponibilitatea de a sprijini pe cei aflaţi în nevoinţă, dovedind o sensibilitate aparte faţă de problematica specifică persoanelor vârstnice.

În calitatea sa de reprezentant al organizaţiilor menţionate, col. (rtr.) Ioachim Grigorescu a asigurat rezolvarea operativă a tuturor problemelor membrilor acestor asociaţii în relaţiile cu instituţiile administraţiei publice locale şi centrale, cât şi participarea la manifestările culturale, spirituale şi civice organizate de Instituţia Prefectului judeţului Covasna, Garnizoana Militară şi Cercul Militar din Sf. Gheorghe, instituţiile şi asociaţiile culturale şi de către societatea civilă din judeţul Covasna.

Valorificând bogata sa experienţă de viaţă şi temeinica pregătire militară şi de cultură generală, col. (rtr.) Ioachim Grigorescu a fost cunoscut şi apreciat pentru prezentarea a numeroase comunicări şi conferinţe, în cadrul simpozioanelor şi manifestărilor aniversare organizate de către Cercul Militar din Sf. Gheorghe, precum şi pentru redactarea unor articole publicate în presa locală şi cea militară, având ca subiecte evenimente importante ale istoriei naţionale şi din viaţa Armatei Române.

Având privilegiul să poarte un nume, atât de cunoscut în ţară şi pe toate meridianele lumii, cum este cel al pictorului Nicolae Grigorescu, col. (rtr.) Ioachim Grigorescu, nu a fost înzestrat cu talentul picturii. Dumnezeu i-a hărăzit, în schimb, alţi talanţi pe care Domnia Sa i-a valorificat din plin: cinstea, corectitudinea, generozitatea, solidaritatea, optimismul, simţul umorului ş.a. Toate acestea au fost posibile, datorită sentimentelor de dragoste şi înţelegere existente în cadrul familiei, de către distinsa sa soţie, doamna Iudita şi copii Ana Maria şi Vasile.

Vorbele, dar mai ales faptele sale din toţi aceşti 50 de ani, au contribuit la conturarea profilului moral al ofiţerului şi Omului Ioachim Grigorescu şi la manifestarea sentimentelor de respect şi stimă, din partea camarazilor, colaboratorilor, partenerilor şi a tuturor celor care l-au cunoscut şi au avut şansa de a lucra împreună, spre binele şi în folosul comunităţii locale.

Ne-am obișnuit atât de mult cu prezența sa în spațiul public al județului Covasna, încât ne va fi foarte greu fără prezența sa cotidiană, optimistă, generoasă, gata oricând să de-a o mână de ajutor. Apărător hotărât al valorilor naționale, col. Ioachim Grigorescu a militat pentru o conviețuire interetnică armonioasă, bazată pe stimă și respect reciproc. Adio, distinse camarad și prieten! Bunul Dumnezeu să-ți călăuzească calea în lumea celor drepți, iar pe noi să ne învrednicească pentru a te cinsti și pomeni, așa cum se cuvine. Sincere condoleanțe familiei îndurerate.

Din încredințarea colegilor și prietenilor din organizațiile membre ale Forumului Civic al Românilor Covasna, Harghita şi Mureş,

                                                                                                                                                                                                                               Dr. Ioan Lăcătușu

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail