Continuând tradiţia din anii precedenţi, ediția din acest an a Zilei Culturii Naționale a debutat luni, 10 ianuarie a.c,  la Casa Miranya, din  Brădet – Întorsura Buzăului, cu manifestarea In Honorem. Omul de cultură Petre Străchinaru, la  80 de ani. La manifestare au participat  conducători ai instituțiilor și asociațiilor culturale precum și reprezentanți ai administrației publice locale și ai societății civile din județele Covasna și Harghita.

 În deschiderea manifestării, dr. Ioan Lăcătușu a menționat:  „După cum este cunoscut, Ziua Culturii Naţionale este o zi în care celebrăm nu numai un mare creator – poetul național Mihai Eminescu –  dar şi o zi de reflecţie asupra culturii române, în general, a proiectelor culturale de interes naţional, regional și local, în special, prin organizarea de manifestări și acțiuni cultural-artistice de o mare diversitate. În acest sens, considerăm că ediția din acest an a Zilei Culturii Naţionale, sărbătorită în județul Covasna, oferă cadrul oportun de omagiere a omului de cultură Petre Străchinaru, la împlinirea venerabilei vârste de 80 de ani. Aceasta deoarece, prin întreaga sa activitate pusă în slujba propășirii culturii românești din Arcul Intracarpatic, Petre Stăchinaru face parte din rândul personalităților marcante care au dobândit o foarte bună reputaţie şi o recunoaştere generală, la nivel local, regional și național.  De peste jumătate de secol, Petre Străchinaru   a fost  profesor de limba și literatura română la școlile din Angheluș și Bicazul Ardelean,  conducător al unor importante instituții de cultură (Casa de Cultură a Sindicatelor din Sfântu Gheorghe,  Centrul de Cultură Arcuș ș.a.), autor al unei bogate activități publicistice și cultural – științifice, inițiator, coordonator sau co-organizator al unor proiecte și programe culturale, artistice sau științifice, deputat în Parlamentul Românei în legislatura 2004-2008.

După decembrie 1989, în contextul istoric cunoscut, Petre Străchinaru, împreună cu prietenii săi din cadrul societății civile românești, a contribuit la ctitorirea unui puternic nucleu identitar românesc, pe aceste binecuvântate meleaguri din inima ţării.

În această perioadă de libertate a devenit membru fondator şi membru în conducerea mai multor asociaţii şi fundaţii culturale, artistice şi ştiinţifice din județul Covasna și din alte localități din țară.

Activitatea profesorului, publicistului, muzeografului și managerului în domeniu culturii este deosebit de valoroasă și concretizată în importante realizări, pe tărâmul culturii locale, regionale și naționale. Omul de cultură Petre Străchinaru  și-a adus o importantă contribuție la organizarea a numeroase manifestări culturale, artistice şi ştiinţifice, precum și la  crearea  unor  importante  instituții și monumente de cultură românească.

Pentru această rodnică și performantă activitate culturală a fost distins cu Premiul Special pentru anul 2000 acordat de Forumul Muzical Român pentru organizarea celor 10 ediţii ale “Galei Tinerilor Laureaţi”. În anul 2004 i s-a conferit Medalia „Meritul Cultural Clasa I, categoria F – Promovarea culturii”. A primit titlul de „Cetățean de onore al comunității românești din Sfântu Gheorghe”, premiul „Pro Urbe” conferit de Consiliul Local Sfântu Gheorghe, diplome și distincții conferite de Episcopia Ortodoxă a Covasnei și Harghitei.

Și cu  acest binecuvântat moment, trebuie să remarcăm faptul că tot acest traseu profesional performant nu ar fi fost posibil fără dragostea, prietenia şi căldura căminului conjugal, luminat şi îngrijit, cu atâta generozitate, de soţia Lucia şi minunatele fiice, Oana-Mălina şi Alina-Otilia, două eminente publiciste, reprezentante de frunte ale noului val din mass-media contemporană, care au dăruit părinţilor şase minunaţi nepoţi. Ştirile, reportajele, interviurile şi celelalte materiale de presă, redactate de Oana şi Tina, rămân mărturii peste timp despre istoria judeţelor Covasna şi Timiş, la cumpăna dintre milenii.

La mulţi ani, Petre Străchinaru! Să trăieşti, bădiţă Petrică! Multă sănătate, ţie şi întregii familii, pentru a putea beneficia de tihna binemeritată, după atâţia ani de muncă, şi pentru a-ţi îndeplini onoranta misiune de bunic”.

***

Avocatul Ioan Solomon, unul din cei mai importanți lideri ai românilor din Arcul Intracarpatic,  în numele prietenilor din cadrul societății românești din zonă a dat citire unei  emoționante scrisori, și, în final, unei poezii dedicată celui omagiat:

Dragă prietene,

 Îţi trimitem aceste gânduri acum, când rotunjeşti pe răbojul vieţii a 80-a iarnă primăvăratică, pentru bucuria acestei sărbători şi pentru aducere aminte, ca semn de preţuire, recunoştinţă şi frăţească dragoste.

Am urcat muntele spre tine, până în vârful Predeluşului cu sentimentul că pătrundem într-un Olimp al serenităţii spre a te întâlni şi îmbrăţişa în această zi specială când Dumnezeu te-a binecuvântat cu privilegiul de a păşi de-acum în tărâmul înţelepciunii venerabile, după opt decenii de viaţă şi trudă pusă în slujba propăşirii culturii româneşti din Arcul Intracarpatic.

Prin faptele tale ai binemeritat să faci parte din rândul personalităţilor marcante care au dobândit o foarte bună reputaţie şi o recunoaştere generală, la nivel local, regional şi naţional, lăsând o dâră de lumină pe unde ai trecut.

Plămădit din huma moldavă legendară a Lespezilor Paşcanilor la 10 ianuarie 1943 şi modelat apoi în creuzetele dătătoare de lumină şi har ale înaltelor Şcoli Ieşene, ai poposit mai întâi pentru a lua viaţa în piept în aerul tare al Ceahlăului, Bicazul Ardelean fiindu-ţi hărăzit ca anticameră pentru Ardealul care te aştepta să-ţi faci sălaş şi să-ţi împlineşti menirea în miezul său dureros şi fascinant.

În acele vremi, parte din veacul şi mileniul trecut de-acum, a fost să fi printre cei aleşi să aprindă şi să poarte făclia culturii româneşti pentru ca şi aici, românii să-şi ridice fruntea, să-şi lumineze chipul şi să-și întărească inimile.

Prin tot ce ai făcut în toţi aceşti zeci de ani pentru viaţa culturală a ţinuturilor covăsnene, ca profesor, director al Casei de Cultură a Sindicatelor, consilier la Inspectoratul pentru Cultură al Judeţului Covasna, director al Centrului de Cultură Arcuş, preşedinte al Comisiei de Cultură al Ligii Cultural-Creştine Andrei Şaguna, lider şi animator al vieţii culturale, lider politic şi deputat în parlamentul României, ai binemeritat să fii pentru noi, în inimi, Ministrul Culturii noastre, sub toate regimurile şi guvernele.

Nu va fi uitat că tu, dragă prietene, ai fost cel care a reînnodat firul de aur al tradiţiei interbelice aducând pe scenele de aici marile trupe de teatru şi ansambluri folclorice, personalităţi ale culturii, artei si literaturii române, racordând aceste ţinuturi făcute uitate de diriguitorii vremii la pulsul viu al culturii naţionale. Că ai ctitorit nucleul Teatrului Românesc din Sfântu Gheorghe înfiinţând prima trupă de teatru de amatori de aici şi nici că o parte din sufletul tău se regăseşte în temelia atâtor instituţii importante (Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni, Muzeul Spiritualităţii Româneşti, Muzeul Primei Şcoli Româneşti din Sfântu Gheorghe, Casa Memorială „Romulus Cioflec” din Araci, mai multor asociaţii şi fundaţii culturale, artistice şi ştiinţifice precum: Fundaţia Naţională de Călătorii şi Expediţii – vicepreşedinte; Liga cultural-creştină „Andrei Şaguna”, Fundaţia „Shakespeare Kingdom House”, Despărţământul Covasna-Harghita al ASTREI, Asociaţia de prietenie româno-ungară „Pecs”,  Asociaţia culturală şi artistică „Arcuş” ,  Fundaţia de Artă „Baasz”, Asociaţia „Carpaţilor Răsăriteni”; Fundaţia „Cuvântul Nou”, „Mişcarea pentru progresul satului românesc” s.a. si monumente de artă care alcătuiesc zestrea materială a culturii românilor din Arcul Intracarpatic,  cum ar fi: statuia sfântului mitropolit Andrei Şaguna, bustul mitropolitului Nicolae Colan şi Monumentul ASTRA din Sf.Gheorghe.

 Te preţuim pentru condeiul tău iscusit, de o subtilitate acidă, cu care ai reuşit să surprinzi atât de original şi inteligent realităţile locale în eseurile, reflecţiile şi epigramele cu care ne-ai delectat întâlnirile de suflet de-a lungul vremii.

Îţi mulţumim pentru frântura de rai dăruită nouă tuturor şi fiecăruia în parte şi îţi dorim viaţă lungă , sănătate şi multe bucurii alături de minunata ta familiei în universul mirific pe care vi l-aţi făurit în poiana din pădure.

Să ne bucure Dumnezeu de prietenie şi să rânduie pace şi bună învoire pe pământ.

 Covasna, 10 ianuarie 2023    

loan SOLOMON şi  PRIETENII DIN SOCIETATEA CIVILĂ

***

CÂNTEC LUI PETRICĂ STRĂCHINARU  LA 80 DE ANI

După truda din cultură,

Iubitor fiind de natură,

S-a retras la Întorsură

Dintr-a vieţii tevatură,

Şi politichia dură

De care avea habar

 Fiind chiar şi parlamentar.

 

Pe cotele la urcuş,

Tocmai sus la Predeluş,

La mijloc de codru des

Unde ciutele vin des,

Într-un petic de poiană

Printre cetini curge-n taină

Clarul lunii în sprânceană

Raze-n frunze se-ntrețes

Zori noi capătă-nţeles…

  

În poiana dintre fagi

Printre mure, hribi şi fragi

Vin preoţii cu troparul

La Petrică Străchinaru

Să sfinţească creştineşte

O căsuţă din poveste.

 

Bunicuțul fără nuc

Nu e trist, nici singur cuc,

Nu e pustnic ori sihastru

Ci se bucură măiastru

De prietenii de vază

Ce cu drag îl vizitează

 

Nu-i e frică de nimica

Doar o are pe Lucica

Zâna bună si frumoasă

Care l-a-nsoţit de-o viaţă.

Şi nădejdea-i cu temei

În copii şi nepoţei.

 

Azi e sărbătoare mare:

Opt decenii-n calendare!

Și-i urăm cu toții-n cor

Sănătate şi mult spor!

 

Covasna, 10 ianuarie 2023

Cu drag,

Nicu SOLOMON

***

La rândul său,   poeta Mihaela Aionesei   a adus un călduros „omagiu  distinsului domn Petre Străchinaru la împlinirea a 80 de ani, un OM care și-a lăsat amprenta rădăcinii moldave (Lespezi –Iași) în multe proiecte culturale de anvergură de care astăzi se bucură comunitatea românească din județul Covasna”.

Păstrează lacrimile în urcioare”

 

E vremea să sărbătorim acum

Truditele clipe petrecute în tumult.

Rămasul este o sticluță cu parfum

Esență rară pentru fiecare drum.

Străbate-l cu pași mici și înțelepciune

Timpul nu întinerește, se scurge-n clepsidre.

Regește trăiește și bucură-te, maestre!

Ăsta-i motto-ul în al 80-lea an al vieții.

Ce-a fost frumos și mult semenilor ai jertfit

Hrănind cu aceeași măsură și câinele și omul

Iubind moldav cum știe numai Domnul.

Numele-ți mustește de dor și mărinimie…

Auzi cum saltă-n pahare vița de vie? E ceas de

Rugăciune-n cer, pe pământ sărbătoare,

Urări de bine, ani mulți și senini sub Soare”.

 În final, profesorul Petre Străchinaru a mulțumit prietenilor din cadrul societății civile pentru cinstea de a fi onorat, prin această manifestare de suflet, organizată în programul activităților dedicate marcării Zilei Culturii Naționale.

   Biroul de presă al CESCH

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail