Sala Mică a Palatului Culturii din Târgu Mureș a găzduit vineri, 11 iunie a.c., de la ora 13.00, lansarea volumului „Școală, Biserică, Stat și Națiune în Istoria României – Omagiu profesorului Cornel Sigmirean la împlinirea vârstei de 65 de ani”.

 

Valoroasa  lucrare  de 1142 de pagini este coordonată de Liviu Boar, Ioan Bolovan și Laura Stanciu. Volumul  este publicat de către  Academia Română – Centrul de Studii Transilvane,  sub egida Institutului de Istorie „George Barițiu” al Academiei Române, filiala Cluj-Napoca, cu sprijinul Asociației Societatea Istorică „George Barițiu”. Lucrarea este dedicată distinsului profesor universitar, istoric, cercetător, publicist și  OM al cetății Cornel Sigmirean care, luni, 7 iunie a.c., a împlinit frumoasa vârstă de 65 de ani.

La manifestarea moderată de dr. Liviu Boar,  fost director al Arhivelor Naționale Mureș, unul  din coordonatorii ediției, au participat numeroase și distinse personalități ale mediului academic șiale vieții publice românești. Despre conținutul și valoarea volumului omagial dedicat  renumitului cărturar Cornel Sigmirean au vorbit, printre alții: prof. univ. dr. Ioan Aurel Pop, președintele Academiei Române, prof. univ. dr. Vasile Pușcaș din Cluj-Napoca, prof. univ. dr. Leonard Azamfirei, rector UMFFT „George Emil Palade” Tg. Mureș; Ioan Eugen Man, conductor arhitect dinTg. Mureș și ceilalți coordonatori ai volumului, respectiv [rof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române și conf. univ. dr. Laura Stanciu din Alba Iulia, iar din partea Centrului European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu Gheorghe, dr. Ioan Lăcătușu, director științific, care a felicitat pe inițiatorii, realizatorii și pe toți cei care au contribuit la editarea unui volum de referință pentru istoriografia românească contemporană. Vorbitorul a mulțumit distinsului istoric Cornel Sigmirean pentru sprijinul acordat cercetării istoriei și culturii românilor din sud-estul Transilvaniei și i-a înmânat un Prinos de Cinstire din partea conducerii Centrului European de Studii Covasna-Harghita și a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” precum și un set de volume apărute la editura Eurocarpatica din Sf. Gheorghe.

 

Volumul va fi prezentat și în cadrul „Zilelor Andrei Șaguna” (24-27 iunie 2021, Sf. Gheorghe). Redăm în continuare mesajul domnului dr. Ioan Lăcătușu intitulat „Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean – om om al timpului său, un istoric al lumii românești studioase”, text apărut în  volumul  omagial.

Este un privilegiu şi o deosebită onoare să pot aşterne pe hârtie câteva gânduri la această frumoasă aniversare de 65 de ani ai cărturarului Cornel Sigmirean, membru activ și apreciat al Comunităţii Academice Româneşti. Aceasta, cu atât mai mult, cu cât, înainte de a-l cunoaşte personal, i-am cunoscut, cercetat şi valorificat editorial cărţile şi studiile pe care le-a publicat. Am fost surprins plăcut atunci când l-am cunoscut la sesiunile ştiinţifice organizate la Sovata de prietenul nostru comun, distinsul arhivist Liviu Boar, apoi la cele de la Tg. Mureş, coordonate de alt prieten comun al nostru, dr. Virgil Pană, apoi ca referent în comisiile de susţinere a tezelor de doctorat de către unii tineri cercetători din judeţele Covasna şi Harghita, precum şi la lansările volumelor apărute în colecţia „Profesioniştii noştri”, din cadrul Editurii Eurocarpatica, dedicate unor cunoscute personalităţi ale vieţii culturale mureşene: Ioan Ranca, Liviu Boar, Valentin Marica, Lazăr Lădariu, Ioan Sabău-Pop şi, în final, la manifestările cultural-ştiinţifice organizate în judeţele Covasna şi Harghita.

Am constatat cu bucurie faptul că profesorul, istoricul, cercetătorul Cornel Sigmirean este o persoană generoasă, luminoasă, optimistă, cu mult umor, o prezenţă agreabilă, lângă care te simţi confortabil.

Cercetător asiduu și atent al arhivelor, istoricul Cornel Sigmirean s-a remarcat prin elaborarea unor volume cu teme puţin sau deloc cercetate. O altă trăsătură definitorie a operei sale istorice o reprezintă consecvenţa în abordarea temelor cercetate şi colaborarea fructuoasă cu istorici români şi europeni.

Profesorul Cornel Sigmirean este perceput în lumea ştiinţifică românească şi europeană ca istoric profesionist, cu o vastă cultură, un specialist al timpului său, cu un discurs actualizat, în consens cu exigenţele istoriografiei contemporane, un neobosit cercetător care a desfăşurat şi desfăşoară o prestigioasă activitate academică și științifică.

Multitudinea conferințelor, sesiunilor, simpozioanelor și colocviilor organizate şi la care a participat, în decursul anilor, profesorul şi istoricul Cornel Sigmirean, în ţară şi în străinătate, au fost şi sunt tot atâtea ocazii de recunoaștere a valorii și competenței sale profesionale.

Profunzimea cunoștințelor, concizia, coerența, cursivitatea și logica discursului său, modul elevat de prezentare a comunicărilor, ţinuta academică, fac parte din profilul moral şi profesional al unui cercetător avizat, competent, credibil, cu o excelentă imagine publică.

Valoarea profesională și umană a OMULUI, profesorului, istoricului, cercetătorului Cornel Sigmirean este recunoscută și apreciată unanim de către colegi, colaboratori, parteneri şi de către toţi cei care îl cunosc.

Fireşte că reuşita sa se datorează unui program de lucru impresionant, implicat într-o multitudine de răspunderi academice, pedagogice, culturale, sociale, civice, impunând studenţilor, colegilor şi subalternilor săi, prin competenţa şi comportarea sa, respect şi credibilitate.

Personalitate științifică de anvergură, istoricul Cornel Sigmirean a activat şi activează cu mult și recunoscut har în funcţia de cadru didactic, desfăşurând o activitate laborioasă la catedra de istorie a Universităţii din Tg. Mureş şi la Institutul de Ştiinţe Socio-Umane „Gheorghe Şincai”, din acelaşi oraş.

Din anul 2017, asociaţia cultural-ştiinţifică Centrul European de Studii Covasna-Harghita din Sfântu Gheorghe funcţionează sub egida Academiei Române. Din partea Prezidiului Academiei, cercetătorul Cornel Sigmirean ne este „baci”.

La ceas aniversar, îi dorim distinsului cărturar Cornel Sigmirean să aibă parte de multă sănătate și putere de muncă, astfel încât să continue să fie la fel de activ, „din zi şi până-n seară”, să cerceteze, să scrie, să publice, să conferenţieze, să spună glume, să se joace cu nepotul, să ne fie alături, la bine şi la greu, prin simpla și plăcuta lui prezență fizică și intelectuală pe meleagurile noastre.

La mulți alți ani rodnici, binecuvântați și fructuoși împliniți, alături de frumoasa familie şi de toţi cei dragi şi apropiaţi, alături de noi, cei din inima României.

Dr. Ioan LĂCĂTUȘU

 

Pr. Ioan MARIN

 

 

 

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail