Asociaţia Identitate și Dialog (ADI), organizație non-guvernamentală de tineret ce își desfășoară activitatea în județul Covasna, implementează, în perioada 12-15 octombrie a.c., proiectul „Elevii consiliați-viitori excelenți angajaţi”, cofinanţat de Ministerul Tineretului și Sportului prin Concursul Național de Proiecte de Tineret 2017.

Alexandru Andriesei, președintele ADI a declarat că proiectul „Elevii consiliați-Viitori excelenți angajați” este implementat   în parteneriat cu Uniunea Națională a Studenților din România, și  îşi propune să rezolve o problemă importantă identificată la trecerea de la nivelul de studii liceale, la cel universitar. „Scopul proiectului este reducerea ratei de abandon universitar. Proiectul este de tip social şi este în concordanță cu Planul de acțiuni aferent Strategiei Naționale pentru Tineret (domeniul Cultura şi Educaţie Non Formală/obiectivul specific 1.1: Asigurarea accesului tuturor adolescenţilor şi tinerilor la formare şi educaţie de calitate, atât formală, cât şi nonformală). În județul Covasna vor fi formate 2 grupe de curs pentru cei 36 de elevi care vor obţine noțiuni care să le permită alegerea unei instituţii de învăţământ superior propice dezvoltării lor, cum ar fi: meseriile cele mai căutate pe piaţa muncii şi beneficiile pe care le oferă acestea, oportunităţile oferite de aceste meserii ale viitorului, oportunităţile oferite de universităţi, gama de specializări inovative, profilul de dezvoltare personală a fiecărui elev, un plan de carieră pentru fiecare cursant. Sesiunile de formare vor fi desfăşurate cu formatori acreditaţi ANC. Cursurile de formare se vor desfășura în cadrul Colegiului Național “Mihai Viteazul”- a precizat  președintele ADI, Alexandru Andriesei.

Potrivit acestuia, rezultate preconizate la nivelul celor 36 de elevi instruiţi sunt:  Dobândirea de noi competențe şi informaţii specifice pentru dezvoltarea personală; – Dezvoltarea spiritului proactiv şi a dorinţei de a identifica şi fructifica oportunităţile existente; – Stimularea competitivităţii şi a proactivităţii, precum şi a colaborării şi a lucrului în echipă; – Descoperirea profilului personal şi a oportunităţilor adecvate acestuia existente pe piaţă; – Dobândirea unui set de informaţii de bun augur în alegerea unei specializări universitare; – Dobândirea unui plan de carieră cu paşi bine definiţi.

 

„Principala problemă pe care am identificat-o în rândul elevilor de liceu, în special a celor care au domiciliul în mediul rural, aflaţi în ultimul an de studiu, este reprezentată de lipsa de informare şi de orientare în carieră. Plecând de la această lipsă de informare, consiliere şi orientare în carieră a elevilor, se naşte la nivel universitar o problemă stringentă reliefată de ultimele statistici, cea a abandonului universitar. Mulţi dintre elevii care urmează studii universitare nu fac alegerea ghidându-se după competenţe şi abilităţi, în multe dintre cazuri familia, prietenii sau situaţia financiară având un rol hotărâtor. Deşi universităţile şi-au adaptat oferta educaţională la noile trenduri de pe piaţa muncii, o mare parte dintre elevi optează pentru anumite specializări şi anumite facultăţi doar luând în considerare aspectul financiar, preferând să studieze pe un loc bugetat chiar dacă nu au abilităţi în domeniul respectiv. Acest fapt este posibil datorită lipsei de informare în rândul elevilor, cu privire la abilităţile şi profilul de dezvoltare personală al acestora, şi a oportunităţilor pe care universităţile le oferă şi care sunt în concordanţă cu profilul lor.”- a menționat  președintele ADI.

Proiectul implementat de Asociația Identitate și Dialog – „Elevii consiliați-viitori excelenți angajaţi” are drept scop reducerea ratei de abandon universitar prin intermediul unor sesiuni de informare și formare în domeniul orientării în carieră, sesiuni desfăşurate în județele Covasna, Brașov și Harghita. Grupul țintă al sesiunilor de formare în domeniul orientării în carieră este format din 108 elevi de liceu din anii terminali care provin de la licee aflate în cele trei județe pe aria cărora se desfășoară proiectul.

Asociaţia Identitate şi Dialog este o organizaţie de tineret, care a fost înfiinţată în anul 2014, scopul asociației constând în crearea cadrului organizatoric și legal pentru toți tinerii, în vederea promovării ideilor și acțiunilor care să conducă la dezvoltarea, perfecționarea acestora. Asociaţia dezvoltă proiecte cu şi pentru tineri.

 

 

 

 

 

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail