Astăzi, 24 iunie, încep manifestările celei de a XXIX-a ediții a „Zilelor Andrei Șaguna” care se va desfășura în perioada 24 – 29  iunie a.c., în organizarea Ligii cultural-creștine „Andrei Șaguna”, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC), a  Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) de sub egida Academiei Române și a Asociației „Ștefadina” – București, în parteneriat cu Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș al Academiei Române, Centrul European de Studii în Probleme Etnice din Bucureşti al Academiei Române, Muzeul Național al Carpaților Răsăriteni Sf. Gheorghe (MNCR), Asociația Literară „Cenaclul Buna Vestire” – Miercurea Ciuc și Asociația „Voievozii Munților” – Vâlcele.

 

PROGRAMUL

ZILELOR ANDREI ȘAGUNA

ediția a XXIX-a, pentru zilele de 24 și 25 iunie 2021

 

 

 

Joi, 24 iunie 2021

 

900, Mănăstirea „Nașterea Sfântului Ioan Botezătorul” – Valea Mare

Participarea la Sf. Liturghie arhierească oficiată de PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei împreună cu un sobor de preoți și monahi cu ocazia hramului mănăstirii.

1600, Statuia Sfântului Ierarh Andrei Şaguna, Parcul „Andrei Şaguna” din Sf. Gheorghe, Biserica (din deal) cu hramul „Sf. Gheorghe”

Slujbă de pomenire a membrilor fondatori ai Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna” și ai celorlalte asociații culturale și civice din Sf. Gheorghe, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș (FCRCHM), oficiată de Pr. Ioan Marin, pr. Ovidiu Mureșan, pr. Macarie Coliban; participă Teodor Dobrean, președintele FCRCHM și liderii celorlalte asociații culturale

Evocarea „Personalitatea Sfântului ierarh Andrei Şaguna în paginile Telegrafului Român” – prezintă Pr. Ioan MARIN, Ioan LĂCĂTUȘU

1700, Prima Școală Românească din Sf. Gheorghe, punct muzeal al Muzeului Carpaților Răsăriteni

Comunicarea „Noi documente referitoare la salvarea de la încetarea activității a școlii confesionale ortodoxe din Sf. Gheorghe (1867-1873)” – prezintă Florin HERȚEG, Ioan LĂCĂTUȘU

 

 

Vineri, 25 iunie 2021

 

1030, Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă – Paraclis Episcopal

Deschiderea lucrărilor

Cuvânt de binecuvântare, PS ANDREI, Episcopul Covasnei și Harghitei

Cuvânt de salut, dr. Costel Cristian LAZĂR, subsecretar de stat la Ministerul Culturii

Cuvântul reprezentanților administrației publice centrale și locale și al organizatorilor

Prezentarea proiectelor Centrului European de Studii Covasna-Harghita (CESCH) și ale Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” (CEDMNC) privind informatizarea patrimoniului documentar și restaurarea fondului de carte veche și rară bisericească, cofinanțate de Secretariatul General al Guvernului (SGG) în anii 2019-2020 și realizate de SC Ștefadina Comserv SRL București – prezintă Mihai NICOLAE, Corneliu Mihail LUNGU

 

1100, Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă – Paraclis Episcopal

Colocviul Noi cercetări sociologice

Moderatori: prof. univ. dr. Radu BALTASIU – Centrul European de Studii în Probleme Etnice din Bucureşti al Academiei Române, dr. Ovidiana BULUMAC

 

 1. univ. dr. Radu BALTASIU, dr. Ovidiana BULUMAC, București – Situația frontierei la Carei
 2. Samira CÎRLIG, Alin BULUMAC, București – Dosarul minorităților, o problemă națională. Tehnici de diseminare a informației la nivelul tinerei generații
 3. Emanuil INEOAN, București – Trecerile confesionale din Transilvania de Nord și impactul acestora asupra procesului de asimilare pentru etnicii români (1940-1944)
 4. Narcis RUPE, București – Dezvoltarea capitalistă în Transilvania și interregnul dualist
 5. George DAMIAN, București – O iubire imposibilă în Transilvania: masacre, rasism și realizarea Unirii între noiembrie 1918 – aprilie 1919
 6. univ. dr. Ioan WEIDNER-CIUREA, Köln – Covasna – Refugiații de ieri și de azi. Învățăminte istorice în umbra Dictatului de la Viena
 7. Ioan LĂCĂTUȘU, Ciprian HUGIANU, Erich-Mihail BROANĂR, Sf. Gheorghe – Biserici şi comunităţi româneşti, din județele Covasna şi Harghita, dispărute, înainte şi după 1 Decembrie 1918

 

Vernisarea expoziției Europa Trianonului organizată de Centrul European de Studii în Probleme Etnice din Bucureşti al Academiei Române – prezintă George DAMIAN

 

Vernisarea expoziţiei Icoane din patrimoniul Muzeului Spiritualităţii Româneşti, de la Catedrala Ortodoxă din Sfântu Gheorghe (sec. XVIII-XIX), restaurate cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului – prezintă pr. Ioan MARIN

 

1100, Centrul Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan”

Întâlnirea de lucru a grupului de cercetători implicați în realizarea volumului „Românii din județele Covasna, Harghita și Mureș în memoria istorică. Compendiu” 

Moderator: prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș, coordonatorul proiectului

Participanți: prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Cluj-Napoca; prof. univ. dr. Ioan SABĂU-POP, Tg. Mureș; dr. Costel Cristian LAZĂR, Toplița; dr. Valeriu CAVRUC, Sf. Gheorghe; dr. Alexandru POPA, Sf. Gheorghe; dr. Liviu BOAR, Tg. Mureș; dr. Ioan LĂCĂTUȘU, Sf. Gheorghe; dr. Dorel MARC, Tg. Mureș; dr. Anton COȘA, Bacău; prof. Vasile STANCU, Sf. Gheorghe; prof. drd. Florentina TEACĂ, Covasna; prof. Romeo NEGREA, Sf. Gheorghe; prof. Radu Traian ROȘCA, Gheorgheni; prof. Mihai TRIFOI, Bixad; prof. Adriana BOTA, Sf. Gheorghe; Dragoș BURGHELEA, Tg. Mureș; Prof. Luminița BOBEȘ, Întorsura Buzăului; Prof. Maria BĂILĂ, Sf. Gheorghe; Prof. dr. Victor SIBIANU, Sf. Gheorghe; Prof. Constanța BALOG, Sf. Gheorghe.

 

Vernisarea expoziției Publicații românești editate în perioada interbelică în fostele județe Ciuc, Odorhei și Treiscaune, realizată în cadrul proiectului „Recuperarea și punerea în circuitul public a documentelor referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românilor din județele Covasna și Harghita”, proiect realizat cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului prin Serviciul Dezvoltare Comunitară – prezintă Ioan LĂCĂTUȘU.

 

Vernisarea expoziției Reviste românești de cultură și știință din județele Covasna și Harghita, editate după decembrie 1989 – prezintă Ciprian HUGIANU.

 

1500, Hanul „Nufărul” Reci

Prezentări de cărți și CD-uri referitoare la viața și activitatea lui Nicolae Iorga:

Cuvinte adevărate – pagini alese din N. Iorga în lectura lui Andrei Pippidi (CD, fragmente din conferințe ale lui Nicolae Iorga păstrate în Fonoteca de Aur) – prezintă Laurențiu CALOMFIRESCU;

– Marius Halmaghi – 2020 ANUL IORGA – anul sămănătoriștilor (CD redactat de Liliana Oprescu, Sibiu) – prezintă Ciprian HUGIANU;

– Ioan Lăcătușu – Nicolae Iorga despre secui și rostul lor între români (CD redactat de SC Ștefadina Comserv SRL după volumul cu același nume apărut la Editura Eurocarpatica în anul 2014) – prezintă Vasile LECHINȚAN;

 

Cărți

– Petre ȚURLEA, Nicolae Iorga – o viață pentru neamul românesc, Edit. Karta-Graphic, Ploiești, 2021;

N Iorga – Transilvania (12 volume) – ediție îngrijită de Ioan OPRIȘAN;

N Iorga – Istoria Bisericii românești – ediție îngrijită de Ioan OPRIȘAN;

N. Iorga – Sfaturi pe întunerec, Conferințe la radio (1931-1940), Ediție critică, note, comentarii, bibliografie de Valeriu RÂPEANU și Sanda RÂPEANU, Editura „Casa Radio”, București, 2001 – prezintă Laurențiu CALOMFIRESCU.

 

 

Simpozionul cu tema Transilvania în opera marelui istoric Nicolae Iorga

 

Secțiunea I-a

Moderator: prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Institutul de Istorie „George Barițiu” Cluj-Napoca al Academiei Române

 1. univ. dr Cornel SIGMIREAN, Tg. Mureș – În căutarea modelului: Nicolae Iorga și elita românilor din Transilvania la începutul secolului al XX-lea
 2. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Cluj-Napoca – Nicolae Iorga și instituțiile culturale românești din Transilvania
 3. univ. dr. Alexandru PORȚEANU, București – „Cu Iorga, sau fără Iorga?” Mărturii memorialistice
 4. univ. dr. Ioan MUȘCUTARIU, Ohio, S.U.A. – Despre vizita lui Nicolae Iorga în Statele Unite ale Americii, în anul 1930
 5. Cristi PANTELIMON, București – Nicolae Iorga – Stat și societate
 6. univ. dr. Radu BALTASIU, București – Nicolae Iorga, sociologie și națiune
 7. medic prof. univ. dr. Dan MISCHIANU, prof. univ. dr. Vasile SÂRBU, prof. univ. dr. Radu Ştefan VERGATTI, București – Nicolae Iorga, savant și om politic, patriot român, 150 de ani de la naştere
 8. George DAMIAN, București – Viziunea lui Nicolae Iorga asupra spațiului răsăritean și influențele acestuia asupra românilor

 

Secțiunea a II-a

Moderator: dr. Ioan OPRIȘAN, Institutul de Istorie și Teorie Literară „George Călinescu” București al Academiei Române

 1. Ioan OPRIȘAN, București – Fenomenul „Iorga”
 2. univ. dr Ioan VLAD, Brașov – Iorga și Brașovul
 3. Anton COȘA, Bacău – Transilvania din inima lui Nicolae Iorga
 4. Florin BENGEAN, Reghin – Nicolae Iorga despre protopopul reghinean Petru Maior, la împlinirea unui secol de la moartea acestuia
 5. Adina BERCIU-DRĂGHICESCU, București – Nicolae Iorga – bibliofil și ctitor de instituții
 6. Irina AIRINEI VASILE, București – Nicolae Iorga văzut de Nicholas M. Nagy-Talavera
 7. Constantin AITEAN TAUS, Măieruș, jud. Brașov – Vizita savantului Nicolae Iorga în localitățile Hăghig, Iarăși și Arini, în anul 1936
 8. Catinca AGACHE, Covasna – Nicolae Iorga în conștiința românilor din Albania, astăzi
 9. Valeriu TĂNASĂ, Agapia, jud. Neamț – Ardealul românesc văzut de călători străini (pelerini) în opera marelui istoric Nicole Iorga
 10. Cristina GÂRLEA, București – Titlu rezervat
 11. drd. Elisei VATAMANU, Gheorgheni – Moartea lui Nicolae Iorga relatată de presa maghiară
 12. univ. dr. Stoica LASCU, Constanța – N. Iorga şi cercetarea istoriei Transilvaniei – în paginile „Revistei istorice” (1915-1942)

 

M.D.C.

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail