Pregătirile pentru înscrierea în învățământul primar sunt în desfășurare. La finele lunii vor fi afișate circumscripțiile școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, urmând ca în 5 aprilie să înceapă evaluarea psihosomatică a copiilor, iar din 3 mai, completarea cererilor -tip de înscriere.

Înscrierea în învățământul primar se face în baza unei metodologii și a unui calendar, aprobate de Ministerul Educației. Pregătirile sunt în toi, iar pe site-ul Inspectoratului Şcolar Judeţean (IȘJ) Covasna, www.isj.educv.ro, a fost creată o secţiune special dedicată înscrierilor în învăţământul primar, prin intermediul căreia, părinţii şi toţi cei interesaţi pot putea afla informaţii punctuale.

Înscrierea se va desfășura și în acest an, în două etape, acestea fiind precedate de o serie de activități. Conform calendarului anunțat pe site-ul Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna, pregătirea înscrierii cuprinde afișarea, în 30 martie, a circumscripțiilor școlare și a planului de școlarizare propus, respectiv numărul de clase pregătitoare alocate, la fiecare unitate de învățământ, inclusiv pe site-ul acesteia, dacă există, și pe site-ul inspectoratului școlar, dar și afișarea, la sediul fiecărei unități de învățământ și pe site-ul acesteia, dacă există, sau pe site-ul inspectoratului școlar, pentru unitățile de învățământ care nu au site propriu, a informațiilor care permit părinților să cunoască activitatea specifică clasei pregătitoare din cadrul unității, cum ar fi: posibilitatea organizării procesului de învățământ în cadrul unei grădinițe aflate în structura școlii sau în consorțiu cu școala, posibilitatea organizării programului „Școala după școală“, fotografii ale spațiului în care se desfășoară activitatea la clasa pregătitoare.

În data de 3 aprilie, pe site-ul centrului județean de resurse și asistență educațională (CJRAE) Covasna se va posta modelul de cerere-tip (anexa nr. 2 la Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar) pentru evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv și care: • nu au frecventat grădinița; • s-au întors din străinătate. Tot atunci, se va afișa programul de evaluare a copiilor la avizierul și pe site-ul CJRAE și se va posta pe site-ul inspectoratelor școlare, respectiv al unităților de învățământ cu nivel preșcolar/primar a modelului de cerere-tip pentru evaluarea dezvoltării copiilor care au frecventat grădinița și care împlinesc vârsta de 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 inclusiv.

În 4 aprilie se vor anunța, prin afișare la sediul unității de învățământ/pe site-ul acesteia, criteriile specifice de departajare elaborate de unitățile de învățământ, în urma consultării cadrelor didactice și a partenerilor sociali – sindicate, consiliul reprezentativ al părinților – după verificarea existenței unor elemente de discriminare de către consilierul juridic al inspectoratului școlar, și aprobate în consiliul de administrație al unității de învățământ și lista de documente care să dovedească îndeplinirea acestor criterii.

În perioada 5-26 aprilie, se va desfășura evaluarea dezvoltării copiilor care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie-31 decembrie 2023 și eliberarea recomandării pentru înscrierea în învățământul primar. Pentru copiii care au frecventat grădinița se realizează: • înregistrarea cererilor transmise/depuse la unitățile de învățământ cu nivel preșcolar pentru obținerea recomandării de înscriere în clasa pregătitoare; • eliberarea/transmiterea către părinte de către unitatea de învățământ cu nivel preșcolar a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz. Pentru copiii care nu au frecventat grădinița sau au revenit din străinătate:• înregistrarea de către CJRAE/CMBRAE a cererilor de evaluare, depuse/transmise de părinți pentru copiii care îndeplinesc criteriile prevăzute la art. 7 alin. (1) din Metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar, aprobată prin Ordinul ministrului educației nr. 3.445/2022;• planificarea de către CJRAE/CMBRAE a organizării evaluării; afișarea și comunicarea programării pentru participarea la evaluare;• desfășurarea evaluării copiilor de către CJRAE/CMBRAE;• eliberarea/transmiterea către părinte de către CJRAE/CMBRAE a recomandării de înscriere în clasa pregătitoare sau în grupa mare, după caz;• soluționarea de către Comisia județeană de înscriere a copiilor în învățământul primar a situațiilor excepționale care necesită amânarea înscrierii în învățământul primar.

Completarea și validarea cererilor -tip de înscriere în învățământul primar se realizează, conform calendarului, în perioada 3-18 mai (a.c.). Completarea cererilor-tip de înscriere se realizează de către părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor. Tot atunci, se depun/transmit recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare, după caz, respectiv declarația pe propria răspundere și a documentelor necesare în copie simplă, urmând, apoi, să fie validate fișele de înscriere generate de aplicația informatică.

Prima etapă de înscriere în învățământul primar începe în 19 mai, cu procesarea cererilor-tip și a informațiilor din acestea. Între 23-29 mai se va realiza procesarea la nivelul unităților de învățământ, pe baza informațiilor din cererile-tip de înscriere și din documentele depuse/transmise de părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali, a cererilor prin care se solicită înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, pe locurile rămase libere. Admiterea sau respingerea cererilor acestora, la nivelul comisiei de înscriere din unitățile de învățământ, prin aplicarea criteriilor generale și specifice de departajare și validarea de către consiliul de administrație al unității de învățământ a listei candidaților admiși în această fază, dar și marcarea, în aplicația informatică, a cererilor-tip de înscriere pentru candidații admiși în această fază. În 30 mai are loc procesarea de către Comisia națională a cererilor-tip de înscriere, cu ajutorul aplicației informatice, și repartizarea la școala de circumscripție a copiilor ai căror părinți/tutori legal instituiți/reprezentanți legali au solicitat înscrierea la o altă unitate de învățământ decât la școala de circumscripție, dar nu au fost admiși din lipsă de locuri și care au exprimat în această fază opțiunea pentru înscrierea în școala de circumscripție, iar în 31 mai – afișarea în unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului Școlar a candidaților înmatriculați și a numărului de locuri rămase libere.

A doua etapă de înscriere în învățământul primar începe în 5 iunie, cu comunicarea, prin afișare la unitățile de învățământ și pe site-ul Inspectoratului, a procedurii specifice de repartizare a copiilor pe locurile disponibile, elaborată de inspectoratul școlar. Procedurile vor viza modalități de comunicare și transfer de documente online, după caz.

În perioada 6-12 iunie se realizează depunerea/transmiterea cererii-tip de înscriere la secretariatul unității de învățământ aflate pe prima poziție dintre cele trei opțiuni exprimate pentru etapa a doua, de către părinții copiilor care nu au fost cuprinși în nicio unitate de învățământ în etapa anterioară sau care nu au participat la prima etapă. Tot atunci se face validarea cererilor-tip de înscriere la unitatea de învățământ aflată pe prima poziție în opțiunile privind înscrierea copiilor, iar afișarea la fiecare unitate de învățământ a listelor finale ale copiilor înscriși în clasa pregătitoare se va realiza în 15 iunie.

Calendarul complet și detalii pot fi aflate accesând https://isj.educv.ro/content/17842/%C3%8Enscriere-%C3%AEn-%C3%AEnv%C4%83%C8%9B%C4%83m%C3%A2ntul-Primar-2023.

Ana CIORICI COSTACHE

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail