Înscrierea în clasa pregătitoare este în plină desfășurare. Părinții/ tutorii legal instituiți/ reprezentanții legali vor completa cererile-tip de înscriere online sau la unitatea de învățământ la care solicită înscrierea copiilor până în data de 18 mai (a.c.).

Conform informațiilor transmise de Inspectoratul Școlar Județean (IȘJ) Covasna, părintele poate opta: 1.   pentru înscrierea la școala de circumscripție: în această situație, copilul este automat înscris, în baza validării cererii de înscriere; 2. pentru o unitate de învățământ, alta decât școala de circumscripție: în această situație, copilul este înscris în limita locurilor libere și, dacă este cazul, pe baza criteriilor generale și, ulterior, a criteriilor specifice de departajare.

„Părintele poate solicita, prin bifarea în cererea-tip de înscriere, ca locul la școala de circumscripție să fie rezervat pentru eventualitatea în care copilul nu este înscris la unitatea de învățământ pentru care părintele a făcut opțiunea, din lipsă de locuri libere. Cererile-tip de înscriere pot fi completate și validate direct la unitatea de învățământ la care părintele dorește înscrierea copilului sau pot fi completate și online pe site-ul dedicat, dar după completarea acestora, părinții trebuie să meargă la unitatea de învățământ pentru care doresc înscrierea copilului în vederea validării cererii.”– a transmis IȘJ Covasna.

Documente necesare

Documentele necesare pentru înscrierea în clasa pregătitoare sunt: cererea-tip de înscriere; copie și original după actul de identitate al părintelui/ tutorelui legal; părinții divorțați depun la înscriere și hotărârea judecătorească definitivă din care rezultă modul în care se exercită autoritatea părintească și unde a fost stabilită locuința minorului; copie și original – certificatul de naștere al copilului; recomandarea de înscriere în clasa pregătitoare (doar pentru copiii care împlinesc 6 ani în perioada 1 septembrie – 31 decembrie 2023); alte documente care să ateste îndeplinirea criteriilor generale și/ sau specifice (acolo unde este cazul).

La nivelul județului Covasna, pentru anul școlar 2023-2024 sunt disponibile, conform planului de școlarizare, 2141 locuri la clasa pregătitoare.

Mai multe informații pot fi obținute de pe site IȘJ Covasna

https://isj.educv.ro/node/17842.

Ana CIORICI COSTACHE

Foto: sală a clasei pregătitoare, din cadrul  Școlii Gimnaziale „Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail