O provocare comună pentru sistemele de învățământ europene este prevenirea părăsirii timpurii a școlii. Scăderea interesului pentru actul educativ, ce are loc de la o generație de elevi la alta, cât și provocările comunității necesită din partea școlii o adaptare rapidă și continuă.

Fenomenele de abandon și părăsire timpurie a școlii reprezintă realități serioase, complexe, generate de o multitudine de cauze, adesea suprapuse, care necesită, în consecință, o diversitate de modalități de abordare și combatere. Multe dintre declanșatoarele sale sunt legate de efectele unor factori din afara sistemului de învățământ. Părăsirea timpurie a școlii este cel mai adesea rezultatul unei combinații de factori personali, sociali, economici, educaționali și familiali, care se conectează puternic și duc la un dezavantaj cumulativ.

Un rol important în motivarea și menținerea elevilor în sistemul educațional revine, fără îndoială, profesorilor, mediului școlar. Este foarte important schimbul de bune practici între profesori din țări diferite, cunoașterea unor noi modalități de combatere a fenomenului de părăsire timpurie a școlii și de abandon școlar.

În acest sens, în cadrul programului  ERASMUS+, a avut loc cursul „Boost your creativity and prevent early school leaving: steps for integration and intercultural education“ („Stimularea creativității și prevenirea părăsirii timpurii a școlii: pași pentru integrare și educație interculturală”), în perioada 22.02.2023-26.02.2023 la  Saint Pierre, Insula Réunion – Franța cu nouă participanți din cadrul Casei Corpului Didactic „Csutak Vilmos” Covasna. În cadrul cursului am avut posibilitatea de a împărtăși experiențe cu participanții din Finlanda și Italia.

Obiectivele cursului au urmărit: înțelegerea cauzelor și efectelor părăsirii timpurii a școlii, precum și tendințele europene relevante în acest domeniu; însușirea metodelor care să  implice elevii și să-i motiveze prin metode pedagogice interactive și participative; experimentarea unor exemple de bune practici, a metodelor creative de predare și învățare cum ar fi, ateliere de lucru bazate pe învățare experiențială, proiecte digitale pentru a lupta împotriva abandonului școlar; însușirea unor căi prin care pot fi implicați părinții și părțile interesate pentru a aborda problema părăsirii timpurii a școlii într-un mod mai eficient; schimb de experiențe și practici interculturale într-un proces de învățare cooperant și de colaborare, cu accent pe creativitate și inovație; abordarea unor studii de caz; îmbunătățirea abilităților de utilizare a metodelor creative atât în sala de clasă cât și în aer liber (activități de tip outdoor) bazate pe nevoile elevilor; înțelegerea consecințelor aplicării metodelor non-formale asupra motivării elevilor.

Participanții la curs au fost implicați în diverse activități, pe grupe și individuale, în vederea realizării obiectivelor propuse însușind exemple de bune practici pentru prevenirea abandonului și reducerea părăsirii timpurii a școlii.

Au fost relevante abordările privind cultura și interculturalitatea, creativitatea în predare și formare, metode de prevenire a abandonului școlar timpuriu, învățarea formală, nonformală și informală, educația incluzivă, legătura dintre creativitate, învățarea interculturală și educația pentru dezvoltare în aer liber.

Experiența, cunoștințele dobândite prin participarea la acest vor vor fi diseminate în cadrul activităților organizate, pe teme specifice, la Casa Corpului Didactic „Csutak Vilmos” Covasna, în cadrul cursurilor acreditate, dar vor fi dezbătute, analizate mai pe larg în cadrul unor întâlniri de lucru cu profesorii din școlile ce înregistrează o rată mare a părăsirii timpurii a școlii.

Gabriella Rusznák, profesor metodist CCD „Csutak Vilmos” Covasna

 

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail