La data de 8 septembrie este sărbătorită, anual, Ziua internaţională pentru alfabetizare, care a fost iniţiată cu ocazia Conferinţei mondiale a miniştrilor educaţiei privind eradicarea analfabetismului, desfăşurată la Teheran, în perioada 8-19 septembrie 1965.

În acest sens, a fost propusă data de 8 septembrie, aceasta fiind ziua inaugurală a Conferinţei. Ziua a fost proclamată însă un an mai târziu, mai exact la 26 octombrie 1966, în cadrul celei de-a XIV-a sesiuni a Conferinţei Generale UNESCO. Ziua internaţională pentru alfabetizare reprezintă o oportunitate de evidenţiere atât a progresului obţinut în rata de alfabetizare la nivel mondial, cât şi a provocărilor cu care se confruntă încă acest sector.

În contextul pandemiei COVID-19, în 2021 tema Zilei internaţionale pentru alfabetizare face referire la alfabetizare pentru o recuperare centrată pe om şi la reducerea decalajului digital, potrivit site-ului https://en.unesco.org/.

Criza generată de pandemia COVID-19 a perturbat învăţarea de către copii, tineri şi adulţi la un nivel fără precedent. De asemenea, a dus la mărirea inegalităţilor preexistente în ceea ce priveşte accesul la oportunităţi semnificative de alfabetizare, afectând în mod disproporţionat 773 de milioane de tineri şi adulţi lipsiţi de abilităţi de alfabetizare. Numeroase programe de alfabetizare au fost nevoite să oprească modurile lor obişnuite de funcţionare.

Chiar şi în vremurile de criză globală s-au făcut eforturi pentru găsirea de căi alternative pentru a asigura continuitatea învăţării, inclusiv învăţarea la distanţă, adesea în combinaţie cu învăţarea faţă în faţă. Trecerea rapidă la învăţarea la distanţă a evidenţiat şi persistentul decalaj digital în ceea ce priveşte conectivitatea, infrastructura şi capacitatea de a interacţiona cu tehnologia, precum şi disparităţi în alte servicii precum accesul la electricitate, ceea ce a limitat opţiunile de învăţare, se arată pe site-ul https://en.unesco.org/.

Cu toate acestea, pandemia a reamintit importanţa esenţială a alfabetizării. Alfabetizarea este un motor pentru dezvoltarea durabilă şi, de asemenea, este o parte integrantă a educaţiei şi învăţării pe tot parcursul vieţii, aşa cum este definit în Obiectivul de Dezvoltare Durabilă 4 privind Educaţia. Prin urmare, alfabetizarea este esenţială pentru o recuperare centrată pe om în urma crizei generate de pandemia COVID-19.

În 2021, Ziua internaţională pentru alfabetizare va explora modul în care poate contribui alfabetizarea la construirea unei baze solide pentru o recuperare centrată pe om, cu un accent special pe interacţiunea dintre alfabetizare şi abilităţile digitale necesare tinerilor şi adulţilor analfabeţi. Ziua internaţională pentru alfabetizare va fi anul acesta un prilej de a reimagina predarea şi învăţarea viitoare în scopul alfabetizării, în cadrul şi dincolo de contextul pandemiei.

Din 1967, celebrarea Zilei internaţionale pentru alfabetizare a avut loc anual în întreaga lume pentru a reaminti publicului importanţa alfabetizării ca un aspect legat de demnitate şi drepturile omului. În ciuda progreselor înregistrate, provocările legate de alfabetizare persistă, în prezent cel puţin 773 milioane de adulţi în întreaga lume fiind lipsiţi de abilităţi de alfabetizare de bază, mai menţionează site-ul https://en.unesco.org/.

Considerată o prioritate a programului UNESCO, problema alfabetizării reprezintă un element important pe Agenda 2030 pentru dezvoltare durabilă a ONU. Programul de dezvoltare durabilă al ONU, adoptat de lideri internaţionali la Summitul privind dezvoltarea din septembrie 2015, promovează, ca parte a Agendei sale, accesul universal la educaţie de calitate, dar şi crearea de oportunităţi de învăţare pe termen lung, de-a lungul întregii vieţi, astfel încât chiar şi adulţii cărora le lipsesc aceste abilităţi să le poată dobândi la orice vârstă, notează site-ul www.un.org.

Începând cu anul 1967, cu ocazia acestei zile, au fost conferite Premii Internaţionale UNESCO pentru merite deosebite în lupta împotriva analfabetismului. În prezent, sunt decernate următoarele Premii Internaţionale UNESCO pentru Alfabetizare: două premii „King Sejong Literacy Prizes”, înfiinţate în 1989, cu sprijinul guvernului Republicii Coreea, acestea fiind dedicate meritelor deosebite în promovarea limbii materne, şi trei premii „Confucius Prize for Literacy”, fondate în anul 2005, cu sprijinul guvernului Republicii Populare Chineze, pentru merite deosebite în combaterea analfabetismului în rândul adulţilor din zonele rurale şi în rândul tinerilor care nu frecventează cursurile şcolare, îndeosebi al femeilor. Pentru fiecare dintre aceste premii, laureaţii primesc câte o medalie, o diplomă şi o remuneraţie în valoare de 20.000 de dolari americani, notează site-ul en.unesco.org.

AGERPRES

 

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail