Deşi, inspectorul şcolar general, doamna Keresztely Irma, a explicat recent în cadrul unei conferinţe de presă că această comasare prin absorbţie a grădiniţelor cu şcolile de cartier reprezintă soluţia pentru supravieţuire ale acestor unităţi de învăţământ, opozanţii acestei viziuni continuă demersurile de a împiedica acest proces.

Bereckzi Kinga, consilier local, este de partea celor care se opun comasării

Opozanţii comasării, pun la îndoială caracterul legal al deciziilor luate de Inspectoratul Şcolar Judeţean (IŞJ). „În ciuda faptului că aceste reorganizări nu au fost aprobate de către Consiliul Local, IŞJ a emis decizii noi referitoare la numirea ca directori adjuncţi a directorilor grădiniţelor, respectiv revocarea dreptului de personalitate juridică. Aceste grădiniţe au trebuit să predea ştampila, au trebuit să anuleze conturile bancare, deci se pune în aplicare în ciuda faptului că nici sectorul pedagogic, grădiniţele, comunitatea în sine prin părinţi, respectiv nici oficialităţile, nu au fost de acord cu deciziile luate”, a explicat doamna Bereckzi Kinga, preşedinta Organizaţiilor Civile din judeţul Covasna, şi totodată consilier local.

Potrivit acesteia, chiar şi un grup de părinţi au încercat să lupte împotriva comasării, trimiţând scrisori către inspectorat şi depunând o petiţie cu 1.300 de semnături, strânse într-o săptămână, prin care cereau anularea deciziei de comasare. Potrivit doamnei Bereckzi Kinga, printre semnatari se numărau fosta inspectoare de specialitate pentru grădiniţe a IŞJ, directoarele grădiniţelor din Sfântu Gheorghe, inclusiv ale grădiniţelor afectate şi fostul inspector şef al IŞJ Harghita.

”Cu toate acestea, acţiunea iniţiată de părinţi nu a dus la un rezultat concret, însă, putem spunem că pe baza acestei petiţii au avut loc nişte acţiuni parcă „forţate” ale inspectoarei generale, prin oferirea de posturi  de director adjunct pentru directoarele grădiniţelor, ori acordarea unei sume de 200 000 de lei pentru finalizarea grădiniţei „Pinocchio”. Deci, au fost rezultate care nu duc cauza la îndeplinire, dar care demonstrează, totuşi, ceva: de fapt s-a dovedit că aceste decizii nu au fost aduse corect. Sunt ceva probleme în jurul acestei decizii. Pentru că,  dacă ar fi fost corecte, dacă ar fi fost profesional fundamendate, atunci nu ar fi necesitat astfel de paşi de corecţie, să spunem aşa, pentru că s-ar fi putut sta jos la o discuţie, s-ar fi putut manifesta deschidere pentru dialog şi s-ar fi putut rezolva problema”, susţine preşedinta Organizaţiilor Civile din judeţul Covasna.

Instanţa va descurca „iţele”

Bereckzi Kinga a adăugat că, împreună cu fracţiunea Partidului Civic Maghiar Covasna o să atace în instanţă hotărârea ce vizează comasarea grădiniţei „Napsugar”- hotărâre care a fost aprobată, respectiv deciziile luate de IŞJ pentru cele 3 grădiniţe. ” Rămâne de văzut în continuare, în instanţă, dacă aceste proceduri au fost legale sau nu, şi dacă este necesară remedierea lor. Considerăm că în mai multe puncte nu au fost respectate prevederile legale. Atât în noua lege a învăţământului, cât şi în normele metodologice se exprimă foarte clar că în aducerea deciziilor este necesară consultarea părţilor afectate, inclusiv consiliile locale. Ba chiar mai mult, Consiliul Local fiind susţinătorul financiar al instituţiilor de învăţământ are dreptul de iniţiere referitor la desfiinţare sau susţinerea financiară a acestor instituţii”, a explicat Bereckzi Kinga.

Aceasta a prezentat şi exemple concrete care, în opinia sa, ilustrează cum ar trebui să se procedeze, legal,  în legătură cu problema comasării.” În cazul consiliului Local al localităţii Feteşti din judeţul Ialomiţa, Consiliul Local este cel care aduce decizii referitor la comasare de instituţii de învăţământ, decizii de care ulterior informează Inspectoratul Şcolar Judeţean. Totodată, dat fiind faptul că legea prevede şi posibilitatea susţinerii financiare, şi în continuare,  şi a susţinerii ca personalitate juridică a instituţiilor de învăţământ, în cazul în care numărul copiilor este sub nivelul solicitat, cu menţiunea că asta trebuie să fie decizia Consiliului Local şi răspunderea financiară a acestuia, deci dacă Consiliul Local poate să asigure resurse financiare pentru funcţionarea instituţiilor de învăţământ, cu acest număr sub limita cerută, atunci este un lucru care este aprobat şi de către Ministerul Educaţiei. Deci, nu este necesar ca această restructurare să se facă pentru că aşa solicită legea, pentru că nu este adevărat”, a spus Bereczki Kinga.

Aceasta a mai spus că „demersul Inspectoratului Şcolar este dictatorial şi  unilateral, fără consultarea cu părţile implicate şi afectate. Aceste decizii nu sunt fondate profesional, şi sunt problematice din punct de vedere legal. Din acest motiv o să atacăm aceste decizii în instanţă ”, a încheiat Bereckzi Kinga.

Keresztely Irma,  inspector şcolar general al IŞJ Covasna,  nu a dorit să comenteze aceste declaraţii.

Ana Alina Costache

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail