La sfârşitul lunii iunie a.c. Agenţia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Covasna va finaliza imple­mentarea proiectului „Prelucrarea In­formatică a Subvenţiilor Angajatorilor – PISA”.

Proiectul este finanţat din Fondul Social Eu­ropean (FSE) în cadrul Programului Operaţional Sectorial Dezvoltarea Re­surselor Umane (POS DRU) 2007 – 2013, Axa 4 – „Modernizarea serviciului public de ocupare”, domeniul major de in­tervenţie (DMI) 4.1 – „Întărirea ca­pacităţii Serviciului Public de Ocupare pentru furnizarea serviciilor de ocupare”.

Cu acest prilej, la Incubatorul de afaceri din Sfântu Gheorghe  a avut loc, ieri, seminarul final  al proiectului, acesta fiind unul dintre cele mai performante proiecte derulat de Agentia Judeţeană pentru Ocuparea Forţei de Muncă Co­vasna, în parteneriat cu colegii din Harghita.

Proiectul PISA, cu o durată de 24 luni, are o valoate totală eligibilă de 1.790.355 lei, din care 1.342.766 lei reprezintă partea de cofinaţare din Fondul Social European, iar 582,589 lei din bugetul asigurărilor de şomaj. Obiectivul principal al proiectului îl reprezintă crearea şi implementarea unui sistem informatic complex pentru va­lidarea şi punerea în plată a sub­venţilor pentru angajatori, care să contribuie la modernizarea serviciului public de ocupare şi la creşterea capacităţii de furnizare a serviciilor de ocupare, adecvate cerinţelor clienţilor AJOFM.

Kelemen Tibor, director executiv AJOFM Covasna

În cadrul seminarului desfăşurat ieri, directorul Executiv al AJOFM Covasna, Kelemen Tibor, a declarat că „PISA este unul dintre cele mai performante proiecte care oferă  posibilitatea des­făşurării unor activităţi în serviciul public, mărindu-le acestora calitatea, buna prestaţie respectiv relaţia cu an­gajatorii, clienţii noştrii”. Proiectul, de tip “self-service”, in­trodus în cele două agenţii judeţene pentru ocuparea forţei de muncă din Covasna şi Harghita, permite anga­jatorilor să aceseze informaţiile  despre subvenţiile acordate şi totodată să-şi elimine erorile apărute, pentru a evita situaţiile de pierdere a stimulentelor financiare.

Reprezentanta AJOFM Harghita, Edit Jano, a precizat că proiectul PISA, testat până în prezent doar în cele două judeţe, a înregistrat rezultate pozitive, motiv pentru care acesta urmează să fie  implementat la nivelul tuturor Agenţiilor Judeţene de Ocupare a Forţei de Muncă, cea a municipiului Bucureşti şi ale sec­toarelor capitalei.

Managerul de proiect, Marlena Prejmerean, a informat că în judeţul Covasna aproximativ 300 de  angajatori  au fost instruiţi cu privire la utilizarea şi derularea eficientă a acestui proiect. Aceştia au fost iniţiaţi în ceea ce presupune preluarea, validarea, tipărirea şi transmiterea, într-un nou mod, a documentaţiilor pentru punerea în plată şi decontarea lunară a subvenţiilor pentru angajatori. Ea a mai spus că,  începând cu luna iulie, apariţia şi aplicarea legii referitoare la semnătura digitală, în cadrul proiectului PISA, va fi un plus, datorită faptului că angajatorii au instrumentul electronic cu care să comunice informaţiile, în mod corect şi sigur, şi prin urmare nu vor exista nici un fel de impedimente în aplicarea pro­gramului.

„În rest, sperăm că toate rezultatele pe care ni le-am propus vor fi atinse, iar în aceste  condiţii, ex­perienţa pe care noi am început-o în cele două judeţe va fi un bun exemplu pentru colegii noştri din celelalte judeţe şi un exemplu de succes pentru folosirea fondurilor europene“ a con­cluzionat Marlena Prejmerean, manegerul proiectului „Prelucrarea Informatică a Subvenţiilor Angajatorilor – PISA.

Anna Maria Chiţu

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail