Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna este implicat în prezent în realizarea a trei proiecte cu fonduri europene.

Potrivit inspectorului școlar general, prof. Kiss Imre, unul dintre cele trei proiecte este deja câștigat și este depus de către Grupul pentru Integrare Europeană, în parteneriat cu Universitatea din Pitești, Inspectoratul Școlar Județean Mureș și Inspectoratul Școlar Județean Covasna în urma apelului de proiecte „Profesori motivaţi în şcoli defavorizate” din cadrul Programul Operaţional Capital Uman (POCU).

„Inspectoratul Școlar Județean (ISJ) Covasna este partener deja într-un proiect câștigat, cu titlul <<Motivație, stabilitate și competență – perspectiva calității formării resursei umane din școli defavorizatate [MSCEDU]>> care este depus în cadrul Programului Operaţional Capital Uman 2014 ‐ 2020, Axa prioritară 6, Prioritatea de investiție 10i, apel de proiecte 5 programul <<Profesori Motivați în Școli Defavorizate>>, constând în formarea unor cadre didactice care lucrează cu elevii proveniți din mediu social dezavantajat. Prin acest proiect vor fi formate 240 de cadre didactice din Școala Gimnazială Specială Sfântu Gheorghe respectiv din zona Baraolt, care predau în Baraolt și în zonă, în Brăduț, Bățani, Herculian. Suntem parteneri noi, Universitatea din Pitești și Inspectoratul Școlar Județean Mureș, inițiator fiind GRUPUL PENTRU INTEGRARE EUROPEANĂ, ei sunt cei care vor asigura această formare.  Suntem doar la început de drum pentru că abia am trimis documentele pentru semnarea contractului, perioada de implementare fiind 3ani.” – a declarat inspectorul școlar general, prof. Kiss Imre, joi, în cadrul unei conferințe de presă.

Potrivit acestuia, un alt proiect în care ISJ Covasna se implică este depus tot prin Programul Operațional Capital Uman 2014-2020, pe Axa prioritară 6 „Educaţie şi competenţe prioritatea de investiţie 10i, „Școală pentru toți”. Proiectul „Conectați la Educație!” având ca beneficiar Inspectoratul Şcolar Judeţean Covasna și este dedicat prevenirii și reducerii părăsirii timpurii a școlii.

„Suntem implicați într-un proiect, depus de mai multă vreme, pe axa 6, <<Școala pentru toți>>, vizând reducerea absenteismului și reducerea abandonului școlar. În acest proiect, grupul țintă este format din unități de învățământ din comunele Belin, Araci, Vâlcele, Boroșneu Mare și Școala <<Néri Szent Fülöp>> (din Sfântu Gheorghe – n.r). Proiectul a fost depus anul trecut în decembrie, declarat respins la selecție, însă am depus contestație. A fost declarat respins și după reevaluare, prin urmare am decis că adevărul trebuie căutat în instanță (…) și urmează să așteptăm decizia instanței  dacă vom putea porni activitățile din cadrul proiectului.” – a spus inspectorul școlar general.

Cel de-al treilea proiect în care ISJ Covasna va participa, ca partener vizează măsuri de educație de tipul „A Doua Șansă” pentru tinerii „NEETs” („Not in Education, Employment or Training”- care nu sunt incluși în sisteme educaționale sau în programe de formare și care nu au loc de muncă n.r.). Proiecte în acest sens se vor depune spre finanțare la POCU, Axa prioritară 6- Educație și competențe, Prioritatea de investiții 8.ii. „Integrarea durabilă pe piața muncii a tinerilor (FSE), în special a celor care nu au loc de muncă, educație sau formare, inclusiv a tinerilor cu risc de excluziune socială și a tinerilor din comunitățile marginalizate, inclusiv prin punerea în aplicare a garanției pentru tineret”, OS 6.1”.

Conform unei note a Ministerului Educației, nota nr.1448/UIPFFS/02.08.2017, în vederea asigurării implementării unitare a proiectelor la nivel naţional și a egalităţi de şanse pentru tinerii NEETs, elaborarea şi depunerea cererilor de finanţare pentru acest program se va realiza la nivelul regiunii de către Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba, în calitate de solicitant eligibil, în parteneriat cu celelalte inspectorate școlare din regiunea Centru și alţi parteneri eligibili.

„Mai dorim să ne  implicăm într- un alt proiect  la nivel regional, prin care se dorește  asigurarea școlarizării tinerilor cu vârsta între 16-25 ani, șomeri, fără studiile finalizate. Prin acest proiect, va fi finanțată o activitate de tip <<A Doua Șansă>> pentru parcurgerea claselor V-VI-VII-VIII, dar și pentru învățarea unei meserii. La nivelul Regiunii 7 Centru, Inspectoratul Şcolar Judeţean Alba va fi beneficiar, iar celelalte județe din regiune vor avea calitatea de  parteneri.”- ne-a spus inspectorul școlar general al ISJ Covasna.

De asemenea, ISJ Covasna se pregătește să conceapă și să implementeze și un proiect care vizează activități de tip „A Doua Șansă” la nivel primar, ghidul solicitantului urmând a fi publicat în curând.

Vom reveni cu informații.

Ana Ciorici Costache

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail