Femeile din România câştigă 90 de cenţi la un dolar plătit pentru bărbaţii cu acelaşi job

Femeile angajate în România câştigă 90 de cenţi în raport cu un dolar câştigat de un bărbat care are acelaşi loc de muncă, în timp ce în Europa şi în Asia Centrală raportul este de 80 de cenţi la un dolar, potrivit unui Raport al Băncii Mondiale privind egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi.

„În toate statele, femeile au acces inegal la venituri. Femeile angajate câştigă mai puţin decât bărbaţii. Au acces mai scăzut la afacerile companiilor mari. În timp ce un bărbat câştigă un dolar, pentru acelaşi timp de job o femeie câştigă 80 de cenţi, în Europa şi în Asia Centrală. În România, raportul este de 90 de cenţi la un dolar”, a declarat Carolina Sanchez Peramo, Senior Economist în Departamentul pentru Reducerea Sărăciei şi Management Economic al Băncii Mondiale, într-o video-conferinţă.

Banca Mondială a publicat Raportul Egalitatea de gen – soluţia corectă şi inteligentă, care tratează probleme legate de egalitatea de şanse dintre femei şi bărbaţi pe piaţa muncii, în sănătate, în familie şi impactul economic al acestora.

„În România, în Belarus sau în alte state din zonă, se înregistrează o rată de participare mai mare a femeilor pe piaţa muncii. Însă sunt diferenţe între job-urile femeilor şi cele ale bărbaţilor. În România, femeile sunt răspândite inegal în sectorul public şi în servicii. Sunt femei pe piaţa muncii, dar fac anumite job-uri diferite de cele ale bărbaţilor, ceea ce se traduce în salarii mai mici pentru femei”, a adăugat Sanchez.

Rolul economic al femeilor în lume

Potrivit raportului BM, cea mai mare diferenţă este legată de rata de mortalitate a fetelor şi femeilor în comparaţie cu cea a bărbaţilor, în ţările aflate în curs de dezvoltare. La nivel global, cazurile în care femeile mor după naştere sau „dispariţia” fetelor la naştere totalizează aproximativ 3,9 milioane femei în ţările cu venituri scăzute şi medii. Circa două cincimi nu se nasc din cauza preferinţelor pentru copii de sex masculin, o şesime mor în timpul copilăriei şi peste o treime mor la maturitate. Aceste cazuri sunt în creştere în Africa sub-Sahariană, în special în statele puternic afectate de HIV/SIDA.

Preşedintele Băncii Mondiale, Robert B. Zoellick, a declarat că în ultimii cinci ani Banca Mondială a sprijinit cu 65 miliarde dolari educaţia fetelor, sănătatea femeilor, accesul femeilor la credite, terenuri, servicii agricole, locuri de muncă şi infrastructură.

Raportul Băncii Mondiale arată că măsurile pentru reducerea diferenţelor dintre şansele acordate femeilor şi bărbaţilor ar produce o serie de beneficii. Asigurarea accesului şi tratamentului în mod egal pentru femeile fermier cresc randamentul culturilor de porumb cu 11 – 16 procente în Malawi şi cu 17 procente în Gana. Îmbunătăţirea drepturilor femeilor în Burkina Faso va creşte producţia din gospodării cu aproximativ 6%. Organizaţia Alimentară şi Agricolă estimează că accesul în mod egal la resurse pentru femeile fermier pot creşte producţia agricolă în ţările în curs de dezvoltare cu 2,5 – 4%.

Eliminarea barierelor care împiedică femeile să lucreze în anumite sectoare va avea efecte pozitive, reducând diferenţele de productivitate dintre femei şi bărbaţi cu o treime – pană la jumătate şi va creşte producţia pe persoană cu 3 – 25%, în funcţie de gradul de dezvoltare al statelor. „Împiedicarea fetelor şi femeilor de a se dezvolta pe piaţa muncii nu este numai greşit, dar şi negativ din punct de vedere economic”, a adăugat economistul şef şi senior vice-preşedinte al Departamentului de Dezvoltare Economică a Băncii Mondiale, Justin Yifu Lin.

Potrivit raportului Băncii Mondiale, în prezent, femeile reprezintă 40% din forţa de muncă la nivel global, 43% din forţa de muncă agricolă mondială şi mai mult de jumătate din studenţi. Productivitatea va creşte dacă aptitudinile şi talentele lor vor fi folosite mai mult. Un control mai mare asupra resurselor gospodăreşti avute de către femei poate duce la creştere perspectivelor de dezvoltare a ţărilor, schimbarea obiceiurilor în stabilirea bugetelor aducând beneficii copiilor, recomandă Raportul Băncii Mondiale.

Îmbunătăţiri în sistemul de educaţie a femeilor şi în cel de sănătate au fost asociate cu rezultatele mai bune obţinute pentru copiii din Brazilia, Nepal, Pakistan şi Senegal.

Banca Mondială va publica un Raport regional în octombrie 2011, pe tema egalităţii de şanse între femei şi bărbaţi, care va conţine în special date şi statistici pe regiuni şi pe state.

(AGERPRES)

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail