Digitizarea patrimoniului ecleziastic din cadrul colecţiei parohiei ortodoxe I  Sfântu Gheorghe

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni anunţă derularea unui nou proiect intitulat „Digitizarea patrimoniului ecleziastic din cadrul colecţiei parohiei ortodoxe I  Sfântu Gheorghe”.

Proiectul cultural se desfăşoară în perioada 1 septembrie 2011 – 15 noiembrie 2011 şi este finanţat de către Administraţia Fondului Cultural Naţional. Parteneri în derularea şi implementarea activităţilor proiectului sunt: Parohia Ortodoxă I Sfântu Gheorghe, reprezentată de Preot drd. Pârvu Sebastian şi Asociaţia Cultural Ştiinţifică „Carpaţii Răsăriteni”.

Obiectul proiectului propus îl constituie colecţia de obiecte ecleziastice din colecţia Parohia Ortodoxă I care cuprinde alături de icoane şi obiecte de cult, cărţi vechi şi rare, unele editate începând cu secolul al XVII-lea. Lotul de obiecte ecleziastice este unul excepţional, atât ca vechime, cât şi ca reprezentativitate a zonei sud-est ardelene, alături de faptul că este extrem de numeros, fiind constituit din peste 700 de obiecte ecleziastice, de diverse tipuri. Adăugăm la acesta şi condiţiile optime de valorificare muzeală şi ştiinţifică: reprezentarea mai multor centre de iconari de pe ambii versanţi ai Munţilor Carpaţi, stiluri diferite de realizare a inventarului bisericesc liturgic.

Piesele din fondul ecleziastic aflate în custodia Parohiei Ortodoxe Sf Gheorghe I provin din toate parohiile principale ale judeţului Covasna, fiind reprezentative pentru sud-estul Transilvaniei. Fondul cu cele peste 300 piese de cult şi icoane oferă oportunitatea de a aborda ştiinţific, sistematic, atât din perspectivă cât şi artistică obiectele de cult ortodoxe.

Ceea ce ne propunem în cadrul proiectului este realizarea unui repertoriu al pieselor ce alcătuiesc colecţia de la Parohia Ortodoxă Sf Gheorghe I precum şi analiza şi interpretarea datelor cu privire la modul şi tehnicile de lucru în realizarea pieselor de cult. Realizarea bazei de date digitale doreşte să reunească toţi parametrii cuantificabili ai pieselor din colecţie dar şi realizarea bazei de imagini digitale cu vederi generale şi de detaliu. Catalogul digital al colecţiei de piese cultice din Colecţia Parohiei Ortodoxe I Sf. Gheorghe va fi publicat pe internet. De asemenea, catalogul şi a tehnicile de lucru vor fi prezentate şi în cadrul unor sesiuni de comunicări, simpozioane, mese rotunde, pentru a stimula şi alte instituţii în scopul promovării şi catalogării patrimoniul ecleziastic de diverse categorii.

Menţionăm faptul că Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni deţine şi un important obiectiv muzeal, Prima Şcoală Românească din Sfântu Gheorghe, care a funcţionat ca şcoală primară confesională, unde o parte din patrimoniul ecleziastic ar putea fi valorificat printr-o serie de expoziţii cu privire la legătura dintre Biserică şi Şcoală în perioada antebelică. Pe baza catalogării materialelor ecleziastice şi pe baza experienţei dobândite se pot constitui în viitor, alte proiecte axate pe patrimoniul cultural mobil.

Urmarea firească a acestui proiect este că publicul să cunoască importanţa pieselor vechi ecleziastice de sorginte ortodoxă din zona covăsneană, precum şi patrimoniul mobil colectat la Parohia Ortodoxă Sf Gheorghe I.

Cristina Felea, Muzeograf PR

Biroul Relaţii Publice şi Marketing

Muzeul Naţional al Carpaţilor Răsăriteni

www.mncr.ro.

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail