Clădirea de pe strada Kos Karoly nr. 78, unde cândva a funcţionat şcoala generală Kiss Arpad din Sfântu Gheor­ghe, va avea o nouă desti­naţie.

În şedinţa de la sfârşitul lunii iunie, Consiliul Local al Mu­nicipiului Sfântu Gheorghe a aprobat documetaţia tehnico-economică pentru moder­nizarea şi reamenajarea acestei clădiri. Ţinând cont de faptul că procesul de învăţământ în această şcoală a încetat de mult, iar de aproximativ doi ani imobilul nu a mai fost utilizat şi întreţinut, clădi­rea fostei şcoli Kiss Arpad are nevoie de lucrări ample de reabilitare. Conform temei de proiectare, aici se va amenaja un cabinet medical pentru copii, un ca­binet medical pentru adulţi, unul stomatologic şi o far­macie.

Valoarea totală a investiţiei, cu TVA, este de 569. 804 mii lei, din care 476.385 mii lei vor acoperi cheltuielile pentru construcţii şi montaj.

Ana Alina Costache

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail