La data de 24 august 2004, conducerea Ligii Cultural-Creștine „Andrei Șaguna”, prin condeiul președintelui Ligii, av. Ioan Solomon a trimis Preacucernicului părinte Corneliu Florian BUJOREANU o scrisoare de felicitare cu ocazia împlinirii vârstei de 60 de ani.

Bunul Dumnezeu ne prilejuiește astăzi nouă, conducerilor asociațiilor, ligilor și fundațiilor din Sfântu Gheorghe, membre ale Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș, să adresăm, cu respectul cuvenit, un Prinos de cinstire, bunului și dragului nostru părinte Corneliu Florian BUJOREANU, cu ocazia împlinirii venerabilei vârste de 80 de ani, și să înscriem acest emoționant moment în programul sărbătoririi Limbii Române, ediția 2022.

Născut sub steaua harului preoției, a slujirii lui Dumnezeu și a Neamului Românesc, în Cernăuțiul nostru înstrăinat, vitregiile istoriei i-au îndreptat pașii înspre Sibiu, orașul Sfântului Andrei Șaguna, capitala ortodoxiei transilvane, apoi, spre Gheorgheni, Barcani și Sf. Gheorghe. În cei peste 50 de ani de slujire în Barcani și Sfântu Gheorghe, părintele Corneliu a știut și știe să se identifice cu viața enoriașilor săi, fiind pildă întru toate, cu cuvântul, cu purtarea, cu dragostea și cu credința. A fost și este părinte, duhovnic, prieten de nădejde și ajutor la bine și la greu pentru toți deopotrivă: tineri și bătrâni, avuți sau sărmani.

În toți acești ani, părintele Corneliu a fost și este nu doar părinte duhovnicesc charismatic și truditor pentru sporirea frumuseții Catedralei din Sfântu Gheorghe, unde slujește și după pensionare, ci și un profesor de teologie iubit de copii, prețuit de educatori și părinți, dar și un neobosit slujitor al cetății, animator și susținător al vieții culturale românești din municipiu și eparhie, promotor al limbii române, prin credință și cultură.

La scaunul de spovedanie și cu alte sfinte ocazii, părintele Corneliu ne povățuiește să avem grijă de averea sufletului, câștigată prin credința curată și nealterată, și prin rugăciunea stăruitoare și dragostea lucrătoare, ca pe o comoară sfântă, limba primită de la înaintași și să o transmitem urmașilor, pentru ca, în final, la trecerea la cele veșnice, să lăsăm în urma noastră un nume bun, întru cinstirea familiilor noastre, comunităților în care trăim și a neamului românesc.

Predicile și cuvintele de învățătură rostite de părintele Corneliu sunt formulate concis, profund, nuanțat, într-o frumoasă limbă românească, bucurându-se de aprecierea credincioșilor păstoriți. Cu timp și fără timp, părintele Corneliu a participat la manifestările organizate de Liga Cultural-Creștină „Andrei Șaguna”, a Fundației „Mihai Viteazul”, a Despărțământului ASTRA Covasna și Harghita, în tot ceea ce a însemnat expresie a vieții comunitare românești și a afirmării identității naționale.

Îi suntem recunoscători părintelui pentru faptul că a reînviat obiceiul vechi al colindatului cu grupuri de copii la instituții, pentru participarea cu elevii săi din Barcani și Sfântu Gheorghe, la Festivalul de colinde „Crăciunul la români”, organizat anual de Fundația „Mihai Viteazul”, pentru sprijinul acordat integrării tinerilor preoți în viața parohiilor, pentru redactarea cuvintelor de suflet adresate colegilor care au fost omagiați, în cadrul colecției Profesioniștii noștri, a Editurii Eurocarpatica, pentru pelerinajele la mormântul mitropolitului Nicolae Colan, de la Mănăstirea Sâmbăta de Sus, la care au participat elevii de la Școala Gimnazială Nicolae Colan și regretatul profesor și prieten Vasile Stancu.

Sunt toate aceste fapte și vorbe ziditoare care au sporit prestigiul părintelui Corneliu, în comunitatea locală, precum și prețuirea statornică a credincioșilor. Pastorația îndelungată și rodnică a părintelui Corneliu, tot ceea ce a realizat în plan familial, cultural, gospodăresc, sunt nemijlocit legate de sprijinul primit din partea doamnei preotese Aurica, de climatul armonios de conviețuire, înțelegere și respect reciproc. Doamna preoteasă a fost și este primul ajutor al părintelui în misiunea sa pastorală. Discretă, modestă, optimistă, primitoare, doamna preoteasă reprezintă un reper spiritual și moral pentru comunitatea noastră. Înzestrată cu evlavie, hărnicie, bună-cuviință, doamna preoteasă are un cuvânt bun pentru oricine ii cere un sfat.

Bunul Dumnezeu a binecuvântat familia părintelui Bujoreanu cu trei fete, toate realizate profesional și uman, cu rosturi binecuvântate în societate. Unul dintre gineri continuă tradiția familiei, ca slujitor al Altarului Sfintei Biserici Ortodoxe. Model de familie creștină, familia părintelui Bujoreanu veghează cu drag la creșterea, educarea și formarea pentru viață a nepoților.

Cu ocazia acestei venerabile aniversări, Vă transmitem sincere felicitări, însoțite de ruga către Bunul Dumnezeu ca Sfinția Voastră să aveți parte, în continuare, de sănătate, multă putere de muncă, de realizări la fel de rodnice și împliniri duhovnicești, alături de cei dragi, împreună cu un sincer și călduros „La Mulți și Fericiți Ani!”

Din încredințarea colegilor, Ioan Lăcătușu

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail