În perioada 14-17 mai ,Inspecția Muncii Covasna a desfășurat în număr de 21 de controale în cadrul campaniei naționale ce a avut drept scop verificarea modului în care sunt respectate prevederile legale privind încheierea şi executarea contractelor individuale de muncă, precum şi prevederile legale privind cerinţele minime de securitate şi sănătate în muncă de către angajatorii care desfăşoară activitatea în centre comerciale în domeniile  „Cultivarea plantelor pentru inmulţire (inclusiv cultivarea plantelor ornamentale, flori- cod CAEN 0130), „ Activităţi de pompe funebre şi similare”(cod CAEN 9603), „ Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de campanie şi a hranei pentru acestea, in magazine specializate”(cod CAEN 4776), „Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor”(Cod CAEN 4622)

Potrivit inspectorului șef al Inspectoratului Teritorial de Muncă (ITM) Covasna, Ördög Lajos, obiectivele acestor acțiuni au fost următoarele:

 • Identificarea şi verificarea agenţilor economici care activează în domeniile:
  • Cultivarea plantelor pentru inmulţire(inclusiv cultivarea plantelor ornamentale, flori etc.) – cod CAEN 0130
  • Activităţi de pompe funebre şi similare-cod CAEN 9603
  • Comerţ cu amănuntul al florilor, plantelor şi seminţelor, comerţ cu amănuntul al animalelor de campanie si a hranei pentru acestea, in magazine specializate-cod CAEN 4776
  • Comerţ cu ridicata al florilor şi plantelor-Cod CAEN 4622
 • Eliminarea neconformităţilor constatate, prin dispunerea de măsuri obligatorii pentru remedierea neconformităţilor şi aplicarea sancţiunilor contravenţionale corespunzătoare
 • Creşterea gradului de conştientizare a angajatorilor şi a lucrătorilor în ceea ce priveşte necesitatea respectării prevederilor legale în domeniile relaţiilor de muncă şi securităţii si sănătăţii în muncă
 • Verificarea respectării de către agenţii economici a tuturor condiţiilor de muncă ale lucrătorilor.

„În domeniul securității și sănătății în muncă au fost efectuate un număr total de 8 controale la 8 angajatori. Au fost constatate 5 deficiențe și au fost aplicate 5 sancțiuni sub formă de avertisment.

În domeniul relațiilor de muncă au fost efectuate un număr de 13 de controale cu obiectele de activitate vizate de campanie. Deficiențele constatate în domeniul relațiilor de muncă au fost sancționate cu avertismente și cu amendă în valoare de 2500 de lei.

Cele mai frecvente deficiențe constatate:

 • în domeniul relațiilor de muncă:
 • nerespectarea prevederilor privind repausul săptămpănal
 • nerespectarea prevederilor privind neacordarea adeverinței de vechime la încetarea activității
 • nerespectarea prevederilor privind nominalizarea persoanei pentru completarea și transmiterea datelor în registru general de evidența a salariaților (Reges)
 • nerespectarea prevederilor privind obligația angajatorului de a ține evidența orelor de muncă prestate de fiecare salariat

 

 • în domeniul securităţii şi sănătăţii în muncă:
 • nu a fost efectuată instruirea SSM la lucrătorii noi angajați;
 • nu a fost efectuat controlul medical și/sau psihologic prin medic de medicina muncii la lucrătorii noi angajați;
 • instrucțiunile proprii SSM sunt incomplete;
 • nu au fost luate toate măsurile privind depozitarea și manipularea agenților chimici periculoși;
 • nu au fost efectuate verificările periodice, la interval regulate de timp a echipamentelor de ridicat”, a transmis inspectorul șef al ITM Covasna, către Mesagerul de Covasna.

M.D.C.

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail