Un  proiect generos, care completează  în mod fericit mai vârstnicele sale surate Sântilia de la Covasna şi Zăbala şi Ciobănaşul de la Întorsura Buzăului.

Ediţia din acest an a Nedeii Sânpetrului a asigurat continuitatea unui proiect generos, început acum două decenii, statuând definitiv, în spaţiul public al municipiului Sf. Gheorghe şi al judeţului Covasna, o serbare  folclorică românească, care completează în mod fericit mai vârstnicele sale surate Sântilia de la Covasna şi Zăbala, Ciobănaşul de la Întorsura Buzăului ş.a.

Astfel, duminică 10 iulie a.c., pe scena din Poiana Nedeii, de la km. 4 spre Vâlcele, au prezentat frumoase spec­tacole de cântece şi jocuri populare româneşti formaţiile: „Junii Întorsurii Buzăului”, coordonator Ciprian Mazăre şi instructor Mădălina Luca, „Izvoraşul” din Zăbala, coordonatori Nicolae şi Ana Pătrunjel, formaţia de dansuri din Vâlcele, instructor Dan Ardelean, co­regrafia Gheorghe Negrea, grupurile foclorice „Mlădiţe”, de la Clubul Elevilor, coordonator Dan Tohănean, şi cel de la Liceul „Mircea  Eliade”, din Întorsura Bu­zăului, soliştii vocali Vlad Postolea, George Burnichi, Lidia Juga şi  ta­lentatele interprete, care oricând pot participa cu succes la concursul „Mamaia copiilor”, Diana Logofătu şi Elena Istrate, iar în final, rapsodul popular Gheorghe Negrea din Vâlcele (care a fost şi pre­zentatorul şi sufletul întregului spec­tacol), însoţit de taraful din Dăişoara, jud. Braşov. După tradiţie, întreaga manifes­tare s-a încheiat cu o minunată „Horă în poiană”, care a cuprins, cu mic cu mare, „uniţi în cuget şi simţiri”, pe toţi cei care, pentru o zi au uitat de grijile cotidiene, încărcându-şi bateriile sufleteşti, la iz­vorul nesecat al tradiţiilor strămoşeşti.

Lipsa fondurilor financiare necesare unei asemenea manifestări, nu a făcut posibilă participarea unor nume de marcă ale folclorului românesc. Dar, Dumnezeu ne-a răsplătit, în schimb, cu o frumoasă şi călduroasă zi de vară, cu o largă participare a unor artişti amatori din localităţile judeţelor Covasna şi Braşov, al căror număr a depăşit 100 de persoane, mjoritatea copii şi tineri şi, cu un public receptiv, iubitor şi receptor avizat al folclorului românesc. Pentru această frumoasă reuşită merită felicitări toţi cei care au contribuit la organizarea şi desfăşurarea ei, în primul rând, părintele Sebastian Pârvu, preşedintele Ligii Cultural-Creştine „An­drei Şaguna”, împreună cu principalii săi colaboratori, din rândul cărora amintim: implicarea benefică a Primăriei comunei Vâlcele, a domnului  viceprimar Nicolae Cucu, a Grupului Şcolar „Constantin Brâncuşi”, a doamnei  director, prof. Rodica Pârvan, a Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan, a Muzeului Naţional al Carpaţilor Ră­săriteni ş.a.

Serbarea câmpenească „Nedeia Sân­petrului” a încheiat programul mani­festărilor ştiinţifice şi culturale des­fă­şurate pe parcursul a două săptă­mâni, sub genericul „Zilele Andrei Şaguna”, ediţia a XX-a, program care s-a bucurat de cofinanţarea Consiliului Judeţean Covasna şi a Consiliului Local Sf. Gheorghe şi de  sprijinul generos al mai multor sponsori, din rândul cărora menţionăm: S.C. Cora S.R.L şi domnul Aurel Bote, consilier judeţean, S.C. Cezara S.R.L şi domnul Ioan Bălan, domnilor Constantin Vâlcu din Ozun, Gheorghe Bejan din Bacău, Dumitru Marinescu, primarul comunei Vâlcele ş.a.

Întreaga manifestare, se constituie într-un modest omagiu adus înaintaşilor, celor care acum 150 de ani au înfiinţat ASTRA, asociaţiunea care şi-a înscris definitiv numele în calendarul dăinuirii româneşti şi primului său preşedinte, patronul spiritual al Ligii Cultural-Creştine „Andrei Şaguna”, în anul în care Sfântul Sinod al Bisericii Ortodoxe Române a hotătât trecerea în rândul sfinţilor a marelui ierarh român din Transilvania.

Dr. Ioan LĂCĂTUŞU

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail