Forumul Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș acordă anual premiile Pr. prof. dr. Ilie Moldovan unor instituții, asociații și personalități care s-au remarcat în susținerea demersurilor românilor din județele menționate pentru păstrarea și afirmarea identității naționale.

Pentru anul 2022, în urma consultării propunerilor făcute și a citirii textelor Laudatio redactate pentru fiecare nominalizare, Consiliul Director al FCRCHM a stabilit instituțiile, asociațiile și personalitățile cărora li s-a acordat premiul ediția 2022.

 

Redăm în continuare textele Laudatio redactate pentru cei premiați.

 

 1. Premiul pentru sponsorii și binefăcătorii care au sprijinit activitatea bisericilor ortodoxe, a școlilor în limba română și a instituțiilor de cultură românești din cele trei județe
 2. Acad. Ioan Aurel Pop, Președinte al Academiei Române

Istoricul Ioan Aurel Pop a abordat, în lucrările sale, problematica istoriei sud-estului Transilvaniei și a conviețuirii interetnice româno-maghiare din zonă. Cu prestigiul recunoscut, în numeroasele intervenții din mass-media, a aduc clarificările necesare referitoare la autonomia secuiască, relațiile secuilor cu românii de-a lungul istoriei etc. În calitate de Președinte al Academiei Române, a sprijinit și sprijină activitatea Centrului European de Studii Covasna-Harghita, asociație cultural-științifică care din anul 2018 funcționează sub egida Academiei Române. La propunerea Domniei Sale, Prezidiul Academiei Române a aprobat un post de cercetător cu activitate la Centrul European de Studii Covasna-Harghita.

 1. Prof. univ. dr. Nicolae Noica, membru de onoare al Academiei Române, Director General al Bibliotecii Academiei Române

Încă din perioada în care a îndeplinit funcția de ministru al lucrărilor publice (1996-2000), domnul Nicolae Noica a sprijinit dezvoltarea infrastructurii în localitățile județelor Covasna și Harghita și bisericile de pe cuprinsul Episcopiei Covasnei și Harghitei. A sprijinit scanarea celor 25 de publicații în limba română, apărute în perioada interbelică în fostele județe Ciuc, Odorhei și Treiscaune, azi județele Covasna și Harghita, publicații încărcate ulterior și făcute accesibile publicului larg pe site-ul bibliotecii virtuale Eurocarpatica. A donat bibliotecii Centrului Ecleziastic de Documentare „Mitropolit Nicolae Colan” din Sfântu Gheorghe 38 de volume ale manuscriselor poetului Mihai Eminescu, ediție coordonată de acad. Eugen Simion și apărută la Editura Academiei Române și Editura Enciclopedică. Cu sprijinul Domniei Sale, Prezidiul Academiei Române a aprobat un post de cercetător cu activitate la Centrul European de Studii Covasna-Harghita.

 1. Prof.univ.dr. Valer Dorneanu, președintele Curții Constituționale a României

Fiu al meleagurilor harghitene, născut în comuna Corbu, domnul Valer Dorneanu a fost și este un statornic susținător al dezvoltării localităților din Arcul Intracarpatic și, în mod deosebit, a instituțiilor identitare românești din zonă. A sprijinit înființarea și funcționarea Episcopiei Covasnei și Harghitei și a instituțiilor culturale subordonate acesteia. A facilitat întâlnirile conducerii Forumului Civic al Românilor din Covasna, Harghita și Mureș cu demnitari ai statului român în vederea prezentării problemelor cu care se confruntă comunitățile românești din zonă. A susținut și susține proiectele inițiate de asociațiile și instituțiile culturale românești, inclusiv pe cele cofinanțate de Secretariatul General al Guvernului.

 1. Prof. univ. dr. Cornel Sigmirean, directorul al Institutului de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș

Istoricul Cornel Sigmirean a abordat, în lucrările sale, problematica istoriei sud-estului Transilvaniei și a elitelor românești din această parte de țară. În calitate de profesor la Facultatea de istorie din cadrul Universității „Petru Maior” din Târgu Mureș, de directorul al Institutului de studii socio-umane „Gheorghe Șincai” din Târgu Mureș și de conducător de doctorat, a contribuit la formarea a mai multor generații de tineri istorici, abordând teme de real interes din domeniul istoriei moderne și contemporane. În calitate de coordonator științific din partea Academiei Române a Centrului European de Studii Covasna-Harghita, a sprijinit și sprijină inițierea și implementarea proiectelor CESCH și participă la principalele manifestări științifice organizate de acesta. S-a implicat nemijlocit în încadrarea pe postul de cercetător cu activitate la Centrul European de Studii Covasna-Harghita a profesoarei Tatiana Scurtu.

 1. Susținătorii programului de burse „Români pentru Români” inițiat de asociația „Calea Neamului” condusă de dr. Mihai Tîrnoveanu

Răspunzând apelului conducerii asociației „Calea Neamului”, persoane de diverse categorii socio-profesionale au contribuit și contribuie financiar la susținerea programului de burse pentru elevi a căror părinți au resurse financiare reduse.

 1. 6. Susținătorii Parohiei ortodoxe Vâlcele – Preot paroh Antonie Vasile Tămaș – pentru sprijinul acordat comunităților istorice din afara granițelor

Răspunzând apelului preotului paroh Antonie Vasile Tămaș, persoane de diverse categorii socio-profesionale au contribuit și contribuie financiar la sprijinul acordat comunităților istorice românești din afara granițelor.

 

 1. Premiul pentru cercetătorii care s-au remarcat prin cercetările întreprinse și prin participarea la proiectele de cercetare referitoare la istoria, cultura și spiritualitatea românească din Arcul Intracarpatic
 2. Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca al Academiei Române

Continuând tradiția cercetărilor întreprinse de marii istorici ardeleni Ștefan Meteș, Ioan Lupaș, Alexandru Lapedatu, David Prodan, I.I. Russu, Constantin Daicoviciu, Ștefan Pascu, dar și a colegilor trecuți la cele veșnice Nicolae Edroiu, Gelu Neamțu, actualii cercetători ai Institutului de Istorie „George Bariţiu”, sub conducerea prof. univ. dr. Ioan Bolovan, membru corespondent al Academiei Române, s-au implicat în sprijinirea cercetării istoriei și culturii românilor din sud-estul Transilvaniei. Evidențiem sprijinul acordat finalizării lucrărilor de doctorat a unor cercetători din județele Covasna și Harghita, din rândul cărora amintim pe Nicoleta Ploșnea, preot Sebastian Pârvu, preot Marius Gheorghe Banciu precum și a dr. Ioan Lăcătușu, preot Laurențiu Gabriel Panciu și dr. Vasile Lechințan, istoric clujean, colaborator apropiat al CESCH.

Cercetătorii Institutului au participat la manifestările cultural-științifice organizate în cele două județe, au publicat în anuarele și revistele editate în zonă, au întocmit recenzii și prezentări ale unor volume referitoare la istoria românilor din sud-estul Transilvaniei. Împreună cu contribuția celorlalte institute ale Academiei Române, sprijinul acordat de către Institutul de Istorie „George Barițiu” din Cluj-Napoca cercetării interdisciplinare a realităților din mediul multietnic și pluriconfesional și afirmării identității naționale românești din acest areal are o valoare simbolică deosebită, exprimând solidaritatea mediului academic cu cei puțini din inima țării.

 1. Centrul European de Studii in Probleme Etnice (CESPE) București al Academiei Române

Centrul European de Studii în Probleme Etnice (CESPE), în calitatea de de institut de cercetare științifică al Academiei Romane de-a lungul anilor, s-a implicat în cercetarea aspectelor complexe ale dinamicii relațiilor interetnice din zona multietnică a Covasnei și Harghitei, în identificarea principalelor probleme cu care se confrunta românii numeric minoritari din zonă. Sub coordonarea directorului CESPE, prof. univ. dr. Radu Baltasiu, Centrul a realizat cercetări sociologice, demografice, antropologice, etnografice, centrate pe identitatea culturala și națională a persoanelor și comunităților din Arcul Intracarpatic. Cercetările întreprinse și comunicările prezentate de către cercetătorii Centrului în cadrul manifestărilor cultural-științifice organizate în cele două județe au fost valorificate editorial în anuarele ANGVSTIA și ACTA CARPATICA și în alte lucrări de larg interes, din rândul cărora menționăm volumul „Slăbirea comunității românești din Harghita-Covasna” de Radu Baltasiu, Gabriel Săpunaru, Ovidiana Bulumac. Cercetătorii Centrului și-au adus o contribuție importantă la reușita unor manifestări științifice precum: Universitatea de Vară de la Izvoru Mureșului, Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Românii din sud-estul Transilvaniei. Istorie. Cultură.Civilizație”, Zilele „Andrei Șaguna” ș.a. Conducerea CESPE a sprijinit demersurile CESCH de obținere a funcționării acestuia sub egida Academiei Române.

 

 1. Premiul pentru partenerii care au sprijinit organizarea manifestărilor cultural-științifice, din cele trei județe
 2. Ștefan Hașegan – ȘTEFADINA COMSERV SRL BUCUREȘTI

Împreună cu colegii de la firma STEFADINA COMSERV SRL din București – director general Mihai Nicolae – domnul Ștefan Hașegan a realizat inventarierea cărților din Biblioteca „Nicolae Colan”, digitizare/scanarea volumelor de istorie, cultură și spiritualitate românească, pentru extinderea bibliotecii virtuale Eurocarpatica, scanarea, în vederea punerii în circuitul public, sub formă digitală a unei părţi structurale din arhiva CEDMNC, prelucrare arhivistică (fondare, ordonare și inventariere) a publicaţiilor locale actuale și din perioada interbelică în limba română din judeţele Covasna şi Harghita și constituirea unităţilor arhivistice.

 1. Laurențiu Benedict Calomfirescu – regizor Radio România

Regizorul Laurențiu Benedict Calomfirescu, recunoscut pentru profesionalismul său în cadrul Radio România, a realizat filmul „Comunități românești din județul Covasna”. De mai bine de 30 de ani este angajat al Societății Române de Radio, timp în care a fost producător la o serie de emisiuni, specialist marketing și brand manager Radio România. Filmul realizat cuprinde, într-un interval de aproximativ două ore, toate comunitățile românești, principalele instituţii publice, monumentele de for public şi alte mărturii istorice privind populația și așezămintele româneşti din județul Covasna. Filmul pune în valoare acest tezaur de cultură românească și spiritualitate ortodoxă, mărturie a prezenței și dăinuirii românești în mediul multietnic și pluriconfesional, specific sud-estului Transilvaniei.

 

 1. Premiu pentru publiciștii care au relatat cu obiectivitate și consecvență problematica specifică a dăinuirii românești în cele trei județe și a conviețuirii interetnice româno-maghiare din zonă
 2. Centrul de presă „BASILICA” al Patriarhiei Române

Centrul de Presă Basilica al Patriarhiei Române, prin componentele sale Radio Trinitas, Trinitas TV, publicațiile Lumina, Agenția de știri Basilica și Biroul de presă şi relaţii publice au transmis împreună mesajul și au prezentat obiectiv și cu consecvență știri, reportaje, interviuri etc. despre viața bisericească, culturală și social-filantropică din cadrul Episcopiei Covasnei și Harghitei precum și despre păstorirea rodnică a PS Părinte Andrei.

 

 1. Premiul pentru asociațiile culturale și civice care s-a implicat în îmbunătățirea vieții comunitare românești din cele trei județe
 2. Asociația PROVITA și ASCOR – Sibiu

După înființarea Episcopiei Ortodoxe a Covasnei și Harghitei, din inițiativa vrednicului de pomenire Părintele profesor Ilie Moldovan, membrii ASCOR și PROVITA Sibiu au participat la numeroase evenimente din viața parohilor ortodoxe și a comunităților românești din zonă.

Împreună cu profesorii lor, îndeosebi cu Prof. univ. Sebastian Moldovan, membrii ACOR și PROVITA Sibiu au participat la cursurile universităților și școlilor de vară de la Făgețel, Izvoru Mureșului, Hârja, la sărbători tradiționale precum Sîntilia de la Poiana Sărată și Voinești-Covasna precum și la Festivalul de colinde și obiceiuri de iarnă și la hramurile mânăstirilor din zonă.

Începând cu anul 1998 (cu excepția ultimilor 2 ani), cele două organizații, împreună cu tineri din București, Buzău, Brașov, Suceava, Bacău și alte localități au participat la pelerinajele organizate în parohii ortodoxe cu un număr mic de credincioși de praznicul Sfântului Andrei, la seara românească organizată la Muzeul Spiritualității Românești de la Catedrala Ortodoxă precum și la Marșul Unirii și celelalte manifestări prilejuite de sărbătorirea Zilei Națională a României, la Sfântu Gheorghe, Miercurea Ciuc și alte localități din cele două județe.

Prin viu grai, laureații premiului au mulțumit pentru onoranta recompensă cu o valoare simbolică deosebită, premiul primit constituind și un motiv de a continua acțiunile de solidaritate cu românii din Covasna, Harghita și Mureș.

 

Dr. Ioan Lăcătușu, ing. Ciprian Hugianu

 

 

 

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail