„Oricine renunță să învețe este bătrân, chiar dacă are 20 sau 80 de ani. Oricine continuă să învețe rămâne tânăr. Cel mai important lucru în viață este să-ți păstrezi propria minte tânără.”-Henry Ford

Se discută azi, mai mult decât oricând, atât la nivel internațional, cât și național despre efectele tehnologizării masive, despre urmările digitalizării asupra diverselor aspecte ale vieții cotidiene.

În ceea ce privește educația, ultimii ani au favorizat dezvoltarea unor practici bazate pe mijloace moderne de predare – învățare. Astăzi, putem preda o lecție interactivă cu ajutorul unei table interactive, ne putem conecta în orice clipă la o rețea de internet pentru a găsi o informație necesară. Era digitalizării și a tehnologizării ne permite să fim acum mai creativi decât oricând, mijloacele tehnologice oferindu-ne libertatea de a improviza, de a fi originali. Putem spune că lecțiile devin astfel personalizate și chiar capătă un caracter de unicitate, creativitatea și originalitatea profesorului jucând un rol esențial în definirea specificului unei lecții. O învățare digitală de calitate și inovatoare poate fi captivantă și interactivă, completând astfel metodele tradiționale și oferind platforme de colaborare și de creare de cunoștințe.

Pentru a atinge un maxim de eficiență și sustenabilitate, inovarea trebuie susținută de cadre didactice bine pregătite și trebuie integrată în obiective didactice clare.

Pentru a ajuta profesorii să reflecteze asupra propriilor metode de predare în legătură cu tehnologia din sala de clasă de astăzi, pentru a oferi o educație la nivel european, Liceul Teoretic „Mikes Kelemen” a propus un proiect de mobilitate pe tema digitalizării și a obținut o acreditare pentru perioada 2022-2027.

Obiectivele proiectului urmăresc creșterea eficienței procesului didactic prin digitalizare și diversificarea metodelor de predare-evaluare prin facilitarea accesului cadrelor didactice la programe de formare în domeniu precum și crearea unui sistem de relații cu colegi din țările Uniunii Europene prin cursuri și ateliere de lucru.

În primul an al derulării proiectului, 18 profesori ai Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”, participă la activități de mobilitate derulate pe tema digitalizării. Proiectul cuprinde, de asemenea, și două mobilități cu scopul însușirii limbilor străine, cunoașterea altor culturi, familiarizarea cu conceptul de sustenabilitate la care urmează să participe 36 de elevi.

La una dintre mobilitățile cadrelor didactice, au participat șapte profesori ai instituției, (limba și literatura română, limba latină, matematică, istorie, educație-fizică), la cursul de formare, Boost Your ICT Skills – Technology for the Classroom (Stimularea abilităților și competențelor TIC – Tehnologie pentru sala de clasă), desfășurat în Malta în perioada 17-21 aprilie 2023.

Activitățile cursului s-au desfășurat sub formă de ateliere practice unde cursanții au avut posibilitatea să experimenteze o varietate de aplicații pentru a le integra în activitatea didactică desfășurată la clasă.

Pe parcursul cursului s-a urmărit: aplicarea, utilizarea și introducerea diferitelor instrumente bazate pe tehnologie în medii de învățare în scopuri educaționale, îmbunătățirea diferitelor abilități practice legate de utilizarea unor aplicații disponibile ca instrumente de predare, dezvoltarea cunoștințelor privind modul de utilizare a comunicării mediate de calculator, inclusiv prin integrarea diferitelor instrumente în proiectele create.

Activitățile din cadrul modulelor au inclus, printre altele, proiectarea unui Webquest,  care este o alternativa modernă la mijloacele tradiționale de învățare. Prin îmbinarea tehnicii WebQuest cu metodele tradiționale folosite în educație, Internetul devine un suport educațional important, exploatat rațional, orientat și eficient. De asemenea cursanții au însușit informații despre  cum funcționează Wiki și potențialul acestuia în învățare. S-a lucrat cu mai multe aplicații online care au urmărit crearea de cuvinte încrucișate și chestionare, editarea imaginilor pentru a crea infografice, creare de hărți mentale și nori de cuvinte, crearea cărților și povestirilor prin colaborare cu Storybird etc.

Cursul s-a încheiat prin realizarea unor proiecte individuale utilizând cunoștințele dobândite în cadrul modulelor. Profesorii participanți au făcut  schimburi de bune practici care vor duce la crearea și implementarea de resurse educaționale inovatoare care produc schimbare.

Utilizarea noilor tehnologii digitale este calea directă pentru a face școala mai atractivă pentru elevi, mai adaptată nevoilor și stilului lor de viață, mai eficientă în a dezvolta competențe, generând educație pe tot parcursul vieții.

Experiența, cunoștințele dobândite prin participarea la acest curs vor fi diseminate în cadrul activităților organizate la nivelul comisiilor metodice din cadrul instituției, fiind apoi dezbătute, analizate mai pe larg în Consiliului Profesoral al Liceului și în cadrul unor întâlniri de lucru cu profesorii la Cercurile pedagogice județene.

Profesor, Gabriella Rusznák

 

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail