Oa­menii puterii favorizează ALTER­MEDIA

Conform definiţiei Wikipedia „achiziţiile publice reprezintă suma tuturor proceselor de planificare, stabilire a priorităţilor, organizare, publicitate şi de proceduri, în vederea realizării de cumpărări de către organizaţiile care sunt finanţate total sau parţial de bugete publice (europene, naţionale, centrale sau locale, donori internaţionali)”. În cheltuirea banului public autorităţile statului ar trebui să se asigure că prin procesul de achiziţii publice cheltuie în mod eficient, echidistant şi transparent fondurile publice pe care le au la dispoziţie. Cadrul legislativ european la care s-a aliniat şi cel românesc, enunţă şapte principii care stau la baza efectuării achiziţiilor publice, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, recunoaşterea reciprocă, transparenţa, proporţionalitatea, eficienţa folosirii fondurilor publice şi asumarea răspunderii.

Despre modul în care reprezentanţii Consiliului Judeţean Covasna au ţinut cont de aceste principii, în atribuirea serviciului de publicitate în cotidienele de limba română din judeţ, vă relatăm în cele ce urmează.

Încă din anul 2009 de când ziarul nostru a apărut pe piaţă, în plină criză economică, am ales să practicăm tarife de publicitate mult mai mici decât cele ale ziarului concurent şi totodată să pornim cu un tiraj mai mare. Oferta nostră de publicitate a fost înaintată către CJ Covasna, încă din luna ianuarie a anului trecut, dar nimeni dintre cei care aveau obligaţia legală de a “veghea” la modul în care sunt cheltuite fondurile acestei instituţii, nu au ţinut cont de preţul oferit de Mesagerul de Covasna. În decurs de câteva luni, adresele au curs în două direcţii: de la redacţie la CJ, respectiv de la CJ către redacţie. Ca răspuns la prima dintre ele, sub semnătura preşedintelui Consiliului Judeţean, Tamas Sandor, ni s-a co­municat că pentru publicarea anun­ţurilor privind organizarea şedinţelor de consiliul “au fost alese ziarele cu cel mai mare tiraj, alt criteriu de selecţie nu a fost folosit”?! Cine şi cum a stabilit care erau ziarele cu cel mai mare tiraj nu ne-a explicat nimeni… nici până în ziua de astăzi, deşi în continuarea corespon­denţei noi am adresat întrebarea cu privire la modul în care această instituţie a măsurat care este cel mai citit cotidian de limbă română din judeţ. La solicitatea venită din partea instituţiei cu pricina, în luna martie a anului trecut, am comunicat acesteia tirajul publicaţiei noastre, dovedit cu facturi emise de tipografie (tiraj care era mai mare decât al ziarului concurent), precum şi oferta de publicitate care era aproape la jumătate de preţ faţă de cea în baza căreia CJ Covasna făcea plata anunţurilor publicate în presa locală de limbă română. Şi au urmat alte adrese, audienţă la preşedintele CJ Covasna… dar toate fără niciun rezultat pentru redacţia noastră şi pentru fondurile publice. Banii Consiliului Judeţean, pentru serviciul de publicitate media nu au avut decât un singur destinatar: Observatorul de Covasna, prin firma şefului PD-L Covasna, Dan Mano­lăchescu, Altermedia SRL.

Urmare a insistenţelor noastre de a ni se comunica date referitoare la această achiziţie publică, în baza Legii 544/2011 privind liberul accces la informaţii de interes public, în sfârşit, ni s-a adus la cunoştinţă că, în cursul anului 2010 instituţia condusă de Tamas Sandor a virat în contul firmei Altermedia suma de 18.663,93 lei pentru anunţurile publicate în presa locală, anunţuri plătite cu un preţ dublu faţă de cel din ofeta de publicitate depusă la registratura CJ Covasna, în luna august 2010. Totodată, în cursul anului trecut Altermedia a încasat şi suma de 19.458,66 lei pentru publicarea în paginile cotidianului Observatorul de Covasna a Supli­mentului Consiliului Judeţean Covasna – “Casa Judeţului”.

Ce este „Casa Judeţului”?

Încă din anul 2009, reprezentanţii CJ Covasna au considerat că este necesară editarea şi publicarea unui supliment al judeţului Covasna, pe care au ales să-l publice în cotidianul cu un tiraj de 10 ori mai mic decât cel al ziarului Haromszek, deşi, aşa cum reiese din din definiţia achiziţiilor publice de la începutul acestui material, în cheltuirea banului public, al nostru, al tuturor, trebuie avută în vedere proporţionalitatea şi eficienţa folosirii fondurilor publice. După umila mea părere, publicarea suplimentului Casa Judeţului în ziarul de limba maghiară ar fi întrunit înzecit aceste două principii… dar colegii noştri nu au avut noroc să se numere printre preferaţii celor de la cârma judeţului, şi nici cititorii cei mai mulţi cărora ar trebui să li se adreseze informaţiile din acest supliment. Deşi prin ultima adresă înaintată CJ Covasna, la jumătatea lunii mai a.c., am solicitat să ni se comunice şi raportul de oportunitate care a stat la baza luării hotărârii de a publica “Casa Judeţului” în Observatorul de Covasna, această “pretenţie” a noastră a rămas fără răspuns. Studiind prevederile Legii 544/2011 privind liberul accces la informaţii de interes public, aflăm că “prin informaţie de interes public se înţelege orice informaţie care priveşte activităţile sau rezultă din activităţile unei autorităţi publice sau instituţii publice”. Să înţelegem că atribuirea unor sume către Altermedia, pentru publicarea Suplimentului CJ Covasna, nu face parte din activităţile care se încadrează în definiţia dată de lege?

Dealtfel şi alte adrese depuse de redacţia nostră la CJ Covasna, prin care solicitam informaţii în baza aceleiaşi legi, au avut ca răspuns “Vă comunicăm că cererea dvs. se exceptează de la liberul acces al cetăţenilor la informaţii de interes public, deoarece publicarea acestor informaţii aduce atingere principiului concurenţei loiale”?! De fapt ce doream să aflăm de la reprezentanţii CJ Covasna: preţul pe care instituţia îl plăteşte  pentru publicarea anunţurilor în presa de limbă română din judeţ (în luna iunie 2010, comunicarea lui aducea atingere principiului concurenţei loiale însă , la un an distanţă preţul ni s-a comunicat, în baza aceeleaşi legi). Totodată doream să ni se comunice dacă CJ Covasna a încheiat contract de prestării servicii publicitare cu firma care a prestat acest serviciu, precum şi procedura de artibuire. Legal, nu am emis  nicio “pretenţie” ci am dorit să ne informăm cu privire la cum se respectă legea în una dintre instituţiile din judeţ. Şi încă nu am aflat toate răspunsurile care ni se cuvin. Din ultima adresă primită de la CJ Covasna am aflat că, pentru anunţurile publicate în presa locală, în anul 2010, s-a cheltuit în total suma de 84.197,58 lei (aprox. 20.000 euro). În aceste condiţii ne întrebăm: reprezentanţii CJ Covasna cu atribuţii în achiziţii publice, nu ar fi trebuit să facă licitaţie publică pentru atribuirea acestui serviciu public ???

Ţinând cont de cele pre­zentate mai sus vă lăsăm pe dumneavoastră stimaţi cititori, să decideţi dacă, în cazul achi­ziţiei publice a serviciului de publicitate media, CJ Covasna a ţinut cont de principiile enunţate la început, respectiv: nediscriminarea, tratamentul egal, re­cunoaşterea reciprocă, trans­parenţa, proporţionalitatea, eficienţa folosirii fondurilor publice şi asumarea răs­punderii”. Oare va fi cineva tras la răspundere, de către cei în drept să o facă?

Maria Graur

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail