Vă reamintim faptul că, Agenţia Naţională de Administrare Fiscală pune la dispozitia contribuabililor serviciul Spatiul Privat Virtual. Acesta este disponibil 24 de ore din 24, atât persoanelor fizice, direct sau prin împuternicit, cât şi persoanelor juridice sau entităţilor fără personalitate juridică prin reprezentant legal, prin reprezentant desemnat sau prin împuternicit.     Această formă de comunicare este extrem de utilă si prezinta avantaje cum ar fi economia de timp, gratuitatea şi accesul direct la informaţii fiscale personale actualizate.   Spaţiul Privat Virtual, constă în punerea la dispoziţia persoanelor fizice şi persoanelor juridice a unui spaţiu virtual prin intermediul căruia se efectuează comunicarea electronică a actelor administrative fiscale emise în formă electronică de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală, precum şi a informaţiilor şi înscrisurilor   în legătură cu situaţia fiscală proprie a acestora.  Documentele comunicate prin SPV au aceeaşi putere juridică cu cele comunicate prin poştă sau la ghişeu. În cazul utilizării SPV nu se mai utilizează şi altă modalitate de comunicare a actului administrativ fiscal.

Serviciul Spaţiul Privat Virtual poate fi accesat prin intermediul următorul link: https://www.anaf.ro/anaf/internet/ANAF/servicii_online/Inregistrare_persoane_fizice/!ut/p/a1/hY9PC4JAFMQ_.                                                                                                              Totodată vă aducem la cunoştinţă faptul că A.J.F.P. Covasna a pus la dispoziţia contribuabililor  calculatoare în sistem self service,  în vederea  accesării serviciilor oferite de Agenţia Fiscală. La cerere, contribuabilii vor fi îndrumaţi direct de către inspectorii fiscali în vederea îndeplinirii obligaţiilor fiscale.

www.anaf.ro

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail