Procentul de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8.00) înregistrat în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar este de 68,83%, la nivelul județului Covasna, conform rezultatelor inițiale.

La proba scrisă din această sesiune,  derulată în 19 iulie, în județul Covasna au fost prezenți 78 de candidați. Un candidat s-a retras în timpul examenului, astfel încât au fost trimise spre centrele de evaluare stabilite de Ministerul Educației 77 de lucrări scrise, a informat conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna.

Potrivit aceleiași surse, au fost declarați promovați, înainte de înregistrarea și soluționarea eventualelor contestații, 53 de candidați cu medii între 8 și 10, iar 24 de candidați au obținut note cuprinse între 5,76 și 7,96.

„Precizăm că pentru a fi declarat promovat un candidat trebuie să obțină minimum media 8,  calculată ca medie ponderată a notelor obținute la toate probele de examen, inclusiv proba scrisă. Nota la proba scrisă are o pondere de 70% în calculul mediei finale, care trebuie să fie de cel puțin 8 (opt) pentru promovarea examenului.”- a transmis conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna.

Conform calendarului aprobat de Ministerul Educației, contestațiile se depun la secretariatul ISJ Covasna sau pe adresa de email: [email protected], și astăzi, 26 iulie (până la ora 12:00). Rezultatele finale vor fi publicate în centrele de examen și pe  definitivat.edu.ro, în data de 01 august 2023.

Cadrele didactice promovate dobândesc dreptul de practică în învățământul preuniversitar, acesta fiind, de altfel, și obiectivul acestui examen național. Prin dobândirea definitivării în învățământ, un cadru didactic depășește stadiul de debutant și poate intra pe o rută ascendentă de profesionalizare.

La nivel național, rata de promovare din sesiunea 2023 (medii mai mari sau egale cu 8), înregistrată în urma desfășurării probei scrise din cadrul examenului național pentru definitivare în învățământul preuniversitar, este 76.97%, în creștere cu peste 6% față de anul anterior (70,80% ) și cu aproape 4% față de anul 2021 (72,90%)

Proba scrisă a fost susținută în 42 de centre de examen la 105 discipline, iar lucrările au fost evaluate în 7 centre organizate la nivel naţional.

Dintre cei 8.485 candidaţi cu drept de participare, au fost prezenți la proba scrisă 8.008 candidați (94,38%), care au îndeplinit cumulativ condiţiile prevăzute de metodologia de examen: au efectuat un stagiu de predare în specialitate de cel puţin un an; dețin pentru anul şcolar în curs calificativul „Bine” sau „Foarte bine”; au avut minimum 8 media aritmetică a notelor obținute la cele două inspecții la clasă și la evaluarea portofoliului profesional, dar note nu mai mici de 7 la fiecare din probele respective, a transmis Ministerul Educației.

Maria Crețu-Graur

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail