Cu ocazia împlinirii frumoasei vârste de 75 de ani, dr. Ioan Lăcătușu a primit numeroase mesaje de prietenie și prețuire, însoțite de cunoscuta urare de „La mulți ani”.

Acest val impresionant de simpatie manifestată față de dr. Ioan Lăcătușu, la acest important eveniment aniversar, reprezintă, din punctul nostru de vedere, o binemeritată răsplată morală adusă omului trudei obștești, celui care și-a dedicat ultimii 30 de ani de viață dăinuirii românești în mediul specific al județelor Covasna și Harghita, refractar prezenței alterității.

 

În același timp, considerăm că această superbă solidaritate, la fel ca și cea exprimată, acum doi ani, când dr. Ioan Lăcătușu a fost infectat cu virusul COVID-19, reprezintă o binecuvântată modalitate de exprimare a solidarității românilor de pretutindeni cu românii, numeric minoritari, din Arcul Intracarpatic, o apreciere sinceră a realizărilor obținute de „grupul de la Sfântu Gheorghe”, împreună cu partenerii și colaboratorii săi, la cunoașterea istoriei și culturii românești din sud-estul Transilvaniei și la normalizarea climatului de conviețuire interetnică, pe aceste binecuvântate meleaguri, din inima României.

Menționăm că sutele de mesaje, primite cu această ocazie și arhivate în baza de date a Centrului nostru, provin din partea unor instituții și asociații publice, dar majoritatea din partea unor persoane din întreaga țară și străinătate: academicieni, profesori universitari, cercetători, parlamentari, lideri civici, muzeografi, arhiviști, istorici, etnografi, sociologi, profesori, preoți, actori, funcționari publici, publiciști și alți oameni de cultură ș.a. Pe lângă mesajele primite din partea familiei, rudelor, colegilor, colaboratorilor, partenerilor etc., un mare număr de mesaje provin de la persoane, de cele mai diverse categorii sociale, care cunosc și apreciază truda dr. Ioan Lăcătușu și a colegilor săi din informațiile din mass-media și de pe rețelele de socializare.

Ne cerem scuze pentru numeroaselele omisiuni (câteva sute de mesaje conținând urarea „La mulți ani”), acestea nefiind făcute cu rea intenție, ci doar din lipsă de spațiu tipografic, urmând ca toate aceste texte să apară într-un viitor volum.

În continuare, redăm mesajele adresate dr. Ioan Lăcătușu, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani, într-o ordine aleatorie, cu menționarea profesiei și localității de domiciliu a expeditorului, acolo unde a fost posibil.

 

 

Vă trimit un gând bun. La mulți ani! Ioan Aurel POP, Președintele Academiei Române

 

La mulți și binecuvântați ani! Prof. univ. dr. Nicolae NOICA, Membru de onoare al Academiei Române

 

La mulți și împliniți ani! Prof. univ. dr. Ioan BOLOVAN, Membru corespondent al Academiei Române

 

Stimate Domnule Director Dr. Ioan Lăcătuşu, Comunitatea cercetătorilor de la Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş a luat act cu multă satisfacție de aniversarea a 75 de ani de viață, din care o mare parte dăruită vieții publice, științei și culturii, fondării unor instituții de cercetare. Prin crearea Centrului European de Studii Covasna-Harghita ați dat un nou curs cercetării complexei istorii a românilor din sud-estul Transilvaniei.

Vă dorim multă sănătate, putere de muncă, spre bucuria noastră, a celor care împărtășim idealuri comune! La mulți ani! Director ICSU „Gheorghe Şincai” din Târgu Mureş, Prof. univ. dr. Cornel SIGMIREAN, Târgu Mureş, 22 septembrie 2022

 

Distinse Domnule Profesor și iubite prieten Ioan Lăcătușu,

La împlinirea frumoasei vârste de 75 de ani sunt bucuros și onorat să vă transmit cele mai sincere gânduri de mai bine și urări de sănătate deplină, fericire, putere, mult noroc și multe împliniri personale și profesionale, precum și ani încă mulți, senini și îmbelșugați alături de frumoasa Dvs. familie.

Puteți fi mândru și împlinit pentru că și societatea, românii, istoria și cultura, toți cei care vă cunosc, oameni de știință, clerici, profesori și simpli cetățeni vă sunt recunoscători pentru toată strădania depusă cu jertfelnicie peste o jumătate de veac în slujba apărării identității noastre naționale, adevărului, a dreptății și a României.

Pana măiastră și sutele de cărți din prezenta felicitare dedicate și prețuite de românii de pretutindeni vor să evoce opera Dumneavoastră!

La mulți ani fericiți, Domnule Profesor, vă urează un prieten care se înclină în fața personalității pe care o reprezentați! Prof. univ. dr. Valer DORNEANU, București

 

Cu prilejul împlinirii frumoasei vârste de 75 de ani, vă dorim, stimate Dle Dr. Ioan Lăcătușu, după o viață închinată descifrării tainelor istoriei şi culturii naționale, multă sănătate şi pace sufletească alături de familia Domniei-Voastre, iar întreaga operă științifică, pe care ați realizat-o cu neostoită pasiune şi dăruire de-a lungul atâtor decenii de activitate prolifică, să devină acel reper fundamental călăuzitor, care să lumineze drumul tuturor tinerilor împătimiţi de biografia complexă a poporului român şi a Ţării noastre. Cu adâncă plecăciune, înălțăm ruga noastră către Milostivul Dumnezeu, să-l ocrotească pe Ioan Lăcătușu și să-i dea putere încă mulți ani înainte să lumineze Spiritualitatea românească. La mulţi ani, binecuvântați de Dumnezeu cu bucurie! Bucureşti 2022, Septembrie, Director General Mihai NICOLAE, București

 

Stimate domnule profesor Dr. Ioan Lăcătușu, Aniversarea zilei de naștere a domniei voastre îmi dă prilejul să vă adresez alese urări de sănătate și fericire, împreună cu doriri de ajutor sfânt de la Dumnezeu în activitatea pe care o desfășurați. Considerându-vă un reper al cinstei și demnității, vă asigur de profunda mea considerațiune, vă mulțumesc că ne sunteți alături și vă doresc ca și în viitor să ne ajutați și să rămâneți fidel spiritului social. Cu deosebit respect, Col. Adrian NICHIFOR, Inspector șef al Inspectoratului de Jandarmi Județean Covasna

 

Domnului Ioan Lăcătuşu, la împlinirea a 75 de ani de viaţă, puşi în slujba neamului românesc, a culturii naţionale şi pentru tot sprijinul acordat instituţiilor Româneşti din Arcul Intracarpatic!

Vă mulţumim şi vă urăm mulţi ani sănătoşi întru propăşirea neamului nostru şi a credinţei străbune! Topliţa, 23.09.2022. Vivat, crescat, floreat! Manager interimar Istvan Lorant BODOR, Centrul Cultural Toplița

 

La Aniversare: Un buchet de gânduri luminoase, dimpreună cu floarea-florilor: La mulți ani în sănătate și bucurii!!! Doamne ajută! Prof. univ. dr. Ion CIUREA WEIDNER, Köln / Covasna

 

La mulți și frumoși ani, distinse domnule profesor, alături de cei dragi Domniei Voastre, cu statornică prețuire, Prof. univ. dr. Gheorghe CALCAN, Ploiești

 

La mulți ani și multă sănătate! Dr. Mircea Gheorghe ABRUDAN, Cluj-Napoca

 

La mulți ani, domnule Lăcătușu! Dr. Virgil Ștefan NIȚULESCU, București

 

La mulți ani, multă sănătate și mult succes în tot ceea ce faceți! Prof. univ. dr. Simion COSTEA, dr. Maria COSTEA, Bruxelles

 

La mulți ani! Pr. prof. univ. dr. Radu PREDA

 

La mulți ani binecuvântați! Dr. Mirela POPA-ANDREI, Cluj-Napoca

 

Felicitări din suflet! La mulți ani, cu sănătate și toate cele bune. Să vă ajute Dumnezeu să duceți la îndeplinire tot ce v-ați propus. Cu prețuire, Dr. Bogdan TOFAN, Cluj-Napoca

 

La ceas de aniversare, un călduros și camaraderesc LA MULȚI ANI, Domnule Profesor, multă sănătate, pace și bucurie, de aici, de la Iași, din partea noastră, a Grupului de acțiune „Interferențe culturale, istorice și religioase de o parte și de alta a Carpaților”! Să trăiți întru mulți ani, Domnule Profesor! Cu deosebit respect, Dr. col. (r) Dan PRISĂCARU, Iași

 

La mulți ani, rodirilor tale de gând înalt și suflet frumos! Prof. univ. dr. Valentin MARICA, Tg. Mureș

 

Cu câteva ore mai devreme urez cu mare drag un călduros la mulți ani profesorului Ioan Lăcătușu, un om de rară calitate morală, un profesionist desăvârșit și om al cetății care nu a abandonat niciodată lupta începută! Dr. Ovidiana BULUMAC, București

 

La mulți ani celui mai minunat OM, tată, bunic, soț, socru, cărturar, prieten, mentor, profesor și model de urmat. Să ne trăiești sănătos 100 de ani alături de întreaga lume care ți-a fost alături întotdeauna. Ioana VIȘNIUC-LĂCĂTUȘU, Sf. Gheorghe

 

Ce moment sublim i-ați pregătit! Un mare bravo familiei care-l susține în toate. Sănătate, bucurii și mulți ani împreună! Ioana, ai cel mai minunat tată din lume! La mulți ani alături de buna ta mamă și de voi toți! Dar și de noi, colaboratorii săi dragi! Prof. Rodica PÂRVAN, Sf. Gheorghe

 

Oameni și locuri. Cine a trecut prin Covasna și Harghita și a avut nevoie să se aplece spre studiul istoric, sociologic sau etnografic al zonei, nu cred să nu îl fi întâlnit măcar o singură dată pe prof. Ioan Lăcătușu! Așa cum nu cred că cineva poate să nu facă vreo referință bibliografica a zonei, fără să îi menționeze zecile de lucrări scrise de-a lungul anilor. Cu admirația și recunoștința pe care i-o voi purta mereu, îi spun astăzi la mulți și binecuvântați ani, profesorului, cercetătorului, arhivistului, omului de cultură, Ioan Lăcătușu, care a reușit să ne insufle nouă, multor tineri din generația mea, pasiunea, dar și respectul pentru munca de documentare istorică, sentimentul de responsabilitate față de ceea ce înseamnă scrisul istoric și mărturiile timpului. Unul din marile privilegii pe care le poate avea un tânăr în viața lui, în drumul pe care și-l alege, sunt cu siguranță acei profesori, mentori, care dăruiesc cu încredere și celor tineri din experiența lor, știu să se coboare, ca să îi poată încuraja pe ceilalți, în stângăciile începutului. Este greu să mai întâlnești oameni care, purtați de entuziasm, nu văd piedici și obstacole atunci când este nevoie să zidești pentru cei din jur, în ciuda tuturor dificultăților. La mulți și frumoși ani, mulțumiri „din cer până în pământ” cum se exprima dragul nostru profesor, pr. Ilie Moldovan de la Sibiu. Prof. dr. Violeta POPESCU, Milano

 

În nume propriu, prof. dr. Costel Cristian Lazăr, la fel ca toţi vorbitorii, de altfel, i-a urat La mulţi ani! directorului ştiinţific al Centrului European de Studii Covasna-Harghita, dr. Ioan Lăcătuşu, sufletul marii majorităţi a manifestărilor ştiinţifice şi culturale din zonă, la împlinirea vârstei de 75 de ani. De asemenea, cu această ocazie, a reiterat ideea că toţi cei din zonă, comunitatea ştiinţifică, „ar trebui să facem demersurile necesare pentru ca dl Lăcătuşu să fie numit membru supleant al Academiei Române pentru întreaga sa activitate în slujba românismului din zonă. Ștefan PĂTRÎNTAȘ, „Informația Harghitei”, Miercurea-Ciuc

 

Reiterez convingerea mea, confirmată și acum la Izvoru Mureșului, că la Sf. Gheorghe și în jurul lui Ioan Lăcătușu, s-a născut o „școală de istoriografie a Transilvaniei de sud-est”, cu forță, cu un specific și o misiune, nu una provincială, ci una de anvergură națională, care merită să fie instituționalizată printr-o filială a Academiei Oamenilor de Știință din România, filială care să cuprindă și alte ramuri științifice cu specialiștii lor, bine reprezentate în județele Harghita, Covasna și Mureș. Mentorul academic în jurul căruia să se ridice acest edificiu trebuie să fie Ioan Lăcătușu, a cărui lucrare istorică în slujba românismului din Curbura Carpaților este de notorietate națională și de dimensiune voievodală, fapt pentru care l-am numit nu doar metaforic „Voievodul istoriografiei din Curbura Carpaților”. A.O.S.R. și-ar face un titlu de merit din a cuprinde în componența sa forța științifică din această zonă a țării și un titlu de onoare și de conștiință națională din implicarea lucrativă în lupta de rezistență a românilor din aceste județe, luptă condusă cu sabia românismului ca un voievod până acum de către Ioan Lăcătușu! Prof. univ. dr. Ioan VLAD, Brașov

 

Dragă Domnule Dr. Lăcătușu I. tot respectul pentru insistența și efortul depus pentru a apăra ce este al nostru. Demn de respect este orice român care nu-și uită originea și face câtă putere îi dă Dumnezeu să sprijine neamul nostru. La mulți ani! Prof. univ. dr. Vasile BEJAN, Brașov

 

La mulți ani, sănătate și numai bine alături de cei dragi. Sunteți un OM rar pe lumea asta nebună. Cu toată stima și considerația noastră, pentru astăzi și totdeauna. Fam. prof. univ. dr. Ion GIURCĂ, București

 

Cu ocazia zilei de naștere, Uniunea Ziariștilor Profesioniști din România vă dorește sănătate, viață lungă și armonioasă. Conducerea U.Z.P.R., București

 

Domnule profesor, Vă doresc La mulți ani întru Hristos, tot ce vă doriți ca să vă mântuiți. Cu deosebită stimă, Senator Ionuț NEAGU, București

 

La mulți și binecuvântați ani cu sănătate și spor în toate! Dan TANASĂ, deputat AUR de Mureș

 

Iubite Frate, folosesc și această cale pentru a-ți dori din inimă SĂ NE TRĂIEȘTI! La mulți și fericiți ani binecuvântați! Cu prețuire și admirație statornice! Ambasador prof. univ. dr. Dumitru Tache PREDA, București

 

La mulți ani, domnule profesor! Prof. univ. dr. Florian BICHIR, București

 

La mulți ani! Prof. univ. dr. Sorina Paula BOLOVAN, Cluj-Napoca

 

La Mulţi Ani! Prof. univ. dr. Andrei SIPERCO, București

 

La Mulți Ani cu Sănătate! Dr. Valerii KAVRUK, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu sănătate și fericire! Marcin Roman MARYNOWSKI, București

 

La mulți și fericiți ani! Anna Maria POPA, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani, cu sănătate și spor în toate! Dr. George SURUGIU, București

 

La mulți ani fericiți cu sănătate! Un OM pentru România! Dr. Irina VASILE AIRINEI, București

 

Respect pentru întreaga dumneavoastră activitate închinată luptei pentru adevărul istoric. La mulți ani! Pr. Mircea BERBECARU, Săpânța

 

Dragă prietene Ionică, îți doresc din inimă viață lungă și zile senine împreună cu cei dragi și apropiaţi inimii tale! Să îți rânduiască Dumnezeu multă sănătate pentru a te putea bucura de roadele muncii tale jertfelnice. Av. Ioan SOLOMON, Covasna

 

La mulți ani buni, onorat prieten! Sănătate, pace, tihnă și bucurii generate de împlinirile și succesele celor dragi ai tăi, dar și de redeșteptarea întru normalitate, credință și românism a neamului nostru atât de răvășit acum! Cu epigonice sentimente, mulțumesc Bunului Dumnezeu pentru șansa de a te fi cunoscut și de a mă fi contaminat de conștientizarea adevăratei datorii pe care o avem ACOLO! Să trăiești mult și bine, om drag! Col. (r) Ioan ROMAN, Tg. Mureș

 

La frumos ceas aniversar, cele mai alese și frumoase urări de bine, sănătate, bucurii și împliniri alături de cei dragi. Ai fost, ești și vei fi unul dintre cei mai valoroși oameni pe care i-am cunoscut și am avut onoarea și bucuria de a-ți fi prieten! La mulți ani frumoși, Ionică! Prof. Vilică MUNTEANU, Bacău

 

La mulți ani și mult spor în activitatea culturală, științifică și civică! Prof. Petre STRĂCHINRU, Sf. Gheorghe

 

Un om la înălțimea Steagului pe care-l poartă, puțini pot asta: Profesorul Ioan Lăcătușu! La mulți ani frumoși ca România! Domnia Sa este stânca și condeiul românismului din Inima Țării, o stâncă pe care este scrisă istoria românească din Harghita, Covasna și Mureș din ultimii zeci de ani și condeiul care a scris și dezvăluit din alte file vechi, această istorie așa cum a fost ea de-a lungul mileniilor. Pentru a înțelege mai bine totuși care este capacitatea intelectuală, implicit românească a domnului Lăcătușu, vă spun cu siguranță că dacă ar fi trezit din somn pe la 4 dimineața și pus față în față cu toți istoricii și politicienii maghiari la un loc, le-ar dărâma cu un calm desăvârșit și cu cele mai puternice argumente istorice, culturale și geopolitice, tot „palatul de spume minciunoase”. De aceea, stânca a fost, este și va fi lovită de valuri și de aceea ele fac spume de disperare la „întâlnirea” cu ea, pentru că nu o pot acoperi. Avem un pisc viu de munte, acolo, în Curbura Arcului Intracarpatic, să-l prețuim cum se cuvine, nu doar prin vorbe și laude deșarte, ci mai ales prin fapte, prin acțiune românească. Profesorul trebuie înțeles în toată complexitatea sa și atunci când vorbește, și atunci când „tace”, și atunci când nu suntem de acord cu el. Marea lui capacitate a fost și este de a ne uni pe toți în jurul lui, astfel încât la oricare „strigare” a Domniei Sale, se adună la un loc inclusiv oameni care au modalități de acțiune diferite, chiar opinii diferite pe diverse subiecte. Marea majoritate a acestora are însă un ideal comun, anume idealul național. Cu Dumnezeu înainte pentru Biruința Neamului Românesc! Dr. Mihai TÎRNOVEANU, Brașov

 

Mulți, mulți ani sănătoși, frumoși și buni și să vă ajute Dumnezeu să realizați tot ce vă propuneți. Pentru cei puțini care nu vă cunosc, trebuie să spun că mai mulți asemenea d-voastră ar fi dus România în locul pe care-l merită! Cu stimă și mult, mult respect. Prof. Doina GLĂVAN, Râmnicu Vâlcea

 

La mulți și binecuvântați ani cu multă sănătate și numai bucurii alături de minunata familie! Echipa de la Centru: pr. Ioan MARIN, drd. Tatiana SCURTU, ing. Ciprian HUGIANU, Erich-Mihail BROANĂR

 

La mulți ani binecuvântați! Dumnezeu să vă ocrotească alături de cei dragi! Pr. dr. Sebastian PÂRVU, Brașov

 

La mulți și rodnici ani cu sănătate și putere de muncă! Dragoș BURGHELEA, Tg. Mureș

 

Astăzi, omul care mi-a schimbat cursul vieții atinge trei sferturi de veac. La mulți și frumoși ani, domnule Ioan Lăcătușu, cu sănătate și putere de muncă! Vă suntem recunoscători pentru tot ceea ce ați făcut pentru istoria locurilor noastre! Să trăiți și să nu vă opriți. Cu prețuire, Drd. Florentina TEACĂ, Covasna

 

Dumnezeu să-l țină falnic, purtând coroana tot mai plină de rod și de lumină! Multora le-a înfrumusețat destinul, iar printre aceștia mă număr și eu. Cu recunoștință mă plec în fața bunătății sale și îi mulțumesc pentru felul subtil în care m-a încurajat să pășesc pe un drum pe care altfel nu aș fi crezut că sunt în stare să-l parcurg vreodată. Lăcrămioara POP, Tezaur Uman Viu, Tulgheș

 

 

La mulți ani, Domnule Prof. dr. Ioan Lăcătușu!

ANIVERSARĂ

Suflet moldav născut întru credință,

Biruitor în tot ce este greu,

Să-l țină veșnic bunul Dumnezeu,

Cu blânda, luminoasa lui ființă…

Îndrăgostit de acest neam mereu,

De adevăr și de istorii care

Nasc insomnii, revolte, îndurerare,

Pe care adesea le resimt și eu…

Să-l țină veșnic bunul Dumnezeu! Ionel SIMOTA, Miercurea-Ciuc

 

Mulțumesc, domnule Ionel Simota! Ați versificat atât de frumos gândurile mele și, cu siguranță, a multor altor prieteni ai inegalabilului nostru port-drapel al românismului intracarpatic și nu numai, dr. Lăcătușu Ioan! Ec. Aurora Crina POP, Spania

 

Distinsului istoric și cercetător, prof. dr. Ioan Lăcătușu la 75 de ani…

Iată, pomul! Ce frumos i se confundă fructele cu

Omul care fără fast zilnic se dăruiește,

An de an îmbogățindu-ne și însuflețindu-ne –

Noian de dăruire precum cireșul înflorit în mai.

Luptând cu morile de vânt nu și-a pierdut verdele.

Apă vie împărtășită pentru însetați, lumină

Crăpată spre îndestularea noastră a tuturor.

Anii trecuți – cocori înfruntând zăpezi spre a rămâne

Tânăr în spirit chiar și azi la trei sferturi de veac.

Un stindard fluturând senin în furtună, capul

Șarpelui călcând cu blândețe de sfânt hotărât să

Urce curcubeul limbii române pe crestele înaltei mântuiri.

* Acrostihul l-am scris în timpul Sesiunii de Comunicări Științifice de la Izvoru Mureșului pentru a-l citi în cadrul serii românești când fiecare dintre cei prezenți s-au întrecut în a-i aduce modestele daruri-omagii. Omul acesta merită pe cer o stea. Și poate chiar o are. Cea care cu atâta generozitate și fidelitate, zi de zi, îl călăuzește. Ani mulți cu sănătate, bucurii și împliniri alături de prieteni adevărați și familie. Să aveți puterea de a duce cu aceeași blândețe și înțelepciune, crucea ce vi s-a dat. Pentru mulți dintre noi sunteți un simbol al românismului, un model într-o lume tot mai neagră și fără repere. Mihaela AIONESEI, 25 septembrie 2022, Tg. Secuiesc

 

Frumos spus. Subscriu. Dl Lăcătușu chiar merită! Victor RONCEA, București

 

Dragă dle dr., director onorific, salvator și făuritor de istorie pe aceste meleaguri, Dragă Ioane, Cu toată sinceritatea, din inimă: La mulți ani! cu sănătate și bucurii alături de cei dragi. Ec. Rosner HERMAN, Sfântu Gheorghe

 

La mulți ani, prieten drag! Gheorghe BACIU, Întorsura Buzăului

 

La mulți ani cu sănătate, putere de muncă, succese, bucurii! Ing. Ioan Paul MĂRGINEAN, Deva

 

La mulți ani fericiți, cu sănătate, urez Domnului Lăcătușu Ioan, mentorul meu, respect, recunoștință și admirație! Dumnezeu să vă binecuvânteze și să vă fie călăuză în fiecare clipă! Prof. Doina DOBREANU, Subcetate

 

La mulți ani, Ionică! Să-ți dea Domnul sănătate, putere de muncă și zile senine alături de cei dragi! Dr. Liviu BOAR, Tg. Mureș

 

Pentru reușita deplină a acestor ample manifestări cultural-științifice (Sesiunea Națională de Comunicări Științifice „Românii din Sud-Estul Transilvaniei…”, ediția 2022 – n.n.), pentru ospitalitate și fraternitate, iar pe această cale încă o dată doresc fratelui Ionică Lăcătușu ani buni cu roade bogate și toate cele de folos alături de cei dragi! La mulți și binecuvântați ani! Pr. dr. Florin ȚUSCANU, Roman

 

Onoare și respect pentru profesionistul și omul Ionică Lăcătușu! Sănătate și cât mai multe bucurii alături de cei dragi! La mulți ani!!! Col. (r) dr. Dumitru STAVARACHE, București

 

Întru mulți și plini de har ani cu sănătate, fericire alături de familie, de toți cei dragi, alese împliniri și bucurii ziditoare aici, în această viață vremelnică și toate cele de folos celei veșnice, spre mântuire! Pr. Cristian-Anthonio PINTRIJEL, Covasna

 

Domnului Ioan Lăcătușu, un profesionist al ideii și al faptei, îi dorim din toată inima La mulți ani cu sănătate și împliniri binecuvântate. Prof. Maria Mona STOICA, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani binecuvântați! Familia Eugen și Mariana LAZĂR, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani binecuvântați cu sănătate și spor în toate! Familia Octavian și Angela POPOVICI, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani binecuvântați cu sănătate! Familia Valeriu și Lenuța PĂDURE, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani binecuvântați! Dumnezeu să vă răsplătească truda pusă în slujba binelui public! Dr. Monica COLAN și dr. Ligia SIMONESCU-COLAN, Cluj-Napoca

 

La mulți ani binecuvântați cu sănătate și noi izbânzi editoriale! Ana GRAMA, Sibiu

 

Trei sferturi de veac – o vârstă respectabilă, care se cere „completată” măcar până la… trei cifre. Să vă dea Domnul un noian de bucurii, împliniri și liniște în suflet! La mulți ani! Adrian-Nicolae POPESCU

 

La mulți și rodnici ani, Domnule Director! Am un folder cu imagini de când mergeam la manifestările de la Sf. Gheorghe pe care l-am denumit atunci Dragii Mei Dragi. Și nu accept să îi schimb numele. Multă sănătate și bucurii. Liliana OPRESCU, Sibiu

 

Dumnezeu să vă dea mulți ani, cu sănătate. Felicitări pentru ceea ce faceți pentru românii de pe acele meleaguri românești. Doamne ajută! Maria MAN

 

La mulți ani, Ionică. Bucurii, inspirație, putere de muncă! Dr. Marian NENCESCU, București

 

Oameni frumoși, uniți la catedrala cuvântului matern. La mulți ani cu bucuria sănătății domnului Ioan Lăcătușu. Aurelia COVALSCHI, Chișinău

 

Iertate fie-mi lacrimile de bucurie și recunoștință că m-a învrednicit Bunul Dumnezeu să mă număr între prietenii Domniei-Sale și să trăiesc această zi minunată! La mulți ani din toată inima, din depărtarea a mii de kilometri, dar aproape, în suflet! Ec. Aurora Crina POP, Spania

 

 

La mulți ani, minunat Domn! Să vă locuiască mereu bucuria! Camelia KATAI, actriță, Sf. Gheorghe

 

La mulți și binecuvântați ani! Om bun și devotat cauzei pentru care bunul Dumnezeu v-a dăruit un smerit luptător al păstrării identității românești! Adrian ANCUȚA, actor, Ploiești

 

La mulți ani binecuvântați! Mulțumim petru colaborare și sprijin. Ana Alina CHIRIAC IVAȘCU, Chișinău

 

Bunul Dumnezeu să vă poarte pașii, cu bucurie, credință și toți cei dragi, mereu, aproape. La Mulți Ani binecuvântați, domnule Lăcătușu! Mihaela BOLEA, Feldioara

 

La mulți ani fericiți, Ionică! Sănătate maximă, bucurii și putere de muncă în continuare îți doresc. Marian ȘTIOPU, Câmpina

 

La mulți ani, prieten drag! Sănătate, viață lungă și bucurii! Col. (r) Gheorghe DOBRIȚA, Sfântu Gheorghe

 

La mulți ani binecuvântați cu sănătate și multe alte realizări în activitatea dumneavoastră! Noi vă mulțumim pentru activitatea și râvna neobosită pentru scoaterea la lumină a istoriei neamului românesc de pe aceste meleaguri! Mariane ZĂRNESCU, Întorsura Buzăului

 

Mulți ani cu sănătate! Viitorul să-ți aducă multe bucurii, dorințe împlinite, iubirea celor dragi! Alexandru BOCHIS BORŞANU

 

La Mulți Ani puternici și creativi, domnule profesor! Viorel PATRICHI, București

 

La mulți și binecuvântați ani, cu multă sănătate și bucurii alături de cei dragi, Ionică! Ing. Partenie POPA, Podu Olt

 

La mulți ani frumoși și binecuvântați, multă sănătate, cât mai multe realizări și împliniri împreună cu cei dragi! Vasile TĂRAȘ

 

La mulți ani! Sănătate, speranță, sacrificiu, succes, satisfacție! Fie ca norocul să-ți însoțească visele, împlinirile, viața! Lucian DOBÂRTĂ

 

La mulți ani, domnule Ionică! Familia noastră vă dorește multă sănătate, bucurii alături de cei dragi! Vă mulțumim pentru tot ceea ce ați făcut pentru noi, în mod special, eu, cea care timp de 5 ani am locuit alături de dumneavoastră, ați fost a doua familie a mea! M-ați ajutat, înțeles, iubit sincer, iar eu vă spun că sentimentele sunt reciproce, vă îmbrățișăm cu drag! Felicia IORGA, Dobârlău

 

La mulți ani cu sănătate, cu Dumnezeu înainte vreo 25 de ani, nu este mult, se poate. Doamne ajută! Ștefan LUPU, Tezaur Uman Viu, Săcele

 

Tot respectul, Excelență! La mulți, frumoși, cu sănătate, pace, împliniri, bucurie și nădejde binecuvântați ani! Tot binele de la Bunul Dumnezeu! Bucurie! Nicolae MUȘAT, Buzău

 

Ani mulți și binecuvântați spre folosul istoriografiei românești. La mulți ani! Laurențiu MERA, Cluj-Napoca

 

La mulți ani cu multă sănătate și împliniri! Jolanda ROSNER, Sf. Gheorghe!

 

La multi ani frumoși, cu sănătate și bună sporire! Doamne ajută! Aureliu SURULESCU, București

 

La mulți ani cu sănătate și multă putere de muncă în activitatea dv. Să ne trăiți mulți ani și bine, cu sănătate pentru a fi mereu alături de noi. Am onoarea să vă salut. Constantin TĂNASE, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu sănătate! Prețuire și respect pentru tot ceea ce faceți! Lavinia BURAGA-VÎLCU, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani binecuvântați, cu sănătate și recunoștință, pentru toată munca depusă în interesul comunității noastre! Vă îmbrățișăm cu mult drag, Nicoleta ROȘIA, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu multă sănătate, bucurie și noroc. Dumnezeu să vă binecuvânteze, să aibă grijă de dvs. și de cei dragi, să vă ferească și să vă păzească de toate relele și necazurile din lume. Simonel COJOCARU

 

Multă sănătate și putere de luptă și creație! La multi ani! Cezar Adonis MIHALACHE, București

 

Felicitări, dragă dl Lăcătușu și la mulți ani vă doresc din suflet! Diana JOIȚA, București

 

Dumnezeu să vă ajute întru mulți ani! Vă mulțumesc din suflet! Petronela APOPEI

 

La mulți ani binecuvântați, Domnule Profesor Lăcătușu Ioan! Raisa PINTEAC

 

La mulți ani, iubite domnule profesor Lăcătușu Ioan, din toată inima! Gheorghe FILIP, Miercurea-Ciuc

 

La Mulți și Frumoși Ani! Cu Dumnezeu înainte pentru Biruința Neamului Românesc! Iulian Titi ROMANIUC

 

La Mulți Ani Binecuvântați de Dumnezeu, distinse Domnule Profesor Lăcătușu Ioan!!! Fără Dvs. istoria era mai săracă. Din inimă vă doresc sănătate, ca noi, generația de astăzi să avem ce învăța de la Dvs.! Samuel COȘCODAR, Sf. Gheorghe

 

Dumnezeu să-l țină falnic, cu o coroană tot mai plină de rod și de lumină! Multora le-a înfrumusețat destinul, iar printre aceștia mă număr și eu. Cu recunoștință mă plec în fața bunătății sale și îi mulțumesc pentru felul subtil în care m-a încurajat să pășesc pe un drum pe care altfel nu aș fi crezut că sunt în stare să-l parcurg vreodată. Lăcrămioara POP, Tulgheș

 

Toată prețuirea pentru Om și Cercetător! Adrian MUNTEANU, Brașov

 

La mulți ani cu sănătate și mult succes în realizarea proiectelor viitoare! Dr. Mihai SUCIU, Tg. Mureș

 

La mulți ani, cu ocazia împlinirii vârstei de 75 de ani! vă urează cu deosebit respect și considerație, Familia Chindea Gavril, Nana Gabriela și Andrea Nicola

 

La mulți ani cu sănătate! Succes pe mai departe! Doina PANĂ, Tg. Mureș

 

La Mulți Ani Fericiți Distinse Domnule Profesor! Respect și Recunoștință! Alexandru Valeriu MORARU, Cluj-Napoca

 

Multă și îndelungată sănătate și bucurie alături de cei dragi. La mulți ani, cu stimă și prețuire, Viorel SĂLĂJAN, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani, Om drag sufletului meu. Să vă dea Dumnezeu sănătate și multă putere pentru a putea duce mai departe munca depusă pentru binele comunității noastre, Larisa AXINIA, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu sănătate alături de cei dragi! Împliniri cât mai multe, zile senine și fericite! Împliniri cât mai multe, zile senine și fericite! Prof. ing. Maria PELIGRAD, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu sănătate și bucurii alături de cei dragi. Col. (rtr.) Grigore CÂRSTEA, Pitești

 

La mulți ani minunați alături de cei dragi! Maria PETEAN

 

La mulți ani cu sănătate și bucurii duhovnicești alături de cei dragi! Valentin AJDER

 

La mulți ani cu multă sănătate și multă fericire alături de cei dragi!!! Ciprian POP, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu sănătate și bucurii nenumărate alături de cei dragi! Înv. Florentina VOINESCU, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu sănătate! Să vă țină Dumnezeu sănătos, că mare nevoie are țara asta de oameni ca domnia voastră. Mulțumim pentru dăruirea cu care vă dedicați acestui neam! Vă îmbrățișează, cu respect, „pumnul de țărână” din Tulgheș, Harghita, România! Lăcrămioara POP, Tulgheș

 

La mulți ani frumoși și fericiți domnule Ioan Lăcătușu! Victor MANOLE

 

Muți ani, sănătoși, senini, binecuvântați! Cora MUNTEANCA, Miercurea Ciuc

 

La mulți, mulți, mulți ani buni! Prof. Dan BUNEA, Iași

 

La mulți și fericiți ani, cu sănătate și împliniri în toate planurile. Ioan GROZA

 

La mulți ani sănătoși și rodnici! Florina BĂNICĂ, Miercurea-Ciuc

 

La mulți, mulți ani și multe, multe zile frumoase să aveți! Gheorghe STICLAN

 

La mulți, mulți ani cu sănătate, vigoare, satisfacții și numai bucurii! Romică CERNAT

 

La mulți ani binecuvântați cu sănătate și multe bucurii! Domnule prof. Lăcătușu Ioan! Stimă și respect! Fam. dr. Adrian și Adriana DEHELEANU, Timișoara

 

La mulți ani cu sănătate și multă putere de muncă! Octavian ȘERBAN

 

La mulți ani cu sănătate, domnule Lăcătușu! Hrisia BÂRZOIU, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani fericiți și sănătoși alături de familie! Felomela TĂNASE, Iași

 

La mulți ani cu sănătate și tot ce vă doriți să vi se împlinească! Valentin Nicușor COZMA

 

La mulți ani! O viață frumoasă cu bucurii și împliniri, sănătate și fericire alături de cei dragi sufletului! Constantin CORNEANU

 

Vă doresc Mulți Ani cu bine! Prof. Renata STELESCU, Sf. Gheorghe

 

La mulți și sănătoși, și binecuvântați, și fericiți, și împliniți ani! Prof. dr. Claudia VAȘLOBAN, Voșlobeni

 

La mulți ani fericiți, cu sănătate, împliniri și noroc! Anatol COVALIUC

 

La mulți ani binecuvântați, sănătate și împliniri alese! Stelean-Ioan BOIA

 

La mulți ani cu sănătate și fericire! Respect, dle Lăcătușu! Ana COVACI

 

Mulți ani fericiți cu împliniri îmbelșugate! Bucurii și sănătate! Eleonora RUGINĂ MOLDOVAN

 

La mulți ani cu sănătate și frumoase realizări! Ștefania DINU

 

La ceas aniversar vă urez viață cu sens, multă sănătate și bucurii! La mulți ani! Vasilica CAPRIȚA

 

La Mulți Ani, multă sănătate, cer senin și spor în toate! Marius-Dan MORCOV

 

La mulți ani cu sănătate și speranțe realizate! Maria FILIPOIU

 

La mulți ani binecuvântați cu tot ce este mai bun și mai frumos! Educ. Alexandra PINTRIJEL HAGIU, Zăbala

 

La Mulți Ani Binecuvântați de Bunul Dumnezeu. Bogdan NEGREA

 

La mulți ani frumoși și sănătoși! Lect. univ. dr. Teodora ROȘCA și Mihai NEACȘU, Cluj-Napoca

 

La mulți ani frumoși și rodnici! Multă sănătate și bucurii depline! Simona CONSTANTIN

 

La mulți ani, cu sănătate! Te prețuim, Ionică! Prof. Rădiţa PALELA, Buzău

 

La mulți și binecuvântați ani, cu sănătate maximă și fericire deplină, alături de cei dragi! Dumnezeu să-l aibă în grija Lui! Educ. Săndica BORCHINĂ, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu multă sănătate, domn profesor Lăcătușu! Anca BUZILĂ

 

La mulți ani! Ioana DRĂGULIN, București

 

Ani frumoși, mulți și rodnici, cu sănătate, putere și noi împliniri! Alexandru CHELARU

 

La mulți ani cu sănătate! Dr. Ioan DRĂGAN, Cluj-Napoca

 

La mulți ani fericiți și sănătoși, cu forță inepuizabilă! Dr. Valer RUS, Brașov

 

La mulți ani sănătoși și binecuvântați, domnule Ioan! Petre BUZDUGAN

 

La mulți ani, sănătate și bucurii! Prof. Carmen și Bogdan COLCERIU, București

 

La mulți ani cu sănătate și activități fructuoase! Dr. Costin SCURTU, Constanța

 

La mulți ani! Și zile faine! Nicolae USZKAI, București

 

Doamne ajută, la mulți ani și multă sănătate cu pace și bucurie în Duhul Sfânt! Pr. Ciprian SUCIU, Germania

 

La mulți ani sănătoși plini de realizări și multă sănătate! Mirel LĂCĂTUȘU, Torino

 

La mulți ani și multă sănătate, fericire și tot ce vă doriți alături de cei dragi! Prof. Nicolae ȚIRIPAN, Călărași

 

La mulți ani frumoși și sănătoși alături de cei dragi dumneavoastră! Marin POP

 

La mulți ani cu sănătate și bucurii sufletești binecuvântate de Dumnezeu! Daniela PĂTRUNJEL, Brașov

 

La mulți ani domnului Lăcătușu și numai bine întregii familii! Dr. Codrina CSESZNEK, Brașov

 

La mulți ani fericiți și sănătoși alături de familia ta frumoasă! Maria Lăcrămioara BORDAS

 

Mulți Ani Frumoși! Cu spor și rodnicie! Simona CONSTANTIN

 

La Mulți Ani celui mai frumos om cu inima tricolor! Samuel COȘCODAR, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu sănătate și zile binecuvântate pentru un Om minunat! Înv. Maria BULARCA, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani, stimate domnule Lăcătușu! Mia și Nelu GROSSOS, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu multă sănătate, putere și speranță! Ana Maria BARTI

 

La mulți ani! Sănătate și bucurii! Dr. Doina FOCȘA, București

 

La mulți ani rodnici, întru dăinuirea românismului! Sănătate maximă! Cezar HAIURA

 

Ani mulți, spornici, fericiți, cu sănătate, vă dorim! Inspirată metaforă, domnule profesor, felicitări! Prof. Mariana BOAR, Tg. Mureș

 

La mulți ani cu sănătate și numai bucurii alături de familie și toți cei dragi! Angelica DRAGOMIR, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani fericiți și multă putere de muncă! Petrică BILIBOK-BÂRSAN

 

La mulți ani Românului Ioan Lăcătușu! Sănătate și putere de muncă pentru a ține cât mai mult aprinsă flacăra românismului într-o zonă în care se fac eforturi în sens opus. Dorel BĂLĂIȚĂ

 

La Mulți Ani, frate Ioan! Emanuel TÂNJALĂ, S.U.A.

 

La mulți ani cu sănătate! Deie-vă Dumnezeu de toate, toate binecuvânt! Ionel S. CREȚU

 

La mulți ani cu sănătate și speranțe realizate! Maria FILIPOIU

 

La mulți binecuvântați și fericiți ani! Cu respect și prietenie Soții Matei și Maria Kornelia SCHINTEIE, Covasna

 

La mulți și buni ani, frumoși, sănătoși, fericiți și binecuvântați, cu bucurii și împliniri speciale! Dumitra BULEI

 

La mulți ani și multă sănătate dl. Lăcătușu! Laurențiu TUDORAN, Sf. Gheorghe

 

La mulți ani cu sănătate! Să vă bucurați de zile senine, de cei dragi, de oamenii frumoși care vă apreciază și pentru care rodul preocupărilor dumneavoastră înseamnă mult și de viață lungă! Ștefana DRĂGHICI, Miercurea Ciuc

 

La mulți ani, multă sănătate și tot ce vă doriți să fiți sănătos și fericit! Gabi IONESCU, Târgoviște

 

La mulți ani, sănătate și bucurii! Carmen, Lenuța și Costel BARABOI, Iași

 

La mulți ani și multă sănătate. Să fiți sănătos și fericit, Mircea și Maricica NICUȚĂ, Iași

 

La mulți ani, multă sănătate! Maria LĂCĂTUȘU și Anca ȘOMODEA, București

 

La mulți și binecuvântați ani! Adrian și Mariana PĂDURE, Bucovina

 

La mulți ani și multă sănătate! Zinea NIȚĂ, Sf. Gheorghe

 

La aniversare, Domnului Ioan Lăcătușu, omului care știe să valorizeze partea cea mai bună din semeni, omului de cultură și noblețe sufletească rar întâlnit azi, patriotului, cu adâncă prețuire îi dorim din suflet „La mulți ani!” în sănătate și binecuvântări, împreună cu familia, ocrotit de Măicuța Domnului și Sfinții Români! Cu prețuire, familia Costel și Violeta BUFTEA, Sfântu Gheorghe

 

La mulți ani! Vă dorim multă sănătate și putere de muncă, să vă bucurați ani mulți alături de cei dragi, Ilie și Ruxandra MOHORA, Sfântu Gheorghe

 

La mulți și binecuvântați ani cu sănătate și mult succes în toate, alături de cei dragi, Victor și Tatiana LĂCĂTUȘU, Pitra Neamț

 

La mulți și binecuvântați ani, cu sănătate maximă și fericire deplină, alături de cei dragi! Dumnezeu să Vă aibă în grija LUI!, Săndica BORCHINĂ, Sfântu Gheorghe

 

La mulți ani și multă sănătate! Prof. Mioara MINCULETE, Sfântu Gheorghe

 

La mulți ani fericiți și sănătoși alături de familia ta frumoasă! Rita și Vasile MAN, Sfântu Gheorghe

 

Mulți ani binecuvântați cu sănătate și bucurii! Viorica Maria BUCUR, Sfântu Gheorghe

 

STEAUA RECUNOȘTINȚEI se acordă unui om deosebit IOAN LACĂTUŞU cu ocazia împlinirii a 75 de ani. Sunteți sufletul comunității românești din jud. Covasna, 25 septembrie 2022, acordat de românii care vă iubesc. Apreciem munca și eforturile depuse în slujba comunităţii. La mulți ani binecuvântați!

 

Felicitări pentru volumul despre „Români și secui în secolele XVII-XX”! Mă impresionează.

Felicitări întregii echipe vrednice și plurivalente pe care o coordonați! Vă mulțumesc din suflet pentru multe și mari bucurii pe care mi le-ați făcut! Să aveți sănătate și puterea de a împlini tot ce vă propuneți! La mulți și binecuvântați ani! Cu drag, Ela COSMA, Cluj-Napoca

 

Aniversarea a 75 de ani de viață a dr. Ioan Lăcătușu a fost reflectată în mass-media locală precum și la Radio România Actualități și Radio Chișinău. În interviul acordat de cel aniversat cotidianului „Mesagerul de Covasna”, publicista Maria Crețu Graur a subliniat că „Au trecut cinci ani, iată, de la publicarea interviului pe care l-am realizat cu dr. Ioan Lăcătușu în preajma aniversării a 70 de ani de viață și muncă rodnică. Cinci ani în care domnia sa a continuat să trudească voluntar, în fiecare zi, alături de vechii săi colaboratori”.

Tuturor celor care au trimis mesaje de prietenie și prețuire colegului nostru dr. Ioan LĂCĂTUȘU le adresăm sincere mulțumiri și îi asigurăm de prietenia și prețuirea noastră. Aceleași calde mulțumiri le transmitem și celor care au adresat mesaje de felicitare și urări de „La mulți ani” telefonic, în primul rând PS Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei.

 

Colegii de la CESCH și CEDMNC

Erich-Mihail Broanăr, Ciprian Hugianu, Tatiana Scurtu

 

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail