Anunțuri

RETI ISTVAN, RETI JUDIT, EROSS ISTVAN, initțiatori ai Planului Urbanistic Zonal – ZONĂ DE LOCUINȚE INDIVIDUALE – Târgu Secuiesc, anunță publicul interest asupra etapei de inițiere a planului.

 Observațiile se pot depune la sediul Primăriei municipiului Târgu Secuiesc și la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna, Sfțntu Gheorghe, bulevardul Grigore Bălan nr. 10.

Anunţ public  (1) privind depunerea documentaţiei

            SC MINERAL ROM SRL anunță publicul interesat că s-a depus documentația tehnică aferentă Planului de gestionare a deșeurilor rezultate din exploatarea andezitului industrial de construcție din perimetrul Bicsad I, jud Covasna,  pentru obținerea avizului de mediu.

Comentariile şi observațiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, telefon: 0267.323.701, fax: 0267.324.181, e-mail: office@apmcv.anpm.ro, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, în termen de 15 zile de la apariţia anunţului.

ad

Anunţ public privind depunerea documentaţiei

          Amenajament pastoral Comuna Dalnic, județul Covasna, anunţă publicul interesat că s-a depus documentaţia tehnică aferentă pentru obţinerea avizului de mediu.

Comentariile şi observaţiile scrise ale publicului interesat se primesc zilnic la sediul Primăriei comunei Dalnic, situată în comuna Dalnic, nr. 45, telefon: 0267.345.884, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, în termen de 18 zile de la apariţia anunţului.

Această informare este efectuată de către Comuna Vâlcele având adresa: Str. Principală, nr. 464, com. Vâlcele, județ Covasna, ce intenționează să solicite de la SGA Covasna, str. Lunca Oltului, nr. 41, Sfântu Gheorghe, Jud. Covasna aviz de gospodărire a apelor pentru obiectivul: „Reabilitare și modernizare șanțuri, podețe, rigole și trotuare de-a lungul DN 13E, satul Araci, comuna Vâlcele, județul Covasna” amplasat în satul Araci, comuna Vâlcele.

Această investiție este nouă.

Ca rezultat al procesului de producție (locuire), nu vor rezulta ape uzate menajere. Această solicitare de aviz este conformă cu prevederile Legii apelor nr. 107/1996, cu modificările și completările ulterioare.

Persoanele care doresc să obțină informații suplimentare cu privire la solicitarea avizului de amplasament pot contacta solicitantul de aviz la adresa menționată. Persoanele care doresc să transmită observații, sugestii și recomandări se pot adresa solicitantului timp de 7 (șapte) zile de la data ultimului anunț și anume 04.04.2023. 

ad
ad

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna