Anunțuri

SOMAȚIE

Prin prezenta somație se aduce la cunoștință celor interesați că numitele Farkas Elisabeta, cu domiciliul în Mun. Sf. Gheorghe, str. Laszlo Ferenc, nr. 1 bl. 2 sc. A et.4 ap. 17, jud. Covasna și Rusu Ana, cu domiciliul în Mun. Gheorgheni, str. Budai Nagy Antal, nr. 4, jud. Harghita, solicită dobândirea dreptului de proprietate prin uzucapiune, asupra imobilului înscris în cartea funciară nr. 23505 Aita Mare cu nr. top 325/1/2, arabil, în suprafață de 582 mp.

Teți cei interesați pot face opoziții, în termen de 30 de zile, la Judecătoria Sf. Gheorghe.

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna