Anunțuri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

Primăria  comunei Dobârlău anunţă publicul interesat că s-a luat de către  Agenţia pentru Protecţia Mediului Covasna Decizia etapei de încadrare nr.15/11.04.2022  „Amenajamentului fondului forestier proprietate privată aparținând Comunei Dobârlău, județul Covasna (UP II Dobârlău), situat pe teritoriul pe raza U.A.T. Dobârlău, judeţul Covasna” Agenţia  , fără aviz de mediu, amenajamentul urmând a fi supus procedurii de adoptare fără aviz de mediu.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul APM Covasna precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Observaţiile şi comentariile publicului interesat  se depun în scris la sediul Agenţiei pentru Protecţia Mediului Covasna situat în Sfântu Gheorghe, Bd. Grigore Bălan, nr. 10, în zilele de luni-vineri, între orele: 09.00-13.00, telefon: 0267.323.701, sau pot fi transmise la adresa de e-mail: office@apmcv.anpm.ro, în termen de 10 zile de la apariţia anunţului.

ANUNȚ

             Comuna Vâlcele, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 modificată prin Legea nr.281/2013 privind transparența decizională în administrația publică locală, aduce la cunostința publică inițiativa primarului comunei Vâlcele de elaborare a următoarelor proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privitor la acordarea unui mandat special reprezentantului de drept al comunei Vâlcele în Adunarea general a Asociației de Dezvoltare Economică a Teritoriului Județului Covasna (ADETCOV)

Textul proiectelor de hotărâri cu anexe, poate fi consultat la sediul instituției începând cu data de 14.04.2022.

Cei interesați pot trimite/depune , în scris, propuneri, sugestii, opinii la adresa/sediul primăriei comunei Valcele, din localitatea Araci , nr.765, comuna Vâlcele, județul Covasna, pana în data de 16.05.2022.

PRIMAR

KOVACS LASZLO

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna