Anunțuri

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare Vancsa Jeno II

Vancsa Jeno, titular al proiectului „Modernizarea exploatației agricole Întreprindere Individuală Vancsa Jeno”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului*), pentru proiectul „Modernizarea exploatației agricole Vancsa Jeno II”, propus a fi amplasat în extravilanul satului Angheluș, comuna Ghidfalău, jud.Covasna. Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd.Gen.Grigore Bălan nr.10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet: http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

 

Vancsa Jeno Întreprindere Individualǎ, cu sediul în judeţul Covasna, localitatea sat Angheluș, comuna Ghidfalău, nr.FN, anunţă publicul interesat asupra depunerii documentaţiei pentru obţinerea autorizaţiei de mediu pentru activitatea „Fermă vaci de lapte”, punct de lucru: sat Angheluș, comuna Ghidfalău, nr.FN.

Observaţii sau reclamaţii se pot depune la sediul APM Covasna, Sf.Gheorghe, Bd.Gen.Grigore Bălan nr.10, în termen de 30 zile de la apariţia prezentului anunţ.

Anunţ public privind decizia etapei de încadrare

 

COMUNA VÂLCELE, titular al proiectului „Reabilitare și modernizare străzi interioare satul Araci, comuna Vâlcele, județul Covasna”, anunţă publicul interesat asupra luării deciziei etapei de încadrare de către Agenția pentru Protecția Mediului Covasna, în cadrul procedurii de evaluare a impactului asupra mediului, pentru proiectul „Reabilitare și modernizare străzi interioare satul Araci, comuna Vâlcele, județul Covasna”, propus a fi amplasat în sat Araci, comuna Vâlcele, județul Covasna.

Proiectul deciziei de încadrare şi motivele care o fundamentează pot fi consultate la sediul Agenției pentru Protecția Mediului Covasna din municipiul Sfântu Gheorghe, bd. Gen. Grigore Bălan nr. 10, județul Covasna, în zilele de luni-vineri, între orele: 08.00-14.00, precum şi la următoarea adresă de internet http://apmcv.anpm.ro.

Publicul interesat poate înainta comentarii/observaţii la proiectul deciziei de încadrare în termen de 10 zile de la data publicării anunţului pe pagina de internet a autorităţii competente pentru protecţia mediului.

CONVOCATOR

În data de 26.10.2022, ora 10, Composesoratul Olves Zăbala convoacă  membrii pentru  Adunarea Genearală care va avea loc în Casa de Cultură a orașului Covasna.

Ordinea de zi:  Aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli pentru anul 2023.

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna