Anunțuri

Primăria comunei Zăbala organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție de Consilier achiziții publice clasa a I, grad profesional principal din cadrul compartimentului achiziții publice, al unității administrativ teritoriale (UAT) Zăbala – cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi și 40 ore pe săptămână, în data de 05.07.2022, orele 10,00 proba scrisă, proba cu interviul se va realiza în conformitate cu prevederile legale, la data şi ora care vor fi comunicate ulterior.

Mai multe informații se pot obține la sediul Primăriei sau la telefon 0729306189, 0267375213.

Primăria comunei Zăbala organizează concurs de recrutare pentru funcția publică de execuție de Inspector, clasa I, grad profesional principal, perioadă nedeterminată, din cadrul compartimentului Cadastru și agricultură, al unității administrativ teritoriale (UAT) Zăbala – cu o durată normală a timpului de lucru de 8 ore pe zi și 40 ore pe săptămână, în data de 06.07.2022, orele 10,00 proba scrisă, proba cu interviul se va realiza în conformitate cu prevederile legale, la data şi ora care vor fi comunicate ulterior.

Mai multe informații se pot obține la sediul Primăriei sau la telefon 0729306189, 0267375213.

ANUNȚ

             Comuna Valcele, în conformitate cu prevederile Legii nr.52/2003 modificată prin Legea nr.281/2013 privind transparența decizională în administrația publică locală, aduce la cunostința publică inițiativa primarului comunei Vâlcele de elaborare a următoarelor proiecte de hotărâri:

  1. Proiect de hotărâre privitor la însușirea și aprobarea documentației cadastrale de dezmembrare a imobilului cu număr cadastral 23769 Vâlcele

Textul proiectelor de hotarari cu anexe, poate fi consultat la sediul institutiei începând cu data de 27.05.2022.

Cei interesati pot trimite/depune , în scris, propuneri, sugestii, opinii la adresa/sediul primăriei comunei Valcele, din localitatea Araci , nr.765, comuna Vâlcele, județul Covasna.

 

PRIMAR

KOVACS LASZLO

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna