Laudatio pentru prof. univ. dr. Radu BALTASIU – eminent cercetător al convieţuirii interetnice din judeţele Covasna, Harghita și Mureș

Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române – principala instituție academică preocupată de cercetarea problematicii specifice sud-estului Transilvaniei

Încă de la înfiinţarea sa, în anul 1999, Centrul European de Studii Covasna-Harghita a primit un sprijin concret, eficient şi de înalt profesionalism în elaborarea şi implementarea proiectelor din partea domnilor prof. univ. dr. Ilie Bădescu și Radu Baltasiu din Bucureşti.

Din multitudinea proiectelor şi manifestărilor ştiinţifice organizate de Centrul European de Studii Covasna-Harghita, cu sprijinul şi participarea dlui prof. univ. dr. Radu Baltasiu, amintim: dezbaterile organizate în cadrul Universităţii de Vară de la Izvorul Mureşului (ediţiile 2000-2019); simpozioanele dedicate problematicii romano-catolicilor moldoveni, Bacău şi Palatul Parlamentului, Bucureşti, 29 aprilie 2002 (organizat împreună cu Universitatea Bucureşti); coordonarea cercetării sociologice cu tema Romano-catolicii din Moldova; efectuarea cercetării cu caracter exploratoriu, cu tema Evaluarea impactului aplicării Legii statutului minorităţilor naţionale (în varianta depusă în Parlamentul României) în zonele cu populaţie multietnică (Miercurea Ciuc–Sf. Gheorghe, 2006); Raport pe marginea Proiectului Legii Educaţiei Naţionale. Privind situaţia minorităţilor din perspectiva egalităţii de şanse (2010); organizarea simpozionului Consecinţele adoptării statutului minorităţilor naţionale asupra Statului Român şi a românilor din judeţele Covasna, Harghita şi Mureş, Palatul Parlamentului, Bucureşti, 7 iunie 2011; coordonarea stagiului practicii studenţilor Facultăţilor de Sociologie din cadrul Universităţilor din Bucureşti şi Craiova, având ca temă Stabilirea configuraţiei culturale şi a potenţialului de conservare a identităţii comunităţilor locale din judeţele Covasna şi Harghita; inițierea, împreună cu Direcția Județeană de Sport și Tineret Covasna a Proiectului de Țară „România mea”.

A participat, împreună cu cercetătorii de la Centrul European de Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, la sesiunile, simpozioanele și dezbaterile organizate de CESCH și a publicat concluziile unor cercetări și alte studii de larg interes pentru realitățile din sud-estul Transilvaniei în anuarele din cele trei județe. De un interes deosebit s-a bucurat lucrarea Slăbirea comunităţii Româneşti din Harghita şi Covasna, întocmită de Centrul pentru Studii în Probleme Etnice al Academiei Române, sub coordonarea ştiinţifică a prof. univ. dr. Radu Baltasiu.

Conducerea Centrului apreciază în mod deosebit preocuparea dlui prof. Radu Baltasiu pentru cercetarea problematicii specifice spaţiului sud-estului Transilvaniei, sprijinul acordat conceperii şi realizării unor proiecte privind convieţuirea interetnică din judeţele Covasna şi Harghita şi participarea la manifestările ştiinţifice realizate în zonă. Evidenţiem valoarea cercetărilor sociologice întreprinse sub coordonarea dlui prof. Radu Baltasiu, pentru reconfigurarea strategiilor referitoare la gestionarea proiectelor separatiste şi de enclavizare etnică a aşa-numitului „Ţinut Secuiesc”, la integritatea culturală a comunităţilor, respectiv la infrastructura simbolică şi potenţialul evolutiv al acestora şi la identificarea metamorfozelor comunităţilor (inclusiv a cazurilor de dispariţie şi rezistenţă).

Domnul prof. Radu Baltasiu, om de ştiinţă de mare valoare, un patriot pe linia marilor înaintaşi interbelici, a fost alături de noi, în toate demersurile întreprinse, prin care am solicitat implicarea Academiei Române în studierea realităţilor din sud-estul Transilvaniei şi în elaborarea unor strategii care să asigure dezvoltarea multietnică şi pluriconfesională a acestei zone din inima României şi stoparea evoluţiilor care urmăresc instituţionalizarea separatismului şi a enclavizării pe criterii etnice a zonei. Domnia Sa, alături de alți intelectuali din București, Cluj-Napoca, Tg. Mureș a contribuit hotărâtor la adoptarea hotărârii Prezidiului Academiei Române prin care s-a aprobat ca CESCH să funcționeze sub egida Academiei Române. Pentru tot acest sprijin constant, calificat, pragmatic și cu mare încărcătură simbolică, vă mulțumim domnule profesor Radu Baltasiu. Bunul Dumnezeu să vă aibă în Grația Sa Divină, pentru a putea îngroșa dâra de lumină lăsată pe tărâmul științei și culturii românești.

Dr. Ioan LĂCĂTUȘU

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail