Primăria  Sfântu Gheorghe a lansat în dezbatere publică proiectul de hotărâre cu caracter normativ, privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Regenerare urbană a zonei Simeria”. Eventualele propuneri, sugestii, opinii se pot transmite până în 10 februarie (a.c.).

Prin acest proiect se dorește reglementarea zonei în vederea construirii unei parcări etajate, pentru a deservi locuitorii din zonă.

„Necesitatea şi oportunitatea investiţiilor se justifică prin faptul că dezvoltarea economică şi socială durabilă a localităţii este strâns legată de îmbunătăţirea calităţii vieţii şi a nivelului de trai al locuitorilor municipiului. Aprobarea Planului Urbanistic Zonal, situat în intravilanul municipiului Sfântu Gheorghe, între străzile Vasile Goldiș, Înfrățirii, Aleea Centralei, cu o suprafaţă totală de 2847  mp, este solicitat de Municipiul Sfântu Gheorghe pentru reglementarea urbanistică a zonei. Obiectul lucrării Plan Urbanistic Zonal „Regenerare urbană a zonei Simeria”, străzile Vasile Goldiș, Înfrățirii, Aleea Centralei”, municipiul Sfântu Gheorghe, constă în reglementarea zonei în vederea construirii unei parcări etajate care va deservi locuitorii din zonă. Aceasta va avea un regim de înălțime de S+P+1 (…). Suprafața de teren care face obiectul Planului Urbanistic Zonal se află în proprietatea privată a Primăriei Municipiului Sfântu Gheorghe. În temeiul art. 129 alin. (6), lit. “c” din O.U.G 57/20l9 privind Codul Administrativ, cu modificările şi completările ulterioare propun spre dezbatere şi aprobare proiectul de hotărâre privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal „Regenerare urbană a zonei Simeria, str. Vasile Goldiș, Înfrățirii, Aleea Centralei”, Municipiul Sfântu Gheorghe.”- arată primarul municipiului, Antal Árpád, în referatul de aprobare.

Potrivit aceleiași surse, regulile de construire pe aceste terenuri sunt stabilite în așa fel încât să se respecte prevederile Codului Civil, normele de sănătate publică, normativele de prevenire și protecție la incendii și legislația specifică în domeniu.

Textul proiectului de hotărâre poate fi consultat la sediul Primăriei municipiului Sfântu Gheorghe, Compartimentul Relaţii cu Publicul, Informaţii, Registratură, și pe pagina web a instituţiei: www.sfantugheorgheinfo.ro (https://www.sfantugheorgheinfo.ro/dezbateri-publice/proiect-de-hotarare-cu-caracter-normativ-privind-aprobarea-planului-urbanistic-zonal-regenerare-urbana-a-zonei-simeria-municipiul-sfantu-gheorghe), începând cu data de 30 ianuarie 2023. Eventualele propuneri, sugestii, opinii exprimate în scris, se pot transmite până la data de 10 februarie (a.c.).

Ana CIORICI COSTACHE

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail