Lucrarea Din ținutul săcuizat. Araci redactată de Gheorghe Rafiroiu, a apărut la Salonta, în anul 1938, la Tipografia Gaal & Co. Volumul este în format A5, are 130 de pagini și un bogat album fotografic.

 

După peste 80 de ani de la apariţie, conținutul cărții este foarte puțin cunoscut de către specialişti, dar şi de publicul larg interesat de istoria sud-estului Transilvaniei. Este și motivul pentru care Editura Eurocarpatica și-a propus să reediteze acest volum important pentru istoria locală, regională și națională.

Reeditarea volumului face parte din programul Editurii Eurocarpatica de a publica lucrări monografice ale principalelor localități românești din Arcul Intracarpatic, inclusiv de a reedita lucrări de acest gen, apărute în perioada interbelică. În acest sens, amintim reeditarea următoarelor cărți: Românii și secuii, de I.I. Russu; Românii din Târgu Secuiesc şi satele învecinate, după condica bisericii ortodoxe din Târgu Secuiesc (1781-1898), de Maria I. Negreanu; Depresiunea Întorsurii Buzăului. Studiu geografic, istoric și economic, redactată de Laurian Someșan, Emil Micu și Vasile C. Pop ș.a. O bună parte dintre aceste lucrări au apărut cu sprijinul Secretariatului General al Guvernului României, prin Serviciul Dezvoltare comunitară, în cadrul proiectului ” Promovarea identității culturale românești din sud-estul Transilvaniei prin lucrări reprezentative”, proiect multianual început în anul 2019.

În cuprinsul volumului, se fac referiri la: denumirea localității, așezarea ei, cadrul geografic (relief, climă, ape, floră și faună), repere istorice, evoluția populației, onomastică și toponimie, economia și căile de comunicație, instituții (biserică, școală, Straja Țării), cultură populară, turism, personalități ale comunei.

O valoare istorică și etnografică deosebită o reprezintă albumul fotografic care redă imagini din viața cotidiană a satului, instituții, personalități etc.

Deoarece satul Araci a fost un loc binecuvântat care a dat istoriei și culturii naționale importante personalități, în anii care au trecut de la apariția volumului Din ținutul săcuizat. Araci, au fost publicate peste 100 de volume, studii și articole referitoare la activitatea acestor personalități, la raporturile lor cu localitatea natală, la evenimentele care au avut loc în această perioadă în viața comunității locale și a principalelor instituții etc.

Dintre acestea, remarcăm volumele dedicatele mitropolitului Nicolae Colan, scriitorului Romulus Cioflec, academicianului Horia Colan, episcopului Veniamin Nistor, protopopilor Aurel Nistor și Ioan Rafiroiu și a celorlalți intelectuali din familiile Colan, Cioflec, Nistor și Rafiroiu.

De asemenea, merită evidențiate studiile monografice apărute în această perioadă, din rândul cărora amintim: Note etnografice şi folclorice ale episcopului Veniamin Nistor privind localitatea Araci, textul dedicat localității Araci în volumul Românii din Covasna şi Harghita. Istorie. Biserică. Şcoală. Cultură, autori Ioan Lăcătuşu, Vasile Lechinţan şi Violeta Pătrunjel, Araci. Repere monografice, autor Cătălin Florin Vlădărean precum și volumele și studiile dedicate scriitorului Romulus Cioflec și familiei acestuia purtând semnătura prof. dr. Luminița Cornea.

Ediţia de faţă redă textul integral al lucrării, aşa cum a apărut în anul 1938, la care se adăugă: textul dedicat localității Araci, din volumul Romanii din Covasna și Harghita; comunitatea românească din Araci în presa de limbă română din Transilvania înainte de anul 1918; studiul Araci. Pagini etnografice, de PS Veniamin Nistor; extrase din volumul Araci. Repere monografice, autor Cătălin Florin Vlădărean (prefață, cuprins, postfață, bibliografie); Biserica ortodoxă nouă, pr. Filip Coca; Școala gimnazială „Romulus Cioflec”, prof. Kovács Erzsébet Julia; Casa memorială „Romulus Cioflec”, Luminița Cornea; Personalități din comuna Araci; Referințe privind activitatea unor personalități românești din Araci; Din manifestările culturale organizate în satul Araci; Bibliografie selectivă; Ilustrații.

O influență benefică asupra vieții culturale și spirituale locale o au Parohia Ortodoxă păstorită de preotul paroh Filip Coca; Școala Gimnazială „Romulus Cioflec”, condusă de Dulla Szilárd Levente și Casa Memorială „Romulus Cioflec”, aflată în subordinea Muzeului Național al Carpaților Răsăriteni, director dr. Valeriu Cavruc.

Îngrijitorii ediției de față sunt conștienți de faptul că informațiile cuprinse în anexele prezentului volumul redau doar parțial multitudinea informațiilor apărute despre localitatea Araci și oamenii săi, în ultimii ani. Iubitorii de istorie au posibilitatea să consulte volumele și publicațiile disponibile on-line pe platforma bibliotecii digitale Eurocarpatica (www.eurocarpatica.ro), precum și pe alte surse similare.

Satul Araci este localitatea de reședință a comunei Vâlcele, comună formată din localitățile: Araci, Ariușd, Hetea și Vâlcele. Conform recensământului efectuat în 2011, populația comunei Vâlcele se ridică la 4.475 de locuitori, în creștere față de recensământul anterior din 2002, când se înregistraseră 3.698 de locuitori. Majoritatea locuitorilor sunt romi (48,54%, vorbitori de limbă română), comunități de români (37,14%) și maghiari (9,61%). Pentru 4,6% din populație nu este cunoscută apartenența etnică. Din punct de vedere confesional, majoritatea locuitorilor sunt ortodocși (48,09%), penticostali (27,37%), reformați (7,84%), fără religie (4,45%), adventiști de ziua a șaptea (3,66%) și romano-catolici (1,39%). Pentru 5,65% din populație nu este cunoscută apartenența confesională.

Îngrijitorii volumului nu și-au propus să abordeze problematica schimbărilor intervenite în structura etnică și confesională a populației satului, respectiv creșterea ponderii populației de etnie romă și consecințele acestui fenomen asupra vieții economice, sociale și culturale a așezării.

Editura Eurocarpatica, respectiv Centrul European de Studii Covasna-Harghita, aduce cuvenitele mulţumiri tuturor celor care au sprijinit apariția volumului de față: Preasfințitului Părinte Andrei, Episcopul Covasnei și Harghitei, Secretariatului General al Guvernului României pentru cofinanțarea volumului, precum și celorlalți colaboratori care au contribuit la redactarea textelor redate în anexe.

 

Din respect pentru truda autorului acestui volum, redăm câteva repere biografice și unele informații despre activitatea sa. În perspectivă, editura Euro-
carpatica își propune să reediteze și celelalte lucrări purtând semnătura profesorului Gheorghe Rafiroiu: Mânăstirea din Peri (1934) și Dealul de Fier (memorii din război, 1938).

Gheorghe RAFIROIU (1907-1956), profesor, fiu al Araciului, frate cu Elena Rafiroiu, căsătorită cu Gheorghe Colan. A urmat cursurile liceului „Andrei Şaguna” din Braşov, iar în anul 1930, a absolvit Facultatea de Litere şi Filosofie din Bucureşti. Profesor de istorie-geografie, şi director al unor licee din Oradea, Salonta şi Lugoj. Este autorul lucrărilor: Mânăstirea din Peri (1934), Monografia localităţii Araci (1938), Dealul de Fier (memorii din război, 1938), redactor al anuarului Liceului comercial de băieţi „Ioan Popovici Bănăţeanu”, din Lugoj.

Inginerul Radu Rafiroiu, din Cluj-Napoca, completează portretul unchiului său, cu următoarele informaţii: „A moştenit înclinaţia culturală a Cioflecilor şi o mare dragoste pentru frumuseţea ţării noastre şi pentru tradiţia poporului român. S-a sfârşit timpuriu, urmare a anilor grei petrecuţi pe frontul de răsărit. Din păcate, şi succesorii săi au avut o viaţă grea” (Manuscris oferit de ing. Radu Rafiroiu).

 

Dr. Ioan Lăcătușu

 

 

 

 

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail