Patriarhul Bisericii Ortodoxe Române, Daniel, a adresat un mesaj la începutul anului şcolar 2023-2024.

Printre altele, el îndeamnă la cultivarea învăţăturii creştine în vieţile elevilor, ale părinţilor şi cadrelor didactice.

PF Daniel: „Este relevantă valorificarea educaţiei religioase”

Într-o societate tehnicizată şi secularizată, în care valorile spirituale sunt neglijate, fiind promovate adesea nonvalorile şi modelele efemere, este necesară reaşezarea educaţiei pe învăţătura izvorâtă din Evanghelia iubirii smerite şi milostive a lui Hristos.

În Familie, în Biserică şi în Şcoală este relevantă valorificarea specificului formativ al educaţiei religioase, care contribuie la afirmarea valorii eterne şi a demnităţii persoanei umane, precum şi la reducerea efectelor negative ale crizei contemporane de identitate şi de orientare”, a transmis Patriarhul Daniel.

Întâistătătorul BOR subliniază că Sfântul Apostol Pavel arată folosul dobândirii învăţăturii din Sfânta Scriptură.

Toate câte s-au scris mai înainte, s-au scris spre învăţătura noastră, ca prin răbdarea şi mângâierea care vin din Scripturi, să avem nădejde (Romani 15, 4). Totodată, Apostolul neamurilor avertizează asupra pericolului învăţăturii înşelătoare: «Ca să nu mai fim copii duşi de valuri, purtaţi încoace şi încolo de orice vânt al învăţăturii, prin înşelăciunea oamenilor, prin vicleşugul lor, spre uneltirea rătăcirii, ci ţinând adevărul, în iubire, să creştem întru toate pentru El, Care este capul – Hristos» (Efeseni 4, 14-15). «Învăţătorul» (Matei 23, 10) şi «Lumina lumii» (Ioan 8, 12) este Domnul Iisus Hristos, Cel Care a spus: «Eu sunt învierea şi viaţa; cel ce crede în Mine, chiar dacă va muri, va trăi» (Ioan 11, 25)”, punctează Patriarhul Daniel.

Patriarhul Daniel mai arată că, „prin transmiterea cu înţelepciune, răbdare şi iubire a valorilor perene ale credinţei creştine, se descoperă sensul profund spiritual al vieţii, se cultivă iubirea faţă de oameni şi faţă de întreaga creaţie a lui Dumnezeu, se promovează comuniunea între generaţii”.

De asemenea, el aminteșe că în anul 2023, proclamat în Patriarhia Română ca „An omagial al pastoraţiei persoanelor vârstnice”, „menţionăm cu recunoştinţă pe bunicii care susţin efortul copiilor în dobândirea învăţăturii sănătoase”.

Ne rugăm Preasfintei Treimi, Izvorul vieţii şi al iubirii veşnice, să lumineze şi să umple de pace şi bucurie sufletele elevilor, părinţilor, bunicilor, învăţătorilor şi profesorilor, spre a fi o binecuvântare pentru Biserică şi pentru poporul român”, punctează Patriarhul Daniel în mesajul adresat la începutul anului școlar 2023-2024.

Sursa: https://www.gandul.ro/

 

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail