Ierarhia la nivel județean și al municipiului București a absolvenților claselor a VIII-a care participă la admiterea în învăţământul liceal pentru anul şcolar următor, a fost publicată miercuri. Au fost postate online și listele cu specializările, liceele şi şcolile din judeţe. Prima medie din județ, 9, 87, este a unui candidat de la Școala Gimnazială „Váradi József”, Sfântu Gheorghe.

Conform rezultatelor postate pe site-ul www.admitere.edu.ro, pe locul al doilea în ierarhia județeană este un candidat de la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, din Sfântu Gheorghe, cu media 9,82, iar pe locul al treilea, un candidat cu media 9,72, de la Școala Gimnazială „Váradi József”, Sfântu Gheorghe.

Ultima medie din județ este media 1,05, a unui candidat de la Școala Gimnazială „Máthé János”, din Herculian.

Locuri disponibile în județ

În ceea ce privește specializările și locurile disponibile în județ, aceeași sursă arată că: la Colegiul Național „Mihai Viteazul”, din Sfântu Gheorghe, sunt disponibile, în total, 104 locuri, astfel: la specializarea „Filologie”, 13 locuri, ultima medie de admitere din anul școlar anterior fiind 7,07; la „Filologie”, bilingv (limba engleză), tot 13 locuri, ultima medie de admitere, anul trecut, fiind 6,62; la „Matematică – informatică”, 13 locuri, ultima medie de admitere de anul trecut fiind 7.52; iar la „Matematică-informatică”, bilingv (engleză), tot 13 locuri, ultima medie de admitere de anul trecut fiind 7,67. La specializarea „Științe ale Naturii” (profil real) sunt disponibile 26 de locuri, ultima medie de admitere, anul trecut, fiind 6,67, iar la „Științe sociale”, profil uman, sunt disponibile tot 26 de locuri, iar ultima medie a fost, anul trecut, 6.87.

La Colegiul Național „Nagy Mózes”, Târgu Secuiesc, sunt disponibile, în total, 78 de locuri, astfel: la „Filologie”, cu limba de predare maghiară, profil bilingv (limba engleză) sunt disponibile 26 de locuri, iar ultima medie de admitere de anul trecut a fost 5,78. La „Matematică-informatică”, limba de predare  fiind maghiară, sunt disponibile tot 26 de locuri, iar ultima medie a fost, anul trecut, 6,86. La „Științe ale Naturii” sunt disponibile tot 26 de locuri, predare în limba maghiară, iar ultima medie a fost 7,58.

La Colegiul Național „Székely Mikó”, din Sfântu Gheorghe, sunt disponibile, în total, 104 locuri (toate fiind cu predare în limba maghiară), astfel: la „Filologie”, bilingv (limba germană) sunt disponibile 26 de locuri, la „Matematică-informatică”, 13, ultima medie de admitere de anul trecut fiind 8,55; la  „Matematică-informatică”- bilingv (limba engleză), tot 13 locuri, ultima medie fiind anul trecut 8,58. La „Șiințe ale Naturii”, 13 locuri, ultima medie fiind 8.38; iar la „Științe ale Naturii”- bilingv (engleză), tot 13 locuri, ultima medie fiind anul trecut 8,48. La „Științe sociale” sunt disponibile 26 de locuri, ultima medie fiind, anul trecut, 7,4.

La Liceul „Kőrösi Csoma Sándor”, Covasna, sunt disponibile, la învățământ liceal, 104 locuri, astfel: la „Filologie”, secția maghiară, 26 locuri, ultima medie de anul trecut fiind 3,96; „Filologie”, secția română, 26 locuri, ultima medie fiind, anul trecut, 4,05. La „Științe ale Naturii”, secția maghiară, 26 locuri, ultima medie de anul trecut fiind 4,6; iar la „Științe ale Naturii”, secția română, 26 locuri, ultima medie de anul trecut fiind 4,9.

La Liceul Economic Berde Áron”, Sfântu Gheorghe, sunt disponibile, la învățământ liceal: la profil „Economic”, secția maghiară, 24 locuri, filiera tehnologică, iar ultima medie de anul trecut a fost 6,18; iar la specializarea „Turism și alimentație”, secția maghiară, profil „Servicii”, 24 de locuri, ultima medie de anul trecut fiind 6,46.

La Liceul Tehnologic Apor Péter”, Târgu Secuiesc sunt disponibile 48 locuri la învățământ liceal, astfel: la specializarea „Agricultură”, secția maghiară, 24 locuri, ultima medie de anul trecut fiind media 5.0; iar la specializarea „Economic”, secția română, 24 locuri, ultima medie de anul trecut fiind 3,33.

La Liceul Tehnologic Baróti Szabó Dávid”, Baraolt, sunt disponibile 76 locuri, la învățământ liceal, toate la secția maghiară, astfel: la „Matematică-informatică”, 13 locuri, ultima medie de anul trecut fiind 6,33; „Protecția mediului”, 24 locuri, ultima medie de anul trecut fiind 3,81; la „Științe ale Naturii”, 13 locuri, ultima medie de anul trecut fiind 6,13; la „Științe sociale”, 26 locuri, ultima medie de anul trecut fiind 4,11.

La Liceul Tehnologic „Constantin Brâncuși”, din Sfântu Gheorghe sunt disponibile, la învățământ liceal, 24 de locuri, la secția română, specializarea „Comerț”, filiera tehnologică, profil „Servicii”.

La Liceul Tehnologic Gábor Áron”, Târgu Secuiesc sunt disponibile 48 locuri la învățământ liceal, toate la secția maghiară, astfel: 24 locuri la „Electronică automatizări”, filiera tehnologică, profil tehnic, ultima medie de anul trecut fiind 5,23; și 24 locuri la „Silvicultură”, ultima medie de anul trecut fiind 4,66.

La Liceul Tehnologic „Nicolae Bălcescu”, Întorsura Buzăului, sunt disponibile 24 locuri la învățământ liceal, toate la secția română, la „Mecanică”, filiera tehnologică, profil tehnic.

La Liceul Tehnologic „Puskás Tivadar”, Sfântu Gheorghe, sunt disponibile la învățământ liceal, 72 de locuri, la secția maghiară, astfel: la specializarea „Electric”, filiera tehnologică, profil tehnic, 24 locuri; 24 de locuri și la „Mecanică”, ultima medie de anul trecut fiind 5,4 și 24 de locuri la „Protecția mediului.

La Liceul Teologic Reformat „Dr. Csiha Kálmán” , Târgu Secuiesc sunt disponibile 26 de locuri, la secția maghiară, la „Științe ale Naturii”, ultima medie de anul trecut fiind 7,7.

La Liceul Teologic Reformat, Sfântu Gheorghe, sunt disponibile 26 de locuri, la secția maghiară, la „Științe ale Naturii”, ultima medie de anul trecut fiind 7,3.

La Liceul Teoretic „Mikes Kelemen”, din Sfântu Gheorghe, sunt disponibile 78 de locuri, toate la secția maghiară, astfel: 26 de locuri la „Matematică- informatică”, ultima medie de anul trecut fiind 8,01; 26 de locuri la „Științe ale Naturii”, ultima medie de anul trecut fiind 7,91 și 26 de locuri la „Științe sociale”, bilingv (engleză),

La Liceul Teoretic „Mircea Eliade”, Întorsura Buzăului, sunt disponibile 104 locuri, toate la secția română, astfel: 26 de locuri la „Filologie”, 26 de locuri la „Matematică-informatică”, ultima medie de anul trecut fiind 7,65; 26 de locuri la „Științe ale Naturii”, ultima medie de anul trecut fiind 7,7 și 26 de locuri la „Științe Sociale”, ultima medie de anul trecut fiind 7,27.

Ce urmează?

În prima etapă a admiterii în învățământul liceal din acest an, completarea opțiunilor în fișele de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a și de către părinții acestora, asistați de diriginții claselor a VIII-a, se va derula în perioada 11 – 12 iulie, respectiv 15 – 22 iulie. Tot în aceste intervale sunt prevăzute și completarea fișelor de înscriere de către absolvenții clasei a VIII-a care doresc să participe la admitere în alt județ, respectiv depunerea/transmiterea fișelor, conform procedurii stabilite de Comisia națională de admitere. Repartizarea computerizată a candidaților din seria curentă, precum și a celor din seriile anterioare care nu împlinesc 18 ani până la data începerii cursurilor anului școlar 2024  2025 va avea loc în data de 24 iulie.

Important: Orice opțiune greșită poate conduce la o repartizare nedorită! De asemenea, numărul redus de opțiuni completate poate conduce la nerepartizarea computerizată a candidatului, a atenționat Ministerul Educației.

Conform aceleiași surse,  ierarhia județeană/ a municipiului București are un caracter orientativ şi este distinctă de repartizarea computerizată.

Ce se întâmplă în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale?

„Precizăm că pentru repartizarea computerizată, în cazul în care doi candidați au medii de admitere egale, aceștia sunt ierarhizați prin aplicarea, în ordine, a următoarelor criterii:

a) media generală de absolvire a claselor a V-a – a VIII-a;
b) nota obținută la proba de limba și literatura română din cadrul evaluării naționale;
c) nota obținută la proba de matematică din cadrul evaluării naționale;
d) nota obținută la proba de limbă maternă din cadrul evaluării naționale, respectiv nota de la proba de verificare a cunoștințelor de limbă maternă, în cazul candidaților care solicită înscrierea la unități de învățământ cu predare în limba minorităților naționale.
‼️ În procesul de admitere computerizată, conform prevederilor metodologiei, la medii egale, fără posibilitatea de departajare după aplicarea tuturor criteriilor, a doi sau mai mulți candidați care optează pentru aceeași specializare și unitate de învățământ (același cod) sunt admiși toți candidații aflați la egalitate ‼️” – a transmis Ministerul Educației.
A.C.

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail