1. Se înfiinţează Întreprinderea de Industrie Locală „Mobila” cu o producţie industrială de 8 milioane lei. (Arhiva CDMNC, Colecţia Documente. Localităţi, Dos. 16-18)
 2. În orașul Sfântu Gheorghe funcționa Întovărășirea agricolă „Câmpul Frumos” (ANC, Fond Primăria Sf. Gheorghe, Inv. nr. 9, dos. 71/1959)
 3. Conducerea orașului Sfântu Gheorghe a aprobat regulamentul de administrare a cimitirului comun. (ANC, Fond Primăria Sf. Gheorghe, Inv. nr. 9, dos. 100/1959)
 4. Serviciul de specialitate al orașului întocmește inventarul Monumentului Eroilor Sovietici (ANC, Fond Primăria Sf. Gheorghe, Inv. nr. 9, dos. 71/1959)
 5. În arhive se păstrează documente de finanțare, planuri de investiții, devize etc. pentru unele unități din Sf. Gheorghe, printre care: Trustul raional de construcții de locuințe – Grupul de șantiere 4, Uzinele textile ș.a. (ANC, Fond Banca de Investiții, Sucursala județeană Covasna, dos. 150-162/1959)
 6. În arhive se păstrează un dosar cu imobilele naționalizate (ANC, Fond I.J.G.C.L. Covasna, Sf. Gheorghe, dos. 525 și 528/1959)
 7. În arhive se păstrează statele de plată ale salariaților din cadrul: Uniunii Raionale a Cooperativelor de Consum (URCC), IPRODCOOP și COMRAICOOP din Sf. Gheorghe (ANC, Fond U.J.C. Coop, dos. 349-351/1959)
 8. În arhivele bisericești se păstrează „tabelul cu imobilele din proprietatea unităților de cult din cuprinsul Protopopiatul Sf. Gheorghe închiriate pentru locuință.” (Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 250)
 9. În arhive se păstrează documente de finanțare, planuri de investiții, devize etc. pentru unele unități din Sf. Gheorghe, printre care: Spicul, 11 iunie, O.C.L., Sfatul popular orășenesc, Casa de copii, Teatrul de stat, Secția de drumuri, Spitalul unificat, Întreprinderea Cinematografică, I.G.O ș.a. (ANC, Fond Banca de Investiții, Sucursala județeană Covasna, dos. 166 -172/1960)
 10. La Sfântu Gheorghe a apărut Anuarul statistic al Regiunii Autonome Maghiare (Biblioteca județeană Covasna „Bod Peter”)
 11. În arhivele bisericești se păstrează „tabelul cu parohiile trecute de la Protopopiatul Codlea la Protopopiatul Sf. Gheorghe.” (Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 262)

1960 În arhivele bisericești se păstrează „centralizatorul cu terenuri intravilane și extravilane ale parohiilor din protopopiatul Sf. Gheorghe.” (Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 264)

1960-1961. În anii 1960-1961 s-au dat în folosință 96 apartamente, în Sfântu Gheorghe și Baraolt. (ANC, Fond Comitetul Raional P.C.R . Sf. Gheorghe, dos. 1/1961, f. 9)

1960-1962. Parohia ortodoxă Sf. Gheorghe a fost obligată să cedeze din terenul bisericii suprafaţa pe care s-au clădit blocurile menite a ascunde catedrala. (Românii din Covasna şi Harghita)

1961, iunie. Teatrului Maghiar din Sf. Gheorghe anunță efectuarea unui turneu la Brașov. (ANC, Colecția Afișe, dos. 40/16, caiete program)

1961, decembrie 2-3. În Darea de seamă a Comitetului raional de partid Sfântu Gheorghe „între cele două conferințe”, printre altele, se menționează: „Comitetul raional de partid în cursul anului 1960 a demascat și condamnat caracterul naționalist al monografiei raionului, care a fost întocmit în anul 1956. Au fost trași la răspundere cei care au lucrat la întocmirea acestui material, cum au fost Kelemen Iuliu, Bod Elisabeta, Kisgyorgy Toma și alții. (ANC, Fond Comitetul Raional P.C.R. Sf. Gheorghe, dos. 1/1961, f. 95)

 1. În arhivele bisericești se păstrează tabel cu unitățile bisericești cuprinse pe teritoriul raioanelor Sf.Gheorghe și Tg.Secuiesc după noua împărțire administrativă, formând limitele Protopopiatului Sf. Gheorghe.”(Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 287)
 2. Caracteristici economico-sociale: 1. Industrie: 7 întreprinderi, producţia industrială 254 mil. lei, investiţii 21,2 mil. lei: 4,4 C+M; s-au construit 40 apartamente şi 41 case noi. Modernizarea I.Textila Oltul. 2. Agricultură: producţia agricolă: cereale 1772 to., cartofi 4656 to., bovine 2460 cap., porcine 2705 cap., ovine 4794 cap. 3. Amenajări edilitar-gospodăreşti: modernizare 950 ml. străzi. Existau 1020 gospodării (Arhiva CDMNC, Colecţia Documente. Localităţi, Dos. 16-18)

1961-1963. S-au executat lucrările de renovare a restaurantului Şugaş, arhitect Puskas Sandor. (Torok Arapad, Ghid al municipiului Sf. Gheorghe, Sf. Gheorghe, 2009, p.134)

 1. decembrie. Se înfiinţează Întreprinderea de Industrie Locală „Bazaltul” Sf. Gheorghe. (ANC, Registrul de evidenţă a organizaţiilor socialiste)
 2. G.A.C. „30 Decembrie” din Chilieni se unifică cu G.A.C. „Congresul al III-lea al P.M.R.” din Coşeni sub denumirea de „G.A.C. Chilieni”. (Arhiva CDMNC, Colecţia Documente. Localităţi, Dos. 16-18)

1962 În conferința preoților din Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe a fost prezentat „Raportul privind evenimentele organizate cu ocazia împlinirii a 300 de ani de la mucenicia Sfântului Ion Valahul.”.(Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 298)

 1. Caracteristici socio-demografice: Populaţia: 19.324 locuitori, născuţi 222, decedaţi 149, căsătorii 225, divorţuri 48, sosiţi 392, plecaţi 230. Personal muncitor 8500 din care muncitori 6081, în industrie 4503. (Arhiva CDMNC, Colecţia Documente. Localităţi, Dos. 16-18)
 2. Caracteristici economico-sociale: 1. Industrie: 7 întreprinderi, producţia industrială 267 milioane lei, investiţii 20,6 milioane, 6,1 milioane C+M; s-au construit 24 apartamente şi 46 case noi. Dezvoltarea Întreprinderii I.T.Oltul; Depozitul de Tutun la Fabrica de Ţigarete. 2. Agricultură: Producţia agricolă: cereale 1430 to., cartofi 3905 to., bovine 2567 cap., porcine 2410 cap., ovine 5053 cap. Existau 1031 gospodării. (Arhiva CDMNC, Colecţia Documente. Localităţi, Dos. 16-18)
 3. C.A.P. Chilieni se unifică cu C.A.P. Coşeni sub denumirea de C.A.P. Chilieni. (Arhiva CDMNC, Colecţia Documente. Localităţi, Dos. 16-18)
 4. Parohia ortodoxă Sf. Gheorghe a întocmit „evidența mormintelor din cimitirul ortodox Sf. Gheorghe” și „Regulamentul pentru administrarea, întreținerea și folosirea Cimitirului Ortodox Român din Sf. Gheorghe”. (Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 318 și 330)
 5. În arhivele bisericești se păstrează situația terenurilor și a imobilelor, în afară de biserici, proprietatea parohiilor din Protopopiatul Sf. Gheorghe.” (Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 321 și 324)
 6. Caracteristici socio-demografice: Populaţia: 19.559 locuitori, născuţi 213, decedaţi 129, căsătorii 205, divorţuri 52, sosiţi 427, plecaţi 271, personal muncitor 8526 din care muncitori 6192, în industrie 4311. (Arhiva CDMNC, Colecţia Documente. Localităţi, Dos. 16-18)
 7. Caracteristici economico-sociale: 1. Industrie: 7 întreprinderi, producţia industrială 283 milioane lei, investiţii 11,9 milioane: 5,1 milioane C+M; s-au construit 24 apartamente şi 27 case noi. Dezvoltarea secţiei Filatura I.T.Oltul. 2. Agricultură: Producţia agricolă: cereale 1120 to., cartofi 2691 to., bovine 2270 cap., porcine 1877 cap., ovine 3033 cap. Existau 971 gospodării. (Arhiva CDMNC, Colecţia Documente. Localităţi, Dos. 16-18)

1963-1966. În perioada 1963-1966, funcția de prim-secretar al Comitetului raional de partid Sf. Gheorghe a fost îndeplinită de Ubornyi Mihai. (ANC, Fond Comitetul Raional P.C.R. Sf. Gheorghe, dos. 1/1963-dos. 1/1966)

 1. În arhivele bisericești se păstrează situații nominale cu privire la membrii adunărilor parohiale din cuprinsul Protopopiatul Sf. Gheorghe. (Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 342)

1964-1968. În arhive se păstrează „registru mărcilor de fabrică pe anii 1964-1968”. (ANC, Fond Tribunalul popular al Raionului Sf. Gheorghe, dos. 11/1948)

 1. Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe a întocmit „tabele nominale cuprinzând decedați din război în perioada dintre 23 august 1944-9 mai 1945, pentru fiecare parohie în parte”.(Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 359)
 2. În arhivele bisericești se păstrează situații nominale cu privire la membrii adunărilor parohiale din cuprinsul Protopopiatul Sf. Gheorghe. (Arhiva CEDMNC, Fond Protopopiatul ortodox Sf. Gheorghe, dos. nr. 365)
 3. Teatrul de stat din Sf. Gheorghe a prezentat spectacole cu piesele de teatru: „Fata răsfățată” de Virgil Stoenescu, „Strigoii” de Ibsen, „Jocul de-a vacanța” de Mihail Sebastian, „Adam și Eva” de Aurel Baranga. Pe scena teatrului din Sf. Gheorghe au mai prezentat spectacole Teatrul de stat din Brașov și secția germană a teatrelor de stat din Sibiu și Timișoara. (ANC, Fond Comitetul Raional P.C.R . Sf. Gheorghe,dos. 1/1965, f. 205)

(va urma)

Dr. Ioan Lăcătușu

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail