În județul Covasna sunt așteptați să participe la examenul național de Bacalaureat, sesiunea de toamnă, 389 de candidați, dintre care 335 candidați vor participa la proba E.a) Limba și literatura română, prima probă scrisă din cadrul acestei sesiuni, probă ce are loc astăzi.

Probele scrise ale sesiunii de toamnă a examenului de Bacalaureat au loc în perioada 16-21 august 2023, după următorul calendar: în 16 august 2023: Limba și literatura română — proba E.a) — proba scrisă, în 17 august 2023: Proba obligatorie a profilului — proba E.c) — proba scrisă, în 18 august 2023: Proba la alegere a profilului și specializării — proba E.d) — proba scrisă, în 21 august 2023: Limba și literatura maternă — proba E.b) — proba scrisă.

„În județul Covasna sunt așteptați să participe la examen 389 de candidați, dintre care 335 candidați vor participa la proba E.a) Limba și literatura română. Probele scrise se vor derula într-un singur centru de examen care va funcționa în cadrul Liceului Economic „Berde Áron” din Sfântu Gheorghe, iar evaluarea lucrărilor se va desfășura într-un centru de evaluare care va funcționa în cadrul Liceului Tehnologic „Puskás Tivadar” din Sfântu Gheorghe. Candidații vor fi prezenți în săli până la ora 8:30, proba scrisă începând la ora 9:00. Durata elaborării lucrării scrise este de 3 ore din momentul primirii subiectelor de către candidați. Succes tuturor candidaților și celor implicați în desfășurarea acestui examen!”- a transmis conducerea Inspectoratului Școlar Județean (IȘJ) Covasna.

Potrivit aceleiași surse, în cazul tentativei de fraudă, candidații respectivi nu mai pot participa la probele următoare și sunt declarați „eliminați din examen”, fără posibilitatea recunoașterii, în sesiunile următoare, a notelor la probele promovate anterior eliminării, inclusiv a probelor de evaluare a competențelor lingvistice și digitale. Acești candidați nu mai au dreptul de a participa la următoarele două sesiuni ale examenului de bacalaureat.

Pentru rezolvarea subiectelor, candidații vor folosi numai cerneală sau pastă de culoare albastră, iar pentru scheme și desene vor utiliza numai creion negru. Pentru probele scrise la Matematică și Geografie, candidații pot apela doar la instrumente de desen. La probele scrise, mijloacele de calcul sunt interzise, iar hârtia folosită este doar cea distribuită în sala de examen, a informat Ministerul Educației.

Este interzisă introducerea în sălile de examen a unor obiecte, precum ghiozdane, rucsacuri, sacoșe, poșete etc. De asemenea, elevii vor fi informați că este interzis accesul în săli cu orice tip de lucrări: manuale, dicționare, notițe, însemnări etc., precum și cu orice mijloc electronic de calcul, de stocare de informații sau de comunicare (stick-uri de memorie, telefoane, tablete etc.).

 

În același timp, candidaților le este interzis să comunice între ei sau cu exteriorul, să transmită ori să schimbe între ei foi din lucrare, ciorne, notițe sau alte materiale care ar putea fi utilizate pentru rezolvarea subiectelor, pentru comunicare în interior sau cu exteriorul, arată aceeași sursă.

Rezultatele inițiale vor fi  afișate în data de 25 august 2023 (până la ora 12:00), iar  depunerea contestațiilor se face în aceeași zi, în intervalul orar 12.00—18.00. Rezultatele finale vor fi afișate în data de 29 august 2023.

 

Evaluare digitalizată la nivel național a probelor scrise din cadrul examenului de Bacalaureat

Odată cu sesiunea august – septembrie 2023 a examenului național de bacalaureat, ale cărui probe scrise încep miercuri, 16 august, Ministerul Educației generalizează evaluarea digitalizată a lucrărilor candidaților.

În sesiunile iunie – iulie 2022 și iunie – iulie 2023 ale examenului național de bacalaureat, respectiv ale evaluării naționale pentru absolvenții clasei a VIII-a, s-a pilotat evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise pentru candidații din județele Călărași și Dâmbovița, a transmis Ministerul Educației.

„Decizia de a generaliza evaluarea digitalizată este fundamentată pe beneficiile confirmate odată cu pilotarea, dintre care menționăm următoarele: anularea costurilor pentru transportul lucrărilor dintr-un județ în altul, în vederea evaluării; eliminarea birocrației (borderourile individuale de notare, precum și cele finale sunt generate automat, odată cu finalizarea evaluării); reducerea timpului de lucru destinat evaluării; transmiterea, în mod automat și aleatoriu, către alți doi evaluatori, a lucrărilor pentru care diferența dintre notele acordate de cei doi evaluatori inițiali este mai mare de un punct; scăderea riscului erorii umane în privința: calculului notei finale, a acordării altor punctaje decât cele din baremul de corectare, a introducerii notelor de pe lucrare în calculator, în vederea afișării rezultatelor; posibilitatea realizării unor analize complexe a rezultatelor examenelor, pe itemi, categorii de elevi sau școli, pentru a valorifica rezultatele evaluării în beneficiul elevilor.”- a comunicat Ministerul Educației.

Potrivit aceleiași surse, pentru evaluarea digitalizată se folosesc scanere distribuite și instalate în fiecare centru de examen. Lucrările sunt scanate în sala de examen, la sfârșitul probei scrise, în prezența candidatului, fiind încărcate pe platforma de evaluare de către profesorii asistenți. Secretizarea lucrării se face automat, în momentul încărcării, nemaifiind necesar a fi făcută de către candidați/profesorii asistenți. Ulterior, lucrările sunt repartizate automat și aleatoriu, prin intermediul platformei, către doi evaluatori aflați în alt județ decât județul din care provin candidații.

„În această perioadă, au fost parcurse etapele pentru pregătirea procesului de evaluare digitalizată și au fost elaborate și transmise ghidurile pentru fiecare rol de utilizator din platformă. Subliniem că procesul de evaluare digitalizată nu implică schimbări în ceea ce privește criteriile de evaluare/baremele și tipurile de subiecte pentru probele scrise ale examenului de bacalaureat.”- au transmis reprezentanții Ministerului.

Peste 33.900 de candidați s-au înscris pentru a susține examenul național de bacalaureat în sesiunea august – septembrie 2023, prima sesiune în care evaluarea digitalizată a lucrărilor scrise este generalizată.

Nota minimă de promovare – pentru fiecare probă – este 5 (cinci), iar media finală necesară pentru a promova examenul este cel puțin 6 (șase).

Maria Crețu-Graur

Vrei să fii notificat când apare un articol nou? Abonează-te prin e-mail