Anunțuri

ANUNȚ

COMUNA BIXAD, județul Covasna, în conformitate cu prevederile Legii nr. 52/2003 privind transparența decizională în administrația publică, cu modificările și completările ulterioare, aduce la cunoștință publică inițiativa Primarului Comunei Bixad, domnul Bács Márton Csaba, pentru elaborarea următorului proiect de hotărâre:

-privind stabilirea unor măsuri pentru organizarea și desfășurarea pășunatului în bune condiții în comuna Bixad

Textul complet al proiectului de hotărâre, al anexelor, precum și al raportului de aprobare vor fi afișate și pot fi consultate la sediul Primăriei Comunei Bixad începând cu data de 09.01.2020.

Propunerile, opiniile și sugestiile se pot depune/trimite, în scris, până la data de 22.02.2020 la adresa/sediul primăriei Comunei Bixad, str. Ciucului, nr. 558, cod poștal 527116, comuna Bixad, județul Covasna.

 

Primăria comunei Zăbala organizează licitaţie publică pentru vânzarea cantităţii de 1413 mc produse principale, 139 mc tăieri de igienă, și 187 mc produse accidentale I, material lemnos pe picior. Licitaţia va avea loc în data de 20.01.2020, ora 10.00, la sediul primăriei Zăbala. Data şi ora-limită până la care poate fi depusă documentaţia este 17.01.2020, ora 1000. Informaţii suplimentare la nr. de telefon 0735857503. Primar, Fejer Levente

Copyright © 2017 Toate drepturile rezervate Mesagerul de Covasna